Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2015, s. 825-828
*Agnieszka Majos, Maria Stelmachowska-Banaś, Izabella Czajka-Oraniec, Wojciech Zgliczyński
Porównanie skuteczności jednorazowego podania krótkodziałających analogów somatostatyny: oktreotydu i pasireotydu u pacjentów z akromegalią
A comparison of single-dose effects of short acting somatostatin analogs: octreotide vs pasireotide in patients with acromegaly
Department of Endocrinology, Centre of Postgraduate Medical Education, Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Wojciech Zgliczyński, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Akromegalia jest rzadką chorobą powodowaną najczęściej przez gruczolak przysadki wydzielający autonomicznie hormon wzrostu. Celem leczenia akromegalii jest normalizacja stężeń GH i IGF-1 prowadząca do zmniejszenia śmiertelności do poziomu opisywanego w populacji ogólnej. Lekami z wyboru w akromegalii są długodziałające analogi somatostatyny pierwszej generacji: oktreotyd LAR oraz lanreotyd autogel. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia mówiące o większej skuteczności pasireotydu w porównaniu z oktreotydem u pacjentów z akromegalią.
Cel pracy. Celem pracy było porównanie skuteczności jednorazowego podania krótkodziałających analogów somatostatyny: oktreotydu i pasireotydu u pacjentów z czynną akromegalią.
Materiał i metody. Do badania włączono 13 pacjentów z czynną akromegalią. U wszystkich pacjentów w dwóch kolejnych dniach podano podskórnie krótkodziałający oktreotyd oraz krótkodziałający pasireotyd. Oznaczono stężenie GH i IGF-1 przed podaniem oraz po podaniu obu leków.
Wyniki. Najniższe stężenia GH osiągnięto w 60. minucie po podaniu oktreotydu oraz w 180. minucie po podaniu pasireotydu. Wynosiły one średnio 3,25 ug/l (1,99-4,11) po podaniu oktreotydu oraz 1,84 ug/l (0,97-2,03) po podaniu pasireotydu. Różnica jest istotna statystycznie (p = 0,002).
Wnioski. Krótkodziałający pasireotyd okazał się skuteczniejszy niż krótkodziałający oktreotyd w obniżaniu stężenia GH u pacjentów z czynną akromegalią.
Summary
Introduction. Acromegaly is a rare endocrine disorder caused in most cases by growth hormone secreting pituitary adenoma. The aim of acromegaly treatment is biochemical normalization of GH and IGF-1 concentrations leading to mortality risk reduction to the level expected in the general population. First-line medical treatment includes first generation long acting somatostatin analogs: octreotide LAR and lanreotide autogel. Recently, pasireotide – a second generation somatostatin analog has been widely investigated in acromegalic patients.
Aim. The aim of this study was to compare the single-dose effects of short acting somatostatin analogs: octreotide and pasireotide in patients with active acromegaly.
Material and methods. 13 patients with active acromegaly were enrolled in the study. All patients had short acting octreotide and pasireotide administered on two following days and GH and IGF-1 concentrations measured before and after drug administration. Nadir GH concentrations were compared.
Results. Nadir GH value in octreotide test was reached 60 minutes after drug administration, while in pasireotide test – 180 minutes after drug administration. Median nadir GH was 3.25 ug/L (1.99-4.11) vs 1.84 ug/L (0.97-2.03) respectively, p = 0.002.
Conclusions. Short acting pasireotide is more effective than short acting octreotide in supression of GH release in patients with active acromegaly.iNTRODUCTION
Acromegaly is a rare and severe disease. In over 90% of cases it is caused by excessive secretion of growth hormone (GH) by pituitary adenoma resulting in elevated serum insulin-like growth factor-1 (IGF-1) (1). This leads to doubling of the mortality rate and reduction in life expectancy by about 10 years among acromegalic patients compared to general population (1, 2). The main goals of treatment are biochemical normalization, symptoms relief, reduction of tumor volume, maintenance of pituitary function and finally mortality risk reduction.
According to Endocrine Society Clinical Practice Guidelines the first-line therapy is transsphenoidal surgery followed by medical treatment in patients with active disease postoperatively. The medical treatment of choice are somatostatin receptor ligands (3).
Somatostatin receptors are present on the surface of GH-secreting pituitary adenomas, 90% of which are sst2 and sst5 (two from all 5 subtypes of somatostatin receptors). Due to their anti-proliferative effect somatostatin receptor ligands reduce not only the secretion of GH but also tumor volume. There are two equally effective long-acting preparations of first generation available: octreotide LAR and lanreotide autogel (4). They bind selectively to sst2 and to lesser extend to sst5 receptors. Recently, the use of pasireotide – a second generation somatostatin analogue with higher affinity to sst5 receptors has been widely investigated in acromegalic patients.
AIM
The aim of this study was to compare the effects of short acting pasireotide and octreotide on GH release in acromegalic patients.
MATERIAL AND METHODS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Melmed S: Acromegaly pathogenesis and treatment. J Clin Invest 2009 Nov 2; 119(11): 3189-3202.
2. Dekkers O, Biermasz N, Pereira A et al.: Mortality in acromegaly: a metaanalysis. J Clin Endocrinol Metab 2008 Jan; 93(1): 61-67.
3. American guidelines: Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice Guidelines. J Clin Endocrinol Metab 2014 Nov; 99(11): 3933-3951.
4. Melmed S: A critical analysis of clinically available somatostatin analog formulations for therapy of acromegaly. J Clin Endocrinol Metab 2008 Aug; 93(8): 2957-2968.
5. Van der Hoek J, de Herderer W, Feelders A et al.: A Single-Dose Comparison of the Acute Effects between the New Somatostatin Analog SOM230 and Octreotide in Acromegalic Patients. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(2): 638-645.
6. Cuevas-Ramos D, Fleseriu M: Somatostatin receptor ligands and resistance to treatment in pituitary adenomas. J Mol Endocrinol 2014 Jun; 52(3): R223-240.
7. Colao A, Auriemma R, Lombardi G, Pivonello R: Resistance to somatostatin analogs in acromegaly. Endocr Rev 2011 Apr; 32(2): 247-271.
8. Golor G, Hu K, Ruffin M et al.: A first-in-man study to evaluate the safety, tolerability, and pharmacokinetics of pasireotide (SOM230), a multireceptor-targeted somatostatin analog, in healthy volunteers. Drug Des Devel Ther 2012; 6: 71-79.
9. McKeage K: Pasireotide in Acromegaly: A Review. Drugs 2015; 75: 1039-1048.
10. Carmichael J, Bonert V, Nuno M et al.: Acromegaly clinical trial methodology impact on reported biochemical efficacy rates of somatostatin receptor ligand treatments: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 1825-1833.
11. Mercado M, Borges F, Bouterfa H et al.: A prospective multicentre study to investigate the efficacy, safety and tolerability of octreotide LAR in the primary therapy of patients with acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf) 2007; 66: 859-868.
12. Toledano Y, Rot I, Greenman Y et al.: Efficacy of long-term lanreotide treatment in patients with acromegaly. Pituitary 2009; 12: 285-293.
13. Gadelha MR, Bronstein MD, Brue T et al.: Pasireotide versus continued treatment with octreotide or lanreotide in patients with inadequately controlled acromegaly (PAOLA): a randomised, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2014 Nov; 2(11): 875-884.
otrzymano: 2015-10-30
zaakceptowano do druku: 2015-11-23

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Majos
Department of Endocrinology Centre of Postgraduate Medical Education Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 834-31-31
a.majos.endo@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 12/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych