Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zaburzenia rytmu serca u osób w podeszłym wieku

Agata Bogołowska-Stieblich, Ewa Marcinowska-Suchowierska
Postępy Nauk Medycznych 5/2011

Obraz kliniczny kardiomiopatii przerostowej u dzieci – doświadczenia własne

Lidia Ziółkowska, Anna Turska-Kmieć, Agnieszka Boruc, Jadwiga Daszkowska-York, Maria Biernatowicz, Dorota Sobielarska-Łysiak, Monika Kowalczyk, Katarzyna Bieganowska, Wanda Kawalec
Postępy Nauk Medycznych 12/2011

Omdlenia u dzieci

Radosław Pietrzak, Bożena Werner, Izabela Janiec
Nowa Pediatria 3/2010

Omdlenia wazowagalne u dzieci

Izabela Janiec, Bożena Werner, Radosław Pietrzak
Nowa Pediatria 3/2010

Omdlenia wazowagalne u 14-letniej dziewczynki

Halszka Kamińska, Anna Piórecka-Makuła, Bożena Werner
Nowa Pediatria 3/2010