Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2010, s. 211-214
*Edyta Kwiatkowska
Kwas elagowy – zawartość w żywności i rola prozdrowotna
Ellagic acid – content in food and role in nutrition
Instytut Turystyki i Rekreacji Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Dyrektor Instytutu: dr hab. Ludwik Mazurkiewicz, prof. AWF
Summary
Ellagic acid is a phenolic acid compound found in many plants, present in fruits and nuts, including blueberries, blackberries, raspberries, strawberries and walnuts. This compound has potential antimutagenic, antiviral and antioxidative properties. Ellagic acid has a variety of biological activities including anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-cancer properties. Previous studies indicated that ellagic acid had a scavenging action against both oxygen and hydroxyl radicals, and inhibited lipid peroxidation. Ellagic acid is a bioactive compound of potential protective effects against certain cancer types.
Wstęp
Kwas elagowy należy do kwasów fenolowych. Występuje on w postaci wolnej, ale częściej związanej estrowo z glukozą, tworząc garbniki hydrolizujące (tzw. elagotaniny). W tkankach roślinnych zidentyfikowano połączenia fenolokwasów z innymi wtórnymi metabolitami roślin, jak flawonoidami i sterolami (1). Kwas elagowy jest uwalniany podczas hydrolizy elagotanin, które są garbnikami pirogalolowymi. Elagotaniny są estrami poliolu i kwasu heksahydroksydifenowego, który w roztworze wodnym spontanicznie ulega laktonizacji do kwasu elagowego, co przedstawiono na rycinie 1.
Ryc. 1. Schemat hydrolizy elagotanin (4, 5, 6).
Heksahydroksydifenyl tworzony jest z dwóch grup kwasu galowego połączonych cząsteczką kwasu garbnikowego. Podczas hydrolizy elagotanin uwalniana jest glukoza i kwas elagowy razem z kwasem galusowym. Kwas elagowy powstaje w momencie rozerwania wiązań pomiędzy grupami heksahydroksydifenylu, a cząsteczką kwasu garbnikowego i następujących po tym przegrupowań cząsteczek. Garbniki pirogalolowe łatwo ulegają hydrolizie z ciepłą wodą, enzymami, słabymi kwasami lub zasadami. Kwas elagowy dzięki swojej budowie chemicznej wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Przeprowadzone badania przy użyciu ekstraktów z mango ujawniły wzrost aktywności antyoksydacyjnej wraz ze wzrostem stopnia hydrolizy (2). Efekt ochronny, związany z działaniem antyoksydacyjnym kwasu elagowego, był często porównywalny, a nawet wyższy niż działanie witaminy E (3).
Występowanie, źródła w diecie i biodostępność
Bogatym źródłem kwasu elagowego są owoce jagodowe, głównie truskawki, maliny, żurawina, winogrona, a także orzechy włoskie (2).
Elagotaniny są hydrolizowane w jelicie cienkim do kwasu elagowego. Badania na modelach zwierzęcych wykazały, że kwas elagowy jest metabolizowany przez mikroflorę jelitową w jelicie cienkim. Kwas elagowy i jego metabolity po zaabsorbowaniu lokalizowane są w tkankach płuc i w mniejszych ilościach w tkankach wątroby (7).
Wyniki badań przeprowadzonych na ochotnikach, którym podawano sok z owoców granatu w ilości 180 ml, zawierający 25 mg kwasu elagowego i 318 mg podlegających hydrolizie elagotanin wskazały, że kwas elagowy był wykrywalny w najwyższym stężeniu (31,9 ng/ml) godzinę po podaniu i był szybko eliminowany po 4 godzinach (8).
Metabolity kwasu elagowego są wydalane z organizmu z moczem i kałem (9).
Odnotowano różne zawartości kwasu elagowego w różnych owocach, między innymi w truskawkach (630 μg/g), malinach (1500 μg/g), jeżynach (1500 μg/g), orzechach włoskich (590 μg/g), orzeszniku jadalnym (330 μg/g), żurawinie (120 μg/g). Zauważono, że różne części owoców mogą zawierać odmienne ilości kwasu elagowego. Dla przykładu, pestki malin zawierają około 87,5% kwasu elagowego, a pulpa około 12,2%. Najwyższy poziom kwasu elagowego znajduje się w owocach liofilizowanych (10). Badania wskazują, że wraz ze stopniem dojrzałości owoców zawartość kwasu maleje (11).
Dużą zawartość kwasu elagowego mają owoce winogron odmiany Muscadine. Odnotowano, że odmiany białe zawierały od 879-1620 mg/kg kwasu elagowego, a odmiany ciemne 592-1900 mg/kg w skórce owoców. Znacznie mniejsze ilości odnotowano w miąższu. Zawartość kwasu elagowego w soku tych winogron była znacznie wyższa w odmianach białych niż ciemnych. W odmianach jasnych zawartość tego kwasu wynosiła 105-162 mg/kg, a w ciemnych 187-322 mg/kg (12). Powyższe dane dowodzą, że kwas elagowy koncentruje się głównie w pestkach i skórce owoców.
Procesy technologiczne stosowane w procesie produkcji przetworów owocowych znacznie wpływają na ubytki w zawartości kwasu elagowego w produktach końcowych. Dla przykładu, przechowywanie malin i truskawek w temperaturze chłodniczej -20°C powodowało spadek ilości kwasu elagowego o 30-40% (13).
Właściwości prozdrowotne

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-05-28
zaakceptowano do druku: 2010-06-11

Adres do korespondencji:
*Edyta Kwiatkowska
Zakład Ekonomiki i Finansów, Instytut Turystyki i Rekreacji AWF
ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa
tel.: 608-185-106
e-mail: edyta_kwiatkowska@interia.eu

Postępy Fitoterapii 4/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii