Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2015, s. 877
Wojciech Zgliczyński
Komentarz do prac
W niniejszym numerze „Postępów Nauk Medycznych” poświęconym endokrynologii znajdują się trzy prace oryginalne, dwa opisy ciekawych przypadków oraz siedem prac poglądowych.
W oryginalnej pracy dotyczącej choroby Addisona Kasperlik-Załuska dzięki wieloletniej obserwacji swoich pacjentów wykazała, iż u części z nich dochodzi do serokonwersji z dodatniego wyniku przeciwciał nadnerczowych na ujemny. To ważne spostrzeżenie może tłumaczyć nieobecność przeciwciał przeciwko 21-hydroksylazie nadnerczowej u części badanych osób z tą chorobą.
Misiorowska na podstawie przeprowadzonych badań nad zaopatrzeniem w witaminę D kobiet ciężarnych w aglomeracji warszawskiej stwierdziła, iż większość ciężarnych nie stosuje się do zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego odnośnie suplementacji witaminy D albo przyjmuje zbyt niską jej dawkę, co może mieć wieloraki niekorzystny wpływ na przebieg ciąży. W podsumowaniu autorka przypomina, aby lekarze położnicy już na pierwszej wizycie kontrolnej włączali preparat witaminy D w rekomendowanej dawce 1500-2000 IU/d.
Majos i Zgliczyński, porównując skuteczność krótko działających analogów somatostatyny, wykazali wyższość nowego analogu – pasireotydu – nad dotychczas stosowanym oktreotydem. W przyszłości można więc liczyć na większą skuteczność tego nowego analogu w farmakoterapii opornych na dotychczasowe leczenie przypadków akromegalii.
Papierska w poglądowej pracy pisze, jak skutecznie i bezpiecznie leczyć substytucyjnie niedoczynność kory nadnerczy. Przy okazji omawia wpływ leków stosowanych w tej chorobie na metabolizm i układ krążenia oraz wspomina o nowych preparatach hydrokortyzonu, które maja zapewniać korzystniejszy, tj. bardziej fizjologiczny profil kortyzolemii.
Jastrzębska w pracy poglądowej omawia różne aspekty leczenia niedoczynności tarczycy, w tym także w przypadkach zespołu upośledzonego wchłaniania lub braku współpracy pacjenta. W artykule tym starała się odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, czy leczenie tej choroby jest łatwe i proste, czy może w części przypadków jest trudnym wyzwaniem.
Gietka-Czernel w poglądowym artykule szeroko omawia zagadnienie niedoboru jodu na świecie, jego konsekwencje oraz sposoby profilaktyki jodowej, wskazując między innymi na nowe możliwości wzbogacania diety w jod poprzez fortyfikację jarzyn.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 12/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych