Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) – etiologia, obraz kliniczny, leczenie

Sylwia Kuderewska, Monika Stawiecka, Renata Milewska, Anna Kuźmiuk, Ewa Chorzewska
Nowa Stomatologia 1/2019

Molar-incisor hypomineralisation (MIH) – aetiology, clinical picture, treatment

Sylwia Kuderewska, Monika Stawiecka, Renata Milewska, Anna Kuźmiuk, Ewa Chorzewska
Nowa Stomatologia 1/2019

Kliniczna ocena wypełnień ubytków próchnicowych wykonanych z zastosowaniem materiału Vertise Flow – obserwacje dwuletnie

Anna Ogonowska, Sylwia Falkowska, Anna Oreszczuk, Katarzyna Sokołowska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada
Nowa Stomatologia 3/2018

Clinical evaluation of carious cavity restorations using Vertise Flow – 2-year observations

Anna Ogonowska, Sylwia Falkowska, Anna Oreszczuk, Katarzyna Sokołowska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada
Nowa Stomatologia 3/2018

Direct pulp capping in permanent teeth using Biodentine® – 3-year observations

Katarzyna Sokołowska, Anna Kochańska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada
Nowa Stomatologia 3/2017