Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2011, s. 79-84
Michał Wysocki, Justyna Chanaj, Maria Sikorska, *Irena Matławska
Badania fitochemiczne Asclepias tuberosa L.
Phytochemical research of the Asclepias tuberosa L.
Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Irena Matławska
Summary
The aim of this work was to examine free phenolic acids and flavonoid compounds in the leaves and fruit (seeds, seed hairs, pericarps) of Asclepias tuberosa L. The chromatographic analysis of the fractions of ethyl ether was used to establish the presence of free phenolic acids. The compounds which were found are: p-hydroxybenzoic acid, p-hydroxyphenyloacetic acid, cis/trans p-coumaric acid, hydrocaffeic acid, vanillic acid, cis/trans ferulic acid, isovanillic acid. For the isolation and identification of flavonoids, buthanolic fraction from the methanolic and methanolic-aqueous extract of the leaves and aqueous residues received from the methanolic extract of the pericarps, as well as from the methanolic-aqueous extract of the seed hairs were used. The compounds were separated by using paper and column chromatography methods. The structure of the flavonoid compounds was determined on the basis of partial and total acidic hydrolysis, the values of Rf factor and cochromatography with reference standards. In order to determine the position of the free or substituted hydroxyl groups of flavonoids, the analysis of UV spectra was performed. The following flavonoids were isolated and their structure was described: quercetin 3-O-galactoside, quercetin 3-O-glucoside, quercetin 3-O-arabinosyl-galactoside, quercetin 3-O-rhamnosyl-glucoside, kaempferol 3-O-glucoside, kaempferol 3-O-diglucoside, kaempferol 3-O-galactosyl-glucoside, kaempferol 3-O-rhamnosyl-glucoside.
Wstęp
Trojeść bulwiasta (Asclepias tuberosa L.) jest jednym ze 100 gatunków należących do rodzaju Asclepias L. Są to krzewy, rośliny jednoroczne oraz byliny, występujące na obszarze Ameryki Północnej oraz południowej Afryki (1), a jeden gatunek (Asclepias curassavica L.) rośnie na terenie Chin (2). Cechą charakterystyczną tych roślin, z wyjątkiem Asclepias tuberosa L., jest obecność w liściach i łodygach soku mlecznego (3).
Asclepias tuberosa L. jest byliną o bulwiastym kłączu, preferującą piaszczystą glebę ubogą w sole mineralne oraz słoneczne lub częściowo zacienione stanowiska (4). Naturalnie występuje na terenie Stanów Zjednoczonych, głównie wzdłuż wschodniej części Ameryki Północnej (5, 6). Zasięg występowania rozciąga się od Ontario w Kanadzie i Minnesoty, na wschód po Nowy Jork, na południe po Florydę, a na zachód aż po okolice Kolorado, Teksasu i Arizony (7).
Skład chemiczny
Pierwsze badania składu chemicznego korzenia trojeści bulwiastej przeprowadzono pod koniec XIX wieku. W Asclepias tuberosa L., według danych literaturowych, obecne są trzy grupy związków naturalnych: kardenolidy, flawonoidy oraz związki steroidowe typu androstanu i pregnanu (8, 9).
W korzeniu trojeści bulwiastej wykazano obecność dwóch typów kardenolidów, różniących się sposobem przyłączenia części cukrowej. Pierwszy typ to kardenolidy z częścią cukrową w pozycji C-3β, reprezentowane przez uzarygeninę, korotoksygeninę, koroglaucygeninę i ich 3-O-glikozydy, głównie: glukofrugozyd (3-O-glukozylo-(1?4)-6-deoksyallozyd koroglaucygeniny) oraz frugozyd (3-O-6-deoksyallozyd koroglaucygeniny) (ryc. 1). Ich charakterystyczną cechą jest konfiguracja trans pierścieni A/B układu kardenolidu (8, 10).
Ryc. 1. Struktura chemiczna wybranych kardenolidów występujących w trojeści bulwiastej.
Aglikon drugiego typu związków kardenolidowych charakteryzuje się obecnością grup hydroksylowych w pozycjach C-2α i C-3β, do których przyłączona jest zmodyfikowana deoksyheksuloza. Głównym związkiem jest Δ5-kalotropina oraz jej pochodne: octan, 3’-O-β-D-glukopiranozyd, (3’S)-3’-tiazolidynon oraz S-tlenek (3’R)-3’-tiazolidynonu (ryc. 2) (8).
Ryc. 2. Struktura chemiczna wybranych kardenolidów w trojeści bulwiastej.
W liściach trojeści bulwiastej występują związki flawonoidowe: 3-O-β-D-ksylopiranozylo-(1?2)-β-D-galaktopiranozyd kwercetyny, odpowiedzialny prawdopodobnie za przywabianie motyli monarszych (Danaus plexippus) (11), stąd angielska nazwa rośliny butterfly milkweed.
