Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2011, s. 89-93
*Anna Kędzia1, Barbara Kochańska2, Aida Kusiak3, Andrzej W. Kędzia4, Maria Wierzbowska1, Ewa Kwapisz1
Aktywność olejku pomarańczowego (Oleum Aurantii) wobec bakterii beztlenowych
The activity of orange oil (oleum aurantii) against anaerobic bacteria
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu i Katedry: dr hab. Anna Kędzia, prof. ndzw.
2Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu i Katedry: dr hab. Barbara Kochańska, prof. ndzw
3Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu i Katedry: dr hab. Aida Kusiak
4Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa
Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Zakładu i Katedry: dr hab. Andrzej W. Kędzia
Summary
A total of 33 strains of anaerobic bacteria isolated from infections of oral cavity were tested. The susceptibility (MIC) of anaerobes to orange oil (Avicenna-Oil, Wrocław) was determined by means of plate dilution technique in Brucella agar with 5% defibrinated sheep blood. Inoculum containing 105 CFU/spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with and without oil (strain growth control). The inoculated plates were incubated at 37°C for 48 h in anaerobic jars. The MIC was defined as the lowest concentration of the oil inhibiting visible growth of anaerobic strains. The results indicated that the most susceptible to tested essential oil from tested anaerobes were the Gram-negative rods from genus Bacteroides vulgates, Gram-positive cocci from genus Peptostreptococcus anaerobius and rods Propionibacterium acnes (MIC in ranges 5.0-7.5 mg/ml). The strains from the genera of Prevotella intermedia and Propionibacterium granulosum were the lowest sensitive to orange oil (MIC in ranges from 7.5 to 10.0 mg/ml). The MIC for 79% of all tested strains was in the concentration = 7.5 mg/ml.
Pomarańcze są wymieniane w chińskich rękopisach pochodzących sprzed 4 tysięcy lat (1). W XII wieku ówcześni żeglarze przywieźli je do Indii, a potem w XV wieku dotarły one do Europy (2). W XVIII w. powstały pierwsze plantacje pomarańczy w Hiszpanii, a w XIX w. we Włoszech, głównie na Sycylii i w Kalabrii (1). Obecnie są uprawiane w Izraelu, Brazylii i USA. Wiecznie zielone drzewo pomarańczy chińskiej (Citrus sinensis L. Osbeck, syn. C. aurantium L. var. sinensis) należy do rodziny Rutaceae. Osiąga wysokość 6-9 m. Wytwarza owalne lub eliptyczne ciemnozielone liście o długości 5-15 cm i szerokości 2-8 cm oraz białe kwiaty o przyjemnym zapachu, z których powstają owoce jagodowe (pomarańcze) (1, 2). Owoce składają się z trzech warstw, tzw. egzokarpu, mezokarpu i endokarpu. Egzokarp, zewnętrzna część skórki świeżego owocu, służy do otrzymywania olejku pomarańczowego metodą wytłaczania lub destylacji z parą wodną. Olejek pomarańczowy (Oleum Aurantii) jest barwy od żółtej do brunatnej, o aromatycznym zapachu i słodkawym smaku. Jego skład i właściwości różnią się zależnie od miejsca pochodzenia owoców i sposobu otrzymywania. Ma przyjemny zapach, za który odpowiada octan oktylu. Olejek zawiera m.in. (+)limonen (70-90%), linalol, α-pinen, β-myrcen, β-tujon, β-cymen, cytronellal, terpineol, aldehyd n-dodecylowy, kumaryny, flawonoidy, taniny i saponiny (1-9). Olejek i skórka pomarańczowa często stosowane są do celów spożywczych (ciasta, napoje, soki, słodycze, desery, likiery). Olejek wykorzystywany jest także w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym (szampony, mydła, kremy, balsamy, odżywki, płyny do kąpieli) i do produkcji środków czystości. Jest dodawany do leków, szczególnie przeznaczonych dla dzieci, jako środek poprawiający smak i zapach. Olejek wykazuje też różne właściwości lecznicze. Działa wykrztuśnie, żółciopędnie, rozkurczowo, pobudza wydzielanie soków trawiennych. Ponadto działa uspokajająco, przeciwdepresyjnie i ułatwia zasypianie. Może być stosowany do kąpieli relaksujących i w nawilżaczach powietrza. Jako antyseptyk znalazł zastosowanie w chorobach jamy ustnej i górnych dróg oddechowych (np. do inhalacji, w stężeniach wynoszących od 0,01 do 0,02%) i do łagodzenia nerwobólów. Może powodować fotouczulenia (promienie słoneczne i UV).
Z badań wynika, że pomarańcze zawierają flawonoidy, które mogą obniżać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, dzięki ich właściwościom przeciwutleniajacym (2, 10-12, 14-18). W doświadczeniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że zawarty w olejku pomarańczowym d-limonen działa przeciwnowotworowo oraz zapobiega skutkom chemioterapii (19, 20). Wyniki wielu badań wskazują na przeciwdrobnoustrojowe działanie olejku (2, 5, 6, 8-10, 14, 17, 18, 21-35). Wykazano aktywność wobec różnych bakterii (2, 5, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 21-25, 27, 28). Udowodniono też działanie na niektóre grzyby drożdżopodobne i pleśniowe (2, 6, 9, 10, 14, 22, 26, 30-32), działanie przeciwwirusowe (17, 35), przeciwpierwotniakowe (2, 33, 35) oraz przeciw niektórym insektom (2, 29, 34). Aktywność olejku pomarańczowego dotyczy różnych bakterii tlenowych i względnie beztlenowych. W wielu doświadczeniach wykazał on działanie wobec Gram-ujemnych pałeczek z gatunku Escherichia coli, w tym wysoce patogennego szczepu E. coli 0157:07, gatunków Campylobacter jejuni, C. coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Arcanobecter butzleri (6, 8, 10, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 27) oraz bakterii Gram-dodatnich, tj. Bacillus cereus, B. subtilis, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Listeria monocytogenes i Corynebacterium spp. (5, 6, 10, 17, 18, 22, 24, 26-28). Prabuseenivasan i wsp. (18) wykazali działanie olejku pomarańczowego na następujące gatunki: Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa (MIC = 6,4-12,8 mg/ml). W doświadczeniach Morisa i wsp. (22) stężenia hamujące wzrost szczepów Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Corynebacterium spp. wynosiły od 500 do > 1000 ?μg/ml. W kolejnych badaniach Nannapaneni i wsp. (36) wykazali skuteczne działanie olejku i jego składnika limonenu wobec szczepów Escherichia coli ATCC 11775 oraz 12 szczepów E. coli 0157:H7. Celikel i wsp. (6) stosując metodę krążkowo-dyfuzyjną uzyskali zahamowanie wzrostu szczepów E. coli, Listeria monocytogenes i S. aureus przez stężenia wynoszące 10-20 μl/krążek. Natomiast pałeczki Salmonella senftenberg (775W), E. coli, S. aureus i Pseudomonas spp. były wrażliwe na stężenia olejku wynoszące 1000 μl/ml. Również Fisher i wsp. (27) metodą krążkowo-dyfuzyjną wykazali aktywność olejku pomarańczowego wobec szczepów E. coli 0157, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus i Staphylococcus aureus. Strefy zahamowania wzrostu tych bakterii wynosiły od 14 do 27 mm. Nannapaneni i wsp. (25) badali działanie olejku pomarańczowego na szczepy Campylobacter jejuni wrażliwe na ciprofloksacynę (MIC < 0,5 μg/ml) i na nią oporne (MIC = 16-32 μg/ml) i zaobserwowali taką samą wrażliwość i oporność szczepów na olejek. Spośród bakterii beztlenowych oceniono wrażliwość na olejek pałeczek z rodzaju Propionibacterium (5) i laseczek z rodzaju Clostridium (28). W piśmiennictwie nie ma danych dotyczących aktywności olejku pomarańczowego wobec bakterii beztlenowych jamy ustnej.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena wrażliwości na olejek pomarańczowy bakterii beztlenowych wyizolowanych z zakażeń jamy ustnej.
Materiały i metody
Materiały zostały pobrane od pacjentów dorosłych i dzieci z różnymi zakażeniami w obrębie jamy ustnej. Każdy materiał posiano na powierzchni podłoża wzbogaconego i kilku podłoży wybiórczych dla beztlenowców (37, 38). Inkubację podłoży prowadzono w temp. 37°C przez 10 dni w anaerostatach, w atmosferze 10% CO2, 10% H2 i 80% N2, w obecności katalizatora palladowego oraz wskaźnika warunków beztlenowych. Identyfikację wyhodowanych szczepów przeprowadzono na podstawie cech morfologicznych, fizjologicznych i biochemicznych, z uwzględnieniem systemu testów API 20A, zdolności kolonii do fluorescencji w promieniach UV, wytwarzania z glukozy niższych kwasów tłuszczowych (od C1 do C6) oraz kwasów mlekowego, fumarowego i bursztynowego (metodą chromatografii gazowej) (37-40). Badanie wrażliwości objęło 33 szczepy należące do gatunków: Prevotella buccalis (1 szczep), P. bivia (1), P. intermedia (3), P. loescheii (1), Porphyromonas asaccharolytica (2), P. gingivalis (2), Fusobacterium nucleatum (4), F. necrophorum (2), Bacteroides ureolyticus (2), B. fragilis (3), B. vulgatus (1), Finegoldia magna (2), Micromonas micros (1), Peptostreptococcus anaerobius (3), Propionibacterium acnes (3), P. granulosum (2) oraz 5 szczepów wzorcowych, w tym Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Finegoldia magna ATCC 29328, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 i Propionibacterium acnes ATCC 11827.
Badania wrażliwości (MIC) bakterii beztlenowych na olejek pomarańczowy (Avicenna-Oil, Wrocław) przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella, który został wzbogacony dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej (41). Przed doświadczeniem olejek rozpuszczono w DMSO (Serva) uzyskując stężenie 100 μg/ml. Do dalszych rozcieńczeń użyto jałowej wody destylowanej. Badano następujące stężenia olejku: 20,0; 15,0; 10,0; 7,5; 5,0 i 2,5 mg/ml. Hodowlę zawierającą 105 CFU/kroplę nanoszono na powierzchnię agaru Brucella aparatem Steersa. Podłoże, które nie zawierało olejku stanowiło kontrolę wzrostu szczepów. Inkubację podłoży prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach przez 48 godzin w temp. 37°C. Za MIC przyjęto takie najmniejsze rozcieńczenie olejku pomarańczowego, które całkowicie hamowało wzrost testowanych bakterii beztlenowych.
Wyniki i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-06-27
zaakceptowano do druku: 2011-07-08

Adres do korespondencji:
*dr hab. Anna Kędzia prof. nadzw.
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: (58) 349-21-85
e-mail: zmju@amg.gda.pl

Postępy Fitoterapii 2/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii