Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2017, s. 103-111
*Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Elżbieta Sołtan
Clinical evaluation of restorations made using Evetric composite
Ocena kliniczna wypełnień z materiału kompozytowego Evetric
Department of Conservative Dentistry and Pedodontics, Medical University of Wrocław
Head of Department: Professor Urszula Kaczmarek, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Wprowadzenie nanotechnologii w stomatologii umożliwiło stworzenie materiałów o właściwościach zbliżonych do ideału, nieporównywalnie lepszych od dotychczas stosowanych. Nanokompozyty to materiały uniwersalne, używane zarówno do odbudowy zębów w odcinku przednim, jak i bocznym, charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i mechanicznymi.
Cel pracy. Ocena kliniczna wypełnień wykonanych z nanokompozytu Evetric.
Materiał i metody. Wypełniono 198 ubytków należących do różnych klas według Blacka. Ocenę wypełnień dokonano bezpośrednio po założeniu, po 3, 6 i 12 miesiącach według kryteriów Cvara i Ryge’a z modyfikacją Palaniappan. Uzyskano zgodę komisji bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz pisemne zgody pacjentów.
Wyniki. Po upływie 12 miesięcy prawie 99% wypełnień wykazało doskonałą odporność na ścieranie, pełną retencję i niezmieniony kształt anatomiczny. Nieznaczną zmianę barwy wykazano tylko w 5,1% wypełnień, a 97,5% nie budziło żadnych zastrzeżeń pod względem gładkości powierzchni. Niewielkie przebarwienie brzeżne stwierdzono tylko w przypadku 3% wykonanych wypełnień.
Wnioski. Materiał nanohybrydowy Evetric wykazuje bardzo dobrą polerowalność i gładkość powierzchni, bardzo dobrą estetykę umożliwiającą łatwe dopasowanie do koloru zębów i właściwości mechaniczne porównywalne do materiałów hybrydowych. Uzyskane wstępne wyniki wymagają dalszych badań klinicznych.
Summary
Introduction. The application of nanotechnology to dentistry made it possible to create materials with almost ideal properties, incomparably better than the ones previously used. Nanocomposites are universal dental materials used for both anterior and posterior teeth restorations, characterized by outstanding physical, chemical and mechanical properties.
Aim. Clinical evaluation of restorations made using Evetric nanohybrid composite.
Material and methods. 198 lesions in various classes of Black’s classification were restored. The restorations were evaluated on the day of insertion and after 3, 6 and 12 months, according to Cvar and Ryge criteria modified by Palaniappan. The consent of the bioethical committee of Medical University of Wrocław as well as written consent from all the subject were obtained.
Results. After 12 months almost 99% of fillings showed excellent abrasion resistance, full retention and unchanged anatomical shape. Slight colour change was demonstrated only in 5.1% of restorations, and evaluation of surface smoothness did not give rise to any objections in 97.5% of fillings. Slight marginal discolouration was observed only in 3% of examined restorations.
Conclusions. Evetric nanohybrid composite presents very good polishability and surface smoothness, excellent aesthetics which enables easy adaptation to the patient’s tooth colour and mechanical properties comparable to hybrid materials. The obtained preliminary results require further clinical studies.Introduction
Composite materials are currently widely used for the reconstruction of dental hard tissues, particularly in aesthetic dentistry. As reconstructive materials they are consistent with the universally accepted principles of minimally invasive direct reconstruction method. Universal composites are used both for anterior and posterior teeth restorations; however, the insufficient aesthetic effect and low translucency may cause a shadow effect and grey shade of the filling. The introduction of nanoceramic technology allows for combining the advantages of a microfilled material with mechanical properties characteristic of hybrid composites (1-6). Evetric is a state-of-the-art, light-cured, nanohybrid composite material with a very wide range of applications. It is designed for the reconstruction of anterior (class III and IV) and posterior teeth (class I and II), restoration of cervical lesions (class V), root lesions and abfraction lesions as well as splinting of loosened teeth, blocking out undercuts and making composite veneers. The monomer matrix is composed of dimethacrylates, while fillers include barium glass, ytterbium trifluoride, mixed oxides and prepolymers with particle size between 40 and 3000 nm. The total content of inorganic fillers in the material is 50-57%. Additional ingredients such as pigments, stabilizers and catalysts account for less than 1% of the material’s weight. The composition of Evetric includes three different types of nanoparticles: integrated nanopigments responsible for a chameleon effect and excellent shade adaptation, nanofillers of various particle size for very good polishability, lustre finish and higher abrasion resistance as well as nanomodifiers for easy modelling and non-stick properties (1). Prepolymers reduce polymerization shrinkage and shrinkage stress, while the presence of an ytterbium compound and barium glass ensures full radiopacity of 400% Al (compared to other materials such as Filtek – 250% Al or Gradia Direct – 100% Al). The optical properties are very close to those of natural dental tissues, which allows for good visual integration. The material is available in 10 shades according to the Vita shade guide with gradual translucency and demonstrates biocompatibility with the adhesive systems available on the market.
Aim
The aim of the study was to perform clinical evaluation of restorations made using the Evetric composite material immediately following insertion and after 3, 6 and 12 months.
Material and methods
The evaluated material, Evetric by Ivoclar Vivadent, was used to restore 198 cavities in patients of both sexes aged 18 to 60 years. Class I cavities accounted for 14.65% of all restored teeth, class II cavities for 35.90%, class III cavities for 12.10%, class IV cavities for 4.55% and class V cavities for 32.80% (tab. 1). There were 144 carious lesions (72.7%) and 54 non-carious lesions (27.3%) (tab. 2 and 3).
Tab. 1. Number of restored lesions of different Black’s classes
Class of lesionNumber of fillings%
I2914.65
II7135.90
III2412.10
IV94.55
V6532.80
Total198100.00
Tab. 2. Restored carious and non-carious lesions
Types of lesionsNumber of lesions %
Carious lesions14472.7
Non-carious lesions5427.3
Tab. 3. Types of restored non-carious lesions
Types of non-carious lesionsN %
Fracture 35.56
Erosion47.41
Attrition59.26
Abrasion3768.51
Abfraction59.26
Carious lesions were prepared according to the principles of minimally invasive technique. In teeth with viable pulp glass ionomer cement base was used only for deep lesions (32%). The total etch technique using a 5th generation adhesive system (OptiBond Solo Plus) and layer filling technique were used for reconstruction. Material in the following shades was used: A2, A3, A3.5, B3, C2. The restorations were finished with abrasives of decreasing grade. The restorations were evaluated four times: on the day of insertion (examination 0), after 3 months (examination 1), after 6 months (examination 2) and after 12 months (examination 3), according to Cvar and Ryge criteria modified by Palaniappan. A 0-3 scale was used to evaluate the surface, shade, anatomical shape, marginal seal, abrasion resistance and retention of the fillings as well as postoperative sensitivity and patient satisfaction. The values on the scale signified the following rating: 0 – excellent, 1 – good, requires small correction, 2 – satisfactory, requires considerable correction (delayed replacement), 3 – unsatisfactory, requires immediate replacement or the filling has been lost. The examination additionally involved evaluation of fillings in terms of clinical acceptability according to the criteria presented below:
– ideal filling with 0 for all categories,
– filling requiring small correction – rating of 1 in at least one category,
– filling requiring delayed correction – rating of 2 in at least one category,
– filling requiring immediate correction – rating of 3 in at least one category.
The restorations were performed by dentists on postgraduate internship (69) and by fourth and fifth year students (129), all supervised by a dentist with clinical experience.
Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Khur Z, Zafar M, Qasim S et al.: Advances in Nanotechnology for Restorative Dentistry. Materials 2015; 8: 717-731.
2. Mitra SB, Wu D, Holmes BN: An application of nanotechnology in advanced dental materials. J Am Dent Assoc 2003; 134: 1382-1390.
3. Moszner N, Klapdohr S: Nanotechnology for dental composites. Int J Nanotech 2004; 1(1/2): 130-156.
4. Frausvher KE, Ilie N: Degree of conversion of nano-hybrid resin-based composites with novel and conventional matrix formulation. Clin Oral Invest 2012; 17: 635-642.
5. Ozak ST, Ozkan P: Nanotechnology and dentistry. Eur J Dent 2013; 7: 145-151.
6. Schmidt Ch, Ilie N: The effect of aging on the mechanical properties of nanohybrid composites based on new monomer formulations. Clin Oral Invest 2013; 17: 251-257.
7. Porucznik A, Łojkowski W: Zastosowanie nanotechnologii w białostockich gabinetach stomatologicznych. Economics and Management 2014; 2: 71-81.
8. Bayne SC, Taylor DF: Dental materials. [In:] Sturdevant CM (ed.): The art and science of operative dentistry. 3rd ed. Mosby, St. Louis 1995: 206-287.
9. Gonulol N, Yilmaz F: The effects of finishing and polishing techniques on surface roughness and color stability of nanocomposites. J Dent 2012; 40: 64-70.
10. Alawjali SS, Lui JL: Effect of one-step polishing system on the color stability of nanocomposites. J Dent 2013; 4: 53-61.
11. Jung M, Sehr K, Klimak J: Surface texture of four nanofilled and one hybrid composite after finishing. Opre Dent 2007; 32: 45-52.
12. Ernst CP, Brandenbusch M, Meyer G et al.: Two-year clinical performance of a nanofiller vs a fine-particle hybrid resin composite. Clin Oral Invest 2006; 10: 119-125.
13. Illie N, Rencz A, Hickel R: Investigations towards nanohybrid resin-based composites. Clin Oral Invest 2013; 17: 185-193.
14. Skośkiewicz-Malinowska K, Fita K, Przywitowska I: Wstępna ocena kliniczna wypełnień z materiału kompozytowego Tetric EvoCeram®. Dent Med Probl 2007; 44(2): 214-218.
15. Orłowska K, Bader-Orłowska D, Sołtan E: Ocena kliniczna wykonywanych przez studentów stomatologii wypełnień z kompozytu nanohybrydowego. Dent Med Probl 2013; 50(2): 178-183.
16. Bader-Orłowska D, Sołtan E, Orłowska K, Grzesiak-Gasek I: Roczna ocena wypełnień z nanohybrydowego kompozytu N’Durance. J Stoma 2014; 67(6): 850-856.
17. Kowalczyk-Zając M, Grzesiak I, Bader-Orłowska D, Skałecka-Głuszczyńska A: Wstępna ocena kliniczna wypełnień z kompozytu nanohybrydowego ICE. Porad Stomatol 2006; 6(3): 10-12.
18. Skałecka-Głuszczyńska A, Grzesiak I, Miśkiewicz D: Dwuletnia ocena kliniczna wypełnień z kompozytu nanofilowego Filtec Supreme. Porad Stomatol 2006; 6(10): 12-14.
19. Skałecka-Sądel A, Grzesiak I, Miśkiewicz D: Wstępna ocena kliniczna wypełnień z kompozytu nanofilowego Filtek Supreme. Mag Stomatol 2004; 14(9): 34-35.
otrzymano: 2017-07-06
zaakceptowano do druku: 2017-07-27

Adres do korespondencji:
*Dagmara Piesiak-Pańczyszyn
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel. +48 717-840-362
dpanczyszyn@interia.pl

Nowa Stomatologia 3/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia