Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2018, s. 38-42 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.1.38
Malwina Kolasa1, *Joanna Szczepańska2
Direct pulp capping in permanent teeth in children – types of pulp exposure, therapeutic indications. Part I
Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębach stałych u dzieci – rodzaje obnażeń miazgi, wskazania do leczenia. Część I
1Doctoral studies, Department of Developmental Age Dentistry, Medical University of Łódź
Head of Department: Professor Joanna Szczepańska, MD, PhD
2Department of Developmental Age Dentistry, Medical University of Łódź
Head of Department: Professor Joanna Szczepańska, MD, PhD
Streszczenie
Pokrycie bezpośrednie, jako metoda umożliwiająca utrzymanie żywej i zdrowej miazgi, to niezwykle istotny element leczenia zębów stałych niedojrzałych. Zachowanie żywotności miazgi jest bowiem warunkiem kontynuacji rozwoju korzenia, co wpływa na długoczasowe utrzymanie zęba w jamie ustnej. Z tego powodu dążenie do podtrzymania żywotności miazgi powinno być jednym z nadrzędnych celów stawianych w leczeniu młodych zębów stałych, zaś leczenie biologiczne jest postępowaniem, do którego należy szczególnie dążyć w takich sytuacjach klinicznych. Miazga młodych zębów stałych charakteryzuje się dużą zdolnością regeneracji, dlatego odsetek powodzeń pokrycia bezpośredniego miazgi jest wysoki. Wskazaniem do leczenia tą metodą są obnażenia urazowe i mechaniczne miazgi zdrowej lub w stanie zapalenia odwracalnego. Istotną kwestią jest umiejętność trafnej oceny stanu klinicznego zęba, aby na jego podstawie zadecydować o najkorzystniejszym wariancie leczenia. Niezwykle istotne jest właściwe zrozumienie mechanizmów zachodzących w miazdze pod wpływem zastosowanej terapii. Konieczny jest również wybór odpowiedniego środka leczniczego, jak na przykład powszechnie stosowanego nietwardniejącego wodorotlenku wapnia lub MTA, jednak warto rozważyć również inne, mniej znane preparaty.
Summary
Direct pulp capping, as a method allowing the preservation of viable and healthy pulp, is a key element in the treatment of immature permanent teeth. Maintaining pulp vitality is a condition for continuous root development, which is important for long-term maintenance of the tooth in the oral cavity. Therefore, the maintenance of vital pulp should be one of the main goals in the treatment of young permanent teeth and biological treatment is particularly recommended in such cases. Since young pulp has a great regenerative potential, the success rates of direct pulp capping are high. Therapeutic indications for this method include traumatic and mechanical exposure of either healthy or reversibly inflamed pulp. Accurate assessment of the clinical condition of the tooth is crucial for the choice of the most appropriate treatment option. Another crucial issue is proper understanding of the mechanisms that occur in the pulp as a result of treatment. Choice of a therapeutic agent, such as commonly used non-setting calcium hydroxide or MTA is also essential. However, other, less popular preparations should be also considered.
Introduction
Preservation of vital pulp is one of the most important goals of dental treatment. Certain clinical situations, such as accidental pulp exposure or damage during dental cavity preparation and traumatic pulp exposure (Ellis class III fracture), pose a real threat for the maintenance of a crucial pulp parameter, i.e. viability. This is particularly important for immature permanent teeth as healthy pulp is necessary for the continuation of proper root development. Therefore, the maintenance of vital pulp should be one of the main goals in the treatment of young permanent teeth. Direct pulp capping, which yields good results in up to 90% of cases, is one of the methods for the biological treatment of permanent teeth (1). In addition to aseptic conditions and properly performed procedure, the ability to identify indications that justify the use of this technique as well as the choice of a therapeutic agent that is most likely to ensure therapeutic success are conditions for the clinical success of this method. Materials such as non-setting calcium hydroxide or MTA (1, 2) are commonly used for this purpose; however, other, less popular preparations should be also considered. Proper understanding of the mechanisms that occur in the pulp as a result of treatment is also crucial.
The aim of the paper is to present, based on a literature review, the types of pulp exposure and therapeutic indications for direct pulp capping in permanent teeth, with particular emphasis on the developmental age.
The goals of biological pulp treatment
The aim of biological treatment is to maintain healthy, vital pulp in a situation of a probable loss of pulp vitality due to external factors. The maintenance of healthy pulp is of key importance for immature teeth due to its role in the continuous apexogenesis, i.e. physiological root development (3). Immature tooth roots are characterised by thin walls, wide apexes and incomplete length (4). After eruption, it takes three to four years for the root crowns to fully develop (5). Pathological changes that occur in the pulp before apexogenesis completion inhibit the process of root formation, which significantly weakens the tooth and worsens its prognosis. Therefore, biological treatment is particularly recommended in immature permanent teeth.
Vital and healthy pulp is a barrier that prevents microorganisms from invading the body, thus not only protecting the periapical tissues from infection, but also preventing the development of odontogenic infections in distant organs (6). Furthermore, a tooth not subjected to endodontic treatment is more likely to remain in the oral cavity compared to a tooth devoid of vital pulp, which is more fragile and susceptible to mechanical damage. It was demonstrated that the periodontin of an endodontically treated tooth shows weaker stimuli reception compared to a viable tooth; therefore, such a tooth is more exposed to higher chewing forces (7). The economic factors are also important – biological methods are relatively easy and inexpensive as opposed to endodontic treatment, after which prosthetic crown restoration is often needed (8).
Types of pulp exposure depending on the aetiological factor
The main causes of vital pulp exposure include caries, mechanical factors and injuries (9). If dental exposure forms during carious cavity preparation before complete carious tissue removal, it is qualified as carious pulp exposure. According to the definition proposed by the American Association of Endodontists, mechanical pulp exposure is an “accidental exposure of the pulp by hand- or engine-driven dental instruments in the absence of dental caries. If aseptic conditions are maintained, the underlying pulp usually does not become inflamed or infected” (10). Traumatic pulp exposure is due to tooth fracture as a result of mechanical injuries. These are particularly common among young people, and thus usually affect permanent teeth with incomplete root development. If pulp viability is maintained, this type of injury is classified as Ellis class III fracture. In the case of pulp necrosis as a result of trauma, i.e. Ellis class IV fracture, apexification is the treatment of choice for teeth with incomplete formation of the root apex.
Methods for the biological treatment of pulp
Biological treatment options include indirect or direct pulp capping and crown pulp amputation. The first treatment modality is used in a situation when no pulp exposure occurred, while the two latter methods are used to maintain exposed pulp vitality. According to the definition proposed by the American Association of Endodontists, indirect pulp capping involves placing dental material on a small amount of demineralised dentin, which when removed could expose pulp. Coronal pulp amputation, i.e. pulpotomy, is a surgical removal of the coronal portion of vital pulp to maintain the viability of the remaining root. Cvek’s partial pulpotomy, which involves only partial removal of the coronal pulp, is the variant of pulpotomy (10).
Direct pulp capping involves placing dental material directly over either mechanically or traumatically exposed pulp tissue (10). Although it is clearly stated by the American Association of Endodontists that this treatment option should be used only in mechanical or traumatic pulp exposure, some authors use this method also in carious pulp exposure (11-13).
The clinical condition of pulp and the symptoms reported by the patient should be primarily considered before deciding on direct pulp capping as treatment success depends on these factors. The treatment should be followed by regular follow-up visits to monitor the progress of treatment and detect symptoms indicating possible treatment failure. According to the European Association of Endodontists, the following features are indicative of positive treatment outcomes: normal response to stimuli (if the test can be performed), absence of pain or other symptoms, radiographically confirmed dentin bridge and continuous development of the root apex, absence of clinical and radiological signs of internal resorption or inflammation of the periapical tissues (14). According to the same guidelines, a follow-up visit should take place not later than 6 months after treatment, and then at regular intervals.
Therapeutic indications for direct pulp capping
Direct capping may be used only for healthy or reversibly inflamed pulp. Since the inflammatory response of the pulp occurs already when the carious process involves the superficial dentin layer, direct capping of fully healthy pulp is very rare and a clear verification indicating that the pulp is completely healthy is clinically impossible. Traumatic pulp exposure, when dental pulp is virtually free of inflammation, which allows for high success rates after direct pulp capping in mechanical injuries, is an exception (15).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-02-12
zaakceptowano do druku: 2018-03-05

Adres do korespondencji:
*Joanna Szczepańska
Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. +48 (42) 675-75-16
joanna.szczepanska@umed.lodz.pl

Nowa Stomatologia 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 1/2018: