Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2010, s. 9-14
*Ewa Rybarczyk-Townsend, Aleksandra Hilt, Beata Lubowiedzka, Magdalena Wochna-Sobańska
Stan uzębienia u dzieci 6-letnich w województwie łódzkim na podstawie badań z roku 2008a)
Dental state of 6-year old children in the region of Łódź for the year 2008
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr n. med. Magdalena Wochna-Sobańska
Summary
Introduction: An epidemiological study was carried out in the region of Łódź amongst 6-year old children for the year 2008.
Objectives: The purpose of the study was to evaluate the prevalence of carries, caries severity measured by the DMF index for secondary teeth and dmf index for primary teeth among 6-year old children in the region of Łódź.
Material and Methods: 126 children aged 6 were randomly selected and examined, of which 67 children were from a big town, 32 from small town and 27 from a village respectively. The methodology was based on clinical examination according to WHO standards. The prevalence of carries, DMF and dmf index and treatment index was calculated in the region of Łódź.
Results: The studies indicated that the prevalence of caries decrease about 3% for 6-year old children in the region of Łódź. Mean dmf in primary teeth was reduced in each region compare to result from previous years. Treatment index for primary teeth increase in big town (0.36) and small town (0.33) but decease in village (0.13).
Conclusions: Dental state of 6-year old children in the region of Łódź improved during last 3 years.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-11-16
zaakceptowano do druku: 2009-12-16

Adres do korespondencji:
*Ewa Rybarczyk-Townsend
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel.: (42) 675 75 16
e-mail: ewalodz@wp.pl

Nowa Stomatologia 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia