Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2015, s. 886
Lista Recenzentów za rok 2015
Szanowni Recenzenci!
W imieniu Wydawnictwa Borgis, mojego zastępcy – Profesora Krzysztofa Bieleckiego i własnym – Redaktora Naczelnego miesięcznika „Postępy Nauk Medycznych”, chcę serdecznie podziękować Państwu za wykonanie recenzji artykułów bądź całych numerów miesięcznika.
„Postępy” ukazują się od 28 lat. Od 10 lat są indeksowane w Index Copernicus jako czasopismo uzyskujące coraz wyższą ocenę. Ocena za rok 2014 wyniosła 82,93 pkt, co jest wynikiem bardzo wysokim w skali od 0 do 100 pkt obowiązującej od roku. W roku ubiegłym wydaliśmy 140 prac pochodzących z 5 uniwersytetów, 10 uniwersytetów medycznych, 18 szpitali, 4 instytutów oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 61,4% artykułów stanowiły prace oryginalne, 55,7% prace wydane w języku angielskim. Miesięcznik posiada własną stronę internetową z dostępem do pełnych treści publikowanych artykułów. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Czytelników, nie tylko z kraju, ale również z całego świata. W roku 2014 czytało go ponad 1 mln 14 tys. Czytelników, czyli około 100 tys. osób więcej niż w ubiegłym roku. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie „Postępy Nauk Medycznych” wejdą do bazy MEDLINE.
Uzyskane wyniki cieszą Redakcję. Coraz lepsza ocena w dużym stopniu zależy od Państwa. Wszystkim za tę społeczną pracę dziękuję. Życzę Państwu wszystkiego co najlepsze, dobrego zdrowia i sukcesów w pracy.
Lista Recenzentów w roku 2015:
Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Prof. Bogusława Baranowska
Dr hab. med. Lucyna Bednarek-Papierska
Dr hab. med. Bronisław Bednarz
Dr hab. med. Wojciech Bik
Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Dr hab. med. Dorota Cianciara
Prof. Romuald Dębski
Prof. Magdalena Durlik
Prof. Jan Dzieniszewski
Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Dr hab. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek
Prof. Urszula Fiszer
Prof. Edward Franek
Prof. Krzysztof Galus
Dr n. biol. Damian Gaweł
Prof. Zenon Gawor
Prof. Jacek Grygalewicz
Prof. Teresa Jackowska
Dr hab. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczak
Prof. Lech Konopka
Prof. Jerzy Kowalczyk
Dr med. Monika Kowalczyk
Prof. Ireneusz Kozicki
Dr med. Agata Kusz-Rynkun
Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Dr med. Marcin Lener
Prof. Jan Lubiński
Prof. Grzegorz Madycki
Prof. Joanna Maj
Prof. Ewa Małecka-Panas
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Dr med. Jacek Moskalewicz
Dr hab. med. Andrzej Mróz
Prof. Stanisław Pomianowski
Dr med. Aleksander Prejbisz
Prof. Monika Puzianowska-Kuźnicka
Dr hab. med. Jacek Sobocki
Prof. Walerian Staszkiewicz
Dr psychologii Monika Suchowierska
Prof. Marek Szczepkowski
Prof. Marek Tałałaj
Prof. Wiesław Tarnowski
Prof. Adam Torbicki
Dr med. Witkowski Wojciech
Dr med. Beata Zaborska
Prof. Henryk Zieliński
Prof. Zofia Zwolska
Postępy Nauk Medycznych 12/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych