Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2017

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Ocena kliniczna wypełnień z materiału kompozytowego Evetric
Clinical evaluation of restorations made using Evetric composite
Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Elżbieta Sołtan – s. 103-111
Clinical evaluation of restorations made using Evetric composite
Ocena kliniczna wypełnień z materiału kompozytowego Evetric
Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Elżbieta Sołtan – s. 103-111
Przykrycie bezpośrednie miazgi w zębach stałych z zastosowaniem materiału Biodentine® – obserwacje 3-letnie
Direct pulp capping in permanent teeth using Biodentine® – 3-year observations
Katarzyna Sokołowska, Anna Kochańska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 112-119
Direct pulp capping in permanent teeth using Biodentine® – 3-year observations
Przykrycie bezpośrednie miazgi w zębach stałych z zastosowaniem materiału Biodentine® – obserwacje 3-letnie
Katarzyna Sokołowska, Anna Kochańska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada – s. 112-119
Próchnica wczesnego dzieciństwa w odniesieniu do liczebności bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. w ślinie
Early childhood caries vs. the number of colonies of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. in saliva
Elżbieta Pels, Izabela Tkacz-Ciebiera – s. 120-128
Early childhood caries vs. the number of colonies of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. in saliva
Próchnica wczesnego dzieciństwa w odniesieniu do liczebności bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. w ślinie
Elżbieta Pels, Izabela Tkacz-Ciebiera – s. 120-128
Próchnica zębów stałych u dzieci w wieku 5 i 7 lat w Polsce i jej związek z próchnicą zębów mlecznych**
Dental caries in permanent dentition in children aged 5 and 7 in Poland and its association with dental caries in primary dentition
Dorota Olczak-Kowalczyk, Dariusz Gozdowski, Urszula Kaczmarek – s. 129-141
Dental caries in permanent dentition in children aged 5 and 7 in Poland and its association with dental caries in primary dentition
Próchnica zębów stałych u dzieci w wieku 5 i 7 lat w Polsce i jej związek z próchnicą zębów mlecznych**
Dorota Olczak-Kowalczyk, Dariusz Gozdowski, Urszula Kaczmarek – s. 129-141
Prace poglądowe
Review papers
Zaburzenia wydzielania śliny u osób dorosłych. Rola śliny w kontroli choroby próchnicowej – przegląd literatury. Stanowisko grupy roboczej ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych
Impaired salivary secretion in adults. The role of saliva in the control of caries – a literature review. Expert opinion of the Working Group for the Prevention of Caries in the Adult Population
Renata Chałas, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Joanna Bagińska, Anna Kwiatkowska, Milena Marcinkowska-Ziemak, Agnieszka Mielczarek – s. 142-147
Impaired salivary secretion in adults. The role of saliva in the control of caries – a literature review. Expert opinion of the Working Group for the Prevention of Caries in the Adult Population
Zaburzenia wydzielania śliny u osób dorosłych. Rola śliny w kontroli choroby próchnicowej – przegląd literatury. Stanowisko grupy roboczej ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych
Renata Chałas, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Joanna Bagińska, Anna Kwiatkowska, Milena Marcinkowska-Ziemak, Agnieszka Mielczarek – s. 142-147
Wykorzystanie olejków eterycznych w środkach do higieny jamy ustnej
The use of essentials oils in oral hygiene products
Anna Kwiatkowska, Agnieszka Mielczarek, Tomasz Gajewski – s. 148-155