Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2018, s. 38-42 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.1.38
Malwina Kolasa1, *Joanna Szczepańska2
Direct pulp capping in permanent teeth in children – types of pulp exposure, therapeutic indications. Part I
Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – rodzaje obnażeń miazgi, wskazania do leczenia. Część I
1Doctoral studies, Department of Developmental Age Dentistry, Medical University of Łódź
Head of Department: Professor Joanna Szczepańska, MD, PhD
2Department of Developmental Age Dentistry, Medical University of Łódź
Head of Department: Professor Joanna Szczepańska, MD, PhD
Streszczenie
Pokrycie bezpośrednie, jako metoda umożliwiająca utrzymanie żywej i zdrowej miazgi, to niezwykle istotny element leczenia zębów stałych niedojrzałych. Zachowanie żywotności miazgi jest bowiem warunkiem kontynuacji rozwoju korzenia, co wpływa na długoczasowe utrzymanie zęba w jamie ustnej. Z tego powodu dążenie do podtrzymania żywotności miazgi powinno być jednym z nadrzędnych celów stawianych w leczeniu młodych zębów stałych, zaś leczenie biologiczne jest postępowaniem, do którego należy szczególnie dążyć w takich sytuacjach klinicznych. Miazga młodych zębów stałych charakteryzuje się dużą zdolnością regeneracji, dlatego odsetek powodzeń pokrycia bezpośredniego miazgi jest wysoki. Wskazaniem do leczenia tą metodą są obnażenia urazowe i mechaniczne miazgi zdrowej lub w stanie zapalenia odwracalnego. Istotną kwestią jest umiejętność trafnej oceny stanu klinicznego zęba, aby na jego podstawie zadecydować o najkorzystniejszym wariancie leczenia. Niezwykle istotne jest właściwe zrozumienie mechanizmów zachodzących w miazdze pod wpływem zastosowanej terapii. Konieczny jest również wybór odpowiedniego środka leczniczego, jak na przykład powszechnie stosowanego nietwardniejącego wodorotlenku wapnia lub MTA, jednak warto rozważyć również inne, mniej znane preparaty.
Summary
Direct pulp capping, as a method allowing the preservation of viable and healthy pulp, is a key element in the treatment of immature permanent teeth. Maintaining pulp vitality is a condition for continuous root development, which is important for long-term maintenance of the tooth in the oral cavity. Therefore, the maintenance of vital pulp should be one of the main goals in the treatment of young permanent teeth and biological treatment is particularly recommended in such cases. Since young pulp has a great regenerative potential, the success rates of direct pulp capping are high. Therapeutic indications for this method include traumatic and mechanical exposure of either healthy or reversibly inflamed pulp. Accurate assessment of the clinical condition of the tooth is crucial for the choice of the most appropriate treatment option. Another crucial issue is proper understanding of the mechanisms that occur in the pulp as a result of treatment. Choice of a therapeutic agent, such as commonly used non-setting calcium hydroxide or MTA is also essential. However, other, less popular preparations should be also considered.Introduction
Preservation of vital pulp is one of the most important goals of dental treatment. Certain clinical situations, such as accidental pulp exposure or damage during dental cavity preparation and traumatic pulp exposure (Ellis class III fracture), pose a real threat for the maintenance of a crucial pulp parameter, i.e. viability. This is particularly important for immature permanent teeth as healthy pulp is necessary for the continuation of proper root development. Therefore, the maintenance of vital pulp should be one of the main goals in the treatment of young permanent teeth. Direct pulp capping, which yields good results in up to 90% of cases, is one of the methods for the biological treatment of permanent teeth (1). In addition to aseptic conditions and properly performed procedure, the ability to identify indications that justify the use of this technique as well as the choice of a therapeutic agent that is most likely to ensure therapeutic success are conditions for the clinical success of this method. Materials such as non-setting calcium hydroxide or MTA (1, 2) are commonly used for this purpose; however, other, less popular preparations should be also considered. Proper understanding of the mechanisms that occur in the pulp as a result of treatment is also crucial.
The aim of the paper is to present, based on a literature review, the types of pulp exposure and therapeutic indications for direct pulp capping in permanent teeth, with particular emphasis on the developmental age.
The goals of biological pulp treatment
The aim of biological treatment is to maintain healthy, vital pulp in a situation of a probable loss of pulp vitality due to external factors. The maintenance of healthy pulp is of key importance for immature teeth due to its role in the continuous apexogenesis, i.e. physiological root development (3). Immature tooth roots are characterised by thin walls, wide apexes and incomplete length (4). After eruption, it takes three to four years for the root crowns to fully develop (5). Pathological changes that occur in the pulp before apexogenesis completion inhibit the process of root formation, which significantly weakens the tooth and worsens its prognosis. Therefore, biological treatment is particularly recommended in immature permanent teeth.
Vital and healthy pulp is a barrier that prevents microorganisms from invading the body, thus not only protecting the periapical tissues from infection, but also preventing the development of odontogenic infections in distant organs (6). Furthermore, a tooth not subjected to endodontic treatment is more likely to remain in the oral cavity compared to a tooth devoid of vital pulp, which is more fragile and susceptible to mechanical damage. It was demonstrated that the periodontin of an endodontically treated tooth shows weaker stimuli reception compared to a viable tooth; therefore, such a tooth is more exposed to higher chewing forces (7). The economic factors are also important – biological methods are relatively easy and inexpensive as opposed to endodontic treatment, after which prosthetic crown restoration is often needed (8).
Types of pulp exposure depending on the aetiological factor
The main causes of vital pulp exposure include caries, mechanical factors and injuries (9). If dental exposure forms during carious cavity preparation before complete carious tissue removal, it is qualified as carious pulp exposure. According to the definition proposed by the American Association of Endodontists, mechanical pulp exposure is an “accidental exposure of the pulp by hand- or engine-driven dental instruments in the absence of dental caries. If aseptic conditions are maintained, the underlying pulp usually does not become inflamed or infected” (10). Traumatic pulp exposure is due to tooth fracture as a result of mechanical injuries. These are particularly common among young people, and thus usually affect permanent teeth with incomplete root development. If pulp viability is maintained, this type of injury is classified as Ellis class III fracture. In the case of pulp necrosis as a result of trauma, i.e. Ellis class IV fracture, apexification is the treatment of choice for teeth with incomplete formation of the root apex.
Methods for the biological treatment of pulp
Biological treatment options include indirect or direct pulp capping and crown pulp amputation. The first treatment modality is used in a situation when no pulp exposure occurred, while the two latter methods are used to maintain exposed pulp vitality. According to the definition proposed by the American Association of Endodontists, indirect pulp capping involves placing dental material on a small amount of demineralised dentin, which when removed could expose pulp. Coronal pulp amputation, i.e. pulpotomy, is a surgical removal of the coronal portion of vital pulp to maintain the viability of the remaining root. Cvek’s partial pulpotomy, which involves only partial removal of the coronal pulp, is the variant of pulpotomy (10).
Direct pulp capping involves placing dental material directly over either mechanically or traumatically exposed pulp tissue (10). Although it is clearly stated by the American Association of Endodontists that this treatment option should be used only in mechanical or traumatic pulp exposure, some authors use this method also in carious pulp exposure (11-13).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Arabska-Przedpełska B, Pawlicka H: Współczesna endodoncja w praktyce. Wyd. I. Bestom, Łódź 2011.
2. Hilton TJ, Ferracane JL, Mancl L: Comparison of CaOH with MTA for direct pulp capping: a PBRN randomized clinical trial. J Dent Res 2013; 92: 16-22.
3. American Academy of Pediatric Dentistry: Guideline on pulp therapy for primary and immature permanent teeth. Pediatr Dent 2014; 36: 242-250.
4. Bogen G, Chandler NP: Pulp preservation in immature permanent teeth. Endod Topics 2012; 23: 131-152.
5. Torabinejad M, Abu-Tahun I: Management of teeth with necrotic pulps and open apices. Endod Topics 2012; 23: 105-130.
6. Piekoszewska-Ziętek P, Turska-Szybka A, Olczak-Kowalczyk D: Infekcje zębopochodne – przegląd piśmiennictwa. Nowa Stomatol 2012; 2: 120-134.
7. Komabayashi T, Zhu Q: Innovative endodontic therapy for anti-inflammatory direct pulp capping of permanent teeth with a mature apex. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 109: 75-81.
8. Schwendicke F, Stolpe M: Direct pulp capping after a carious exposure versus root canal treatment: a cost-effectiveness analysis. J Endod 2014; 40: 1764-1770.
9. Komabayashi T, Zhu Q, Eberhart R, Imai Y: Current status of direct pulp-capping materials for permanent teeth. Dent Mater J 2016; 35: 1-12.
10. American Association of Endodontists: Glossary of endodontic terms. 7th ed. Chicago 2003.
11. Barthel CR, Rosenkranz B, Leuenberg A, Roulet JF: Pulp capping of carious exposures: treatment outcome after 5 and 10 years: a retrospective study. J Endod 2000; 26: 525-528.
12. Çalışkan MK, Güneri P: Prognostic factors in direct pulp capping with mineral trioxide aggregate or calcium hydroxide: 2- to 6-year follow-up. Clin Oral Invest 2017; 21: 357-367.
13. Marques MS, Wesselink PR, Shemesh H: Outcome of direct pulp capping with mineral trioxide aggregate: a prospective study. J Endod 2015; 41: 1026-1031.
14. European Society of Endodontology: Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int Endod J 2006; 39: 921-930.
15. Simon S, Smith AJ, Lumley PJ et al.: The pulp healing process: from generation to regeneration. Endod Topics 2012; 26: 41-56.
16. Al-Hiyasat AS, Barrieshi-Nusair KM, Al-Omari MA: The radiographic outcomes of direct pulp-capping procedures performed by dental students: a retrospective study. JADA 2006; 137: 1699-1705.
17. Aguilar P, Linsuwanont P: Vital pulp therapy in vital permanent teeth with cariously exposed pulp: a systematic review. J Endod 2011; 37: 581-587.
18. Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ: The effects of surgical exposures of dental pulps in germ-free and conventional laboratory rats. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1965; 20: 340-349.
19. Willershausen B, Willershausen I, Ross A et al.: Retrospective study on direct pulp capping with calcium hydroxide. Quintessence Int 2011; 42: 165-171.
20. Stanley HR: Pulp capping: conserving the dental pulp – can it be done? Is it worth it? Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1989; 68: 628-639.
21. Matsuo T, Nakanishi T, Shimizu H, Ebisu S: A clinical study of direct pulp capping applied to carious-exposed pulps. J Endod 1996; 22: 551-556.
22. Raedel M, Hartmann A, Bohm S et al.: Outcomes of direct pulp capping: interrogating an insurance database. Int Endod J 2016; 49: 1040-1047.
otrzymano: 2018-02-12
zaakceptowano do druku: 2018-03-05

Adres do korespondencji:
*Joanna Szczepańska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. +48 (42) 675-75-16
joanna.szczepanska@umed.lodz.pl

Nowa Stomatologia 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 1/2018: