Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2016

Spis treści / Contents

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER
Rana po cięciu cesarskim – jak zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego gojenia?
Cesarean section wound – how to reduce the risk of impaired healing?
Katarzyna Mosoń – s. 448-451
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Toksoplazmoza w ciąży – dramatyczne konsekwencje dla płodu
Toxoplasmosis infection during pregnancy – the poor prognosis for the fetus
Krzysztof Berbeka, Marzena Dębska – s. 452-455
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Modern possibilities of prenatal therapy
Współczesne możliwości terapii prenatalnej
Marzena Dębska – s. 456-461
Foetal arrhythmia – what every obstetrician should know
Zaburzenia rytmu serca płodu – co każdy położnik wiedzieć powinien
Joanna Dangel – s. 462-470
Prenatal thymus ultrasound – a new diagnostic tool for the assessment of immune efficiency
Prenatalna ultrasonografia grasicy płodowej w ocenie wydolności immunologicznej – nowe narzędzie diagnostyczne
Marcin Woźniewicz – s. 471-474
Opieka nad pacjentką w ciąży wielopłodowej
Medical care for a pregnant woman with a multiple pregnancy
Dagmara Filipecka-Tyczka, – s. 475-482
New concepts in predicting, diagnosing and monitoring foetuses with intrauterine growth restriction
Nowe koncepcje w predykcji, diagnostyce oraz monitorowaniu płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania
Anna Kajdy – s. 483-489
Multiple sclerosis and pregnancy
Stwardnienie rozsiane a ciąża
Beata Rebizant, Elżbieta Narojczyk-Świeściak – s. 490-493
Pregnancy and delivery in patients with spinal cord injury
Ciąża i poród u pacjentek po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
Monika Łukasiewicz – s. 494-498
Pregnancy in patients with bronchial asthma
Ciąża u pacjentek z astmą oskrzelową
Anna Pękalak-Czernek, Romuald Dębski – s. 499-504
Opętlenie płodu pępowiną w ciąży pojedynczej – przegląd aktualnej literatury
The nuchal cords in singleton pregnancy – literature review
Jarosław Kaczyński – s. 505-507
Urazy w ciąży
Trauma during pregnancy
Andrzej Maletka – s. 508-511
Dysplazja szyjki macicy w ciąży
Cervical intraepithelial neoplasia in pregnancy
Anna Magdalena Traczyńska – s. 512-515
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Romuald Dębski – s. 516
Comment
Romuald Dębski – s. 517
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER
The value of chronic total occlusion in a non-infarct-related artery in patients with multi-vessel coronary artery disease undergoing acute coronary syndromes
Znaczenie obecności przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej, innej niż tętnica dozawałowa, u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym
Leszek Majecki, Szymon Głodała, Marek Dąbrowski – s. 518-522