Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 8/2017

Spis treści / Contents

NUMER INTERDYSCYPLINARNY/INTERDISCIPLINE ISSUE
PRACA ORYGINALNA
ORIGINAL PAPER
Ocena populacji mieszanej erytrocytów (chimeryzmu erytrocytów) metodą cytometrii przepływowej u pacjentów po allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych**
Analysis of mixed population of erythrocytes (chimerism of erythrocytes) by flow cytometry in patients who underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Patrycja Zielińska, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Monika Dzierżak-Mietła, Krzysztof Białas, Anna Koclęga, Krystyna Jagoda, Agnieszka Karolczyk, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 408-413
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Borelioza, postać wczesna rozsiana z zajęciem nerwu okoruchowego – opis przypadku
Borreliosis, the early, disseminated form of a nerve oculomotor palsy – case report
Paweł Królik – s. 414-417
Nawracające zapalenie chrząstek – opis przypadku
Relapsing polychondritis – case raport
Paweł Królik – s. 418-421
Trudności diagnostyczne u dorosłego mężczyzny z mięsakiem Ewinga – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Diagnostic difficulties in Ewing sarcoma in an adult male – a case report and review of the literature
Dariusz Kata, Katarzyna Przytulska, Jarosław Korzeński, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Jacek Pająk, Barbara Rygoł, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 422-426
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Aktywność leków przeciwdrobnoustrojowych zastosowanych w kombinacjach wobec pałeczek Gram-ujemnych w badaniach in vitro
The activity of antimicrobial drugs used in combination against Gram-negative bacteria in vitro
Aleksandra Garbusińska, Ewelina Szliszka – s. 427-433
Antybiotyki fluorochinolonowe – tradycyjne, niepostrzegane i nowe działania niepożądane
Fluoroquinolone antibiotics – traditional, overlooked and emerging adverse drug reactions
Jacek Borawski, Barbara Łabij-Reduta, Justyna Żółtko, Marcin Kazberuk, Beata Naumnik – s. 434-439
Bradykinin – an undervalued mediator?
Bradykinina – niedoceniany mediator?
Kinga Belowska-Bień, Ewa Szeląg, Janina Szeląg, Monika Skrzypiec-Spring – s. 440-446
Znaczenie kwasu moczowego w chorobach cywilizacyjnych i przewlekłej chorobie nerek. Część II: hiperurykemia jako potencjalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2 i przewlekłej choroby nerek**
The role of uric acid in civilization diseases and chronic kidney disease. Part II: hyperuricemia as a potential risk factor for cardiovascular diseases, diabetes mellitus and chronic kidney disease
Katarzyna Pokitko, Zofia I. Niemir – s. 447-454