Związki steroidowe typu androstanu reprezentowane są przez askandrozyd (17-O-α-L-arabinopiranozylo-(1?6)-β-D-glukopiranozyd 17α-hydroksyandrosta-4,6,15-trien-3-onu). Steroidy typu pregnanu, pochodne lineolonu, ikemageniny oraz pleurogeniny, występują w formie 3-O-glikozydów, w których od 3 do 7 cząsteczek cukrów (cymarozy, oleandrozy, digitoksozy, kanarozy, tewetozy i glukozy) połączonych jest wiązaniami β-(1?4) (9). Struktura chemiczna wybranych związków steroidowych występujących w trojeści bulwiastej przedstawiona została na rycinie 3.
Ryc. 3. Struktura chemiczna wybranych związków steroidowych występujących w trojeści bulwiastej.
Działanie i zastosowanie
Aktywność biologiczna
Badania aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej wyciągów wodno-etanolowych z liści, kwiatów, łodyg i owoców Asclepias tuberosa L. przeprowadzono metodą krążkowo-dyfuzyjną wobec drobnoustrojów: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa oraz Candida albicans. Strefa zahamowania wzrostu Staphylococcus aureus przez wyciąg z kwiatów wynosiła 7 mm, podczas gdy próby kontrolnej (chloramfenikol) 27 mm (12).
Właściwości antyoksydacyjne metanolowych ekstraktów z owoców Asclepias tuberosa L. badano spektrofotometrycznie z wykorzystaniem DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl), a otrzymana wartość wyrażona jako ekwiwalent Troloxu (μmol Trolox/100 g) wynosiła 6,605 μmol Trolox/100 g (13), co wskazuje na nieznaczną aktywność antyoksydacyjną.
Wykazano również właściwości kurczące macicę i działanie estrogenne trojeści bulwiastej, stąd stosowanie wyciągów przeciwwskazane jest w ciąży oraz w okresie laktacji (14, 15).
Zastosowanie
Korzeń trojeści bulwiastej wykorzystywany był przez Indian jako środek wykrztuśny i ułatwiający oddychanie w zapaleniu opłucnej i płuc, a także jako środek napotny; ponadto w stanach zapalnych błon śluzowych, biegunkach, czerwonce, bólach reumatycznych i bólach brzucha (16, 17). Jego właściwości napotne, wykrztuśne i przeciwbólowe wykorzystywano w łagodzeniu objawów grypy podczas pandemii w Hiszpanii w latach 1918-1919 (18).
Pranalewka przygotowana z części podziemnych trojeści bulwiastej jest wykorzystywana w homeopatii w zapaleniu opłucnej z towarzyszącym suchym kaszlem, w nerwobólach międzyżebrowych oraz objawach przypominających dusznicę bolesną w przebiegu dolegliwości reumatycznych (zespół Tietze’a) i biegunkach (19). Dostępne są również wieloskładnikowe leki homeopatyczne, np. preparaty firmy Heel: BHI Chest®, Rhododendroneel®, Ranunculus-Homaccord®.
Działania uboczne
Najczęściej obserwowanymi objawami ubocznymi są: zaburzenia dyspeptyczne (nudności, wymioty, biegunka), duszność, trudności w utrzymaniu równowagi i chodzeniu (osłabienie), wzrost temperatury ciała, bradykardia, rozszerzenie źrenic, hipokalemia (skurcze mięśni gładkich), a nawet śpiączka (20, 21). Obserwowano też zatrucia spowodowane spożyciem rośliny w ilości około 2% masy ciała przez owce, kozy, konie oraz bydło (22).
Materiały i metody
Materiałem do badań były wysuszone liście oraz owoce Asclepias tuberosa L., które rozdzielono na owocnie, włoski nasienne oraz nasiona. Ekstrakcję prowadzono na łaźni ultradźwiękowej w temperaturze wrzenia metanolu i mieszaniny metanol-woda (1:1). Otrzymane wyciągi z liści oraz z poszczególnych części owoców po odparowaniu do suchej masy, zalano gorącą wodą i pozostawiono na 24 godziny w celu wytrącenia substancji balastowych. Następnie przeprowadzono frakcjonowanie wyciągów rozpuszczalnikami organicznymi, otrzymując frakcje chloroformowe, eteru etylowego i pozostałości wodne. Wyciągi uzyskane z liści wytrząsano dodatkowo butanolem. Do analizy wolnych kwasów fenolowych przeznaczono frakcje eteru etylowego. Natomiast do izolacji związków flawonoidowych wykorzystano pozostałości wodne, uzyskane z ekstraktów metanolowych z owocni i ekstraktów metanolowo-wodnych z włosków nasiennych oraz połączone frakcje butanolowe otrzymane z ekstraktu metanolowego i metanolowo-wodnego z liści.
Identyfikację kwasów fenolowych we frakcji eteru etylowego przeprowadzono za pomocą dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej na płytce aluminiowej pokrytej celulozą (DC-Alufolien Cellulose 60 firmy Merck). Chromatogramy po rozwinięciu i wysuszeniu analizowano w świetle lampy UV365 nm, porównując uzyskane obrazy z równolegle wykonanym chromatogramem z wzorcowymi kwasami fenolowymi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-06-18
zaakceptowano do druku: 2011-07-15

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Irena Matławska
Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań
tel.: (61) 854-67-01, fax: (61) 856-67-01
e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii