Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2018, s. 25-31 | DOI: 10.25121/NS.2018.23.1.25
*Diana Karolak, Joanna Lange
Interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment in a patient with compound odontoma associated with impacted permanent lateral incisor of the mandible – a case report
Leczenie interdyscyplinarne (chirurgiczno-ortodontyczne) zębiaka zestawnego związanego z zatrzymanym stałym siekaczem bocznym żuchwy – opis przypadku
Orthodontic Clinic, Specialist Hospital in Radom
Head of Clinic: Anna Jasińska, MD
Streszczenie
Jedną z przyczyn zgłoszenia się do lekarza ortodonty są zęby zatrzymane. Aby uznać ząb za zatrzymany, muszą być spełnione dwa warunki, tzn. w pełni ukształtowany ząb, który nie uległ wyrznięciu w odpowiednim dla siebie czasie. Szczególną sytuacją, kiedy obserwujemy zęby zatrzymane, jest obecność zębiaka w kościach szczęk. W niniejszej pracy przedstawiono leczenie interdyscyplinarne (chirurgiczno-ortodontyczne) pacjenta z zębiakiem zestawnym zlokalizowanym w przednim odcinku trzonu żuchwy, związanym z zatrzymanym stałym siekaczem bocznym po stronie prawej.
Celem pracy było przedstawienie postępów leczenia interdyscyplinarnego (chirurgiczno-ortodontycznego) pacjenta z zębiakiem zestawnym związanym z zatrzymanym zębem stałym – siekaczem bocznym żuchwy po stronie prawej – oraz przegląd piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia.
Analizie poddano przegląd piśmiennictwa z lat 1990-2016. Wykorzystano bazy medyczne PubMed i Medline. Użyto słów kluczowych: „ząb zatrzymany”, „zębiak”, „leczenie ortodontyczne”. Dodatkowo przeprowadzono manualne przeszukanie specjalistycznej literatury w dziedzinie ortodoncji i chirurgii szczękowo-twarzowej. Uzyskano pisemną zgodę pacjenta/rodziców pacjenta/opiekunów prawnych pacjenta. Uwzględniono publikacje w języku polskim i angielskim.
Wczesna diagnoza zębiaków umożliwia mniej skomplikowane i tańsze leczenie. Plan leczenia powinien być ustalony indywidualnie dla każdego pacjenta. Wymagane są dalsze badania dotyczące prognozowania zachowania zębów zatrzymanych związanych z zębiakami.
Summary
Impacted teeth are one of the reasons for orthodontic appointments. Two conditions must be met for the tooth to be considered impacted, i.e. a fully developed tooth that has not erupted on time. The presence of an odontoma in the maxillary bone when the impacted teeth are observed is a particular situation. We present a case of a patient with a compound odontoma located in the anterior part of the mandible and associated with an impacted right lateral incisor, who received interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment.
The aim of the study was to present the advances in interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment of the compound odontoma associated with the impacted permanent lateral incisor of the mandible and a review of relevant literature.
A literature review covering years 1990-2016 was performed. Medical databases, such as PubMed and Medline, were used. The following keywords were used: “impacted tooth”, “odontoma”, “orthodontic treatment”. Additionally, a manual search of specialist literature on orthodontics and maxillofacial surgery was conducted. Written consent from the subject/subject’s parents/subject’s legal guardians was obtained. Polish- and English-language publications were included.
Early diagnosis of odontoma enables less complicated and less expensive treatment. The treatment plan should be tailored to each patient. More research is needed on predicting the behaviour of impacted teeth related to odontomas.
Introduction
Impacted teeth are one of the reasons for orthodontic appointments. Two conditions must be met for the tooth to be considered impacted, i.e. a fully developed tooth that has not erupted on time. A fully impacted tooth is completely embedded in the bone, whereas a partially impacted tooth is covered with mucosa or only a fragment of the tooth’s crown is erupted (1). There are a number of reasons for the presence of impacted teeth, such as e.g. lack of space in the dental arch (due to a tendency to reduce mandibular and maxillary bones in the course of evolution as well as inconsistencies in the number and size of teeth), traumatic and genetic factors, inflammatory processes within the bone, vitamin A and D deficiency, and endocrine disorders. Impacted teeth also occur in syndromes, e.g. cleidocranial dysostosis (1, 2). The presence of odontoma in the maxillary bone when impacted teeth are observed is a particular situation. We present a case of a compound odontoma located in the anterior part of the mandible and associated with impacted permanent right lateral incisor of the mandible.
The aim of the study was to present the advances in interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment of a compound odontoma associated with the impacted permanent right lateral incisor of the mandible and a review of relevant literature.
A literature review covering years 1990-2016 was performed. Medical databases, such as PubMed and Medline, were used. The following keywords were used: “impacted”, “odontoma”, “orthodontic treatment”. Additionally, a manual search of specialist literature regarding orthodontics and maxillofacial surgery was conducted. Polish and English-language publications were included.
Case report
A 17-year-old female patient reported to the Orthodontic Clinic in the Specialist Hospital in Radom for consultation and treatment due to a persistent mandibular right lateral incisor and a bulging on the internal surface of the mandible. No significant family or general medical history was reported. No previous trauma or infections in the anterior mandible were reported. Extraoral examination revealed no abnormalities. Intraoral examination revealed mixed dentition, and in the right mandible: a persistent primary lateral incisor, the lack of permanent lateral incisor and oedema of the inner surface of the anterior mandible (fig. 1a-e). The adjacent teeth (mandibular canine tooth and mandibular canine tooth on the right side) showed normal colour and reaction to ethyl chloride. The surrounding mucous membrane was smooth, pink, moist and shiny. Orthodontic examination showed Angle’s Class II tendency and 1/2 of cuspid class II on the right, Angle’s Class I and cuspid class I on the left, as well as: a midline shift of 3 mm to the right, minor maxillary and mandibular dental crowding.
Fig. 1a-e. Intraoral photographs before treatment showing a persistent deciduous right lateral mandibular incisor
Panoramic radiography (fig. 2) showed an oval structure with clear borders and filled with a mass of small structures, probably corresponding to a compound odontoma. Cephalometry showed skeletal class I and anteriorotation (fig. 3). Cone beam computed tomography (CBCT) of the mandible was also preformed to precisely locate the lesion and plan treatment. CBCT showed no resorption of the teeth adjacent to the tumour, i.e. the medial incisor and the canine tooth (fig. 4).
Fig. 2. Panoramic radiograph showing a diagnostic suspicion of an odontoma and impacted permanent mandibular right lateral incisor
Fig. 3. Cephalometric findings (Steiner modified by Kaminek)
Fig. 4. CBCT showing the position of the lesion and the impacted permanent mandibular right lateral incisor
After clinical and radiological examination, a preliminary diagnosis was made: a compound odontoma in the anterior part of the mandible, impacted mandibular right lateral incisor. The treatment plan included interdisciplinary, i.e. surgical and orthodontic, treatment. A two-stage surgical treatment was planned. In the first stage, surgical enucleation of the tumour was performed, while the second stage involved tooth exposure and positioning of a bracket on the tooth in order to apply orthodontic force. The aim of orthodontic treatment was to restore the site for the impacted permanent mandibular lateral incisor, and then introduce the tooth into the dental arch using orthodontic force. Written consent from the subject/subject’s parents/subject’s legal guardians was obtained.
The interdisciplinary (surgical and orthodontic) treatment was initiated by placement of upper and lower light fixed archwires (Elite Opti MIM 022 Roth). A passive spring was used to maintain the site after extraction of persistent primary right lateral mandibular incisor. This was followed by the first stage of surgical treatment, which was performed under general anaesthesia due to the large size of the odontogenic lesion (12.4 mm) and its unfavourable location. A complete removal of mandibular tumour and persistent tooth was performed. Histopathological examination confirmed the primary diagnosis of compound odontoma. A steel wire 0.018 inch in diameter was placed on the lower dental arch after 3 months. The second stage of surgical treatment, i.e. impacted tooth exposure and placement of an orthodontic bracket with the introduction of metal ligatures, was performed (fig. 5). This was followed by metal ligature activation sessions during subsequent visits. Five months later, impacted tooth re-exposure was necessary due to orthodontic bracket detachment.
Fig. 5. Intraoral photograph showing the impacted permanent mandibular right lateral incisor with the orthodontic bracket
Three x-ray scans targeting the region of the right lateral mandibular incisor were performed during orthodontic treatment. The first image (at month 12 after treatment onset) showed an improvement in the position of the impacted tooth and the need for a change in the direction of activation. The two other images (months 17 and 22 after treatment onset) showed progressing eruption of the impacted tooth (fig. 6a-c). At present, orthodontic guidance of the impacted tooth into the dental arch is continued.
Fig. 6a-c. Periapical radiographs showing position improvement of the impacted tooth during orthodontic treatment
Discussion
Odontomas are the most common odontogenic tumours (20-67% of all lesions of this type) (3, 4). Since they contain epithelial and mesenchymal component (5, 6), they are classified as mixed odontogenic tumours. The World Health Organization (WHO) classifies odontomas into two types (7, 8):
– complex odontoma (lat. odontoma complexum) – chaotically arranged mass of dentin, cementum and enamel,
– compound odontoma (lat. odontoma compositum) – a cluster of odontoids, i.e. structures composed of enamel, cementum, dentin and pulp, with normal arrangement resembling small teeth (3, 9, 10).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-02-09
zaakceptowano do druku: 2018-03-01

Adres do korespondencji:
*Diana Karolak
Poradnia Ortodoncji Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
tel. +48 (22) 361-55-24
d.karolak@interia.pl

Nowa Stomatologia 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 1/2018: