Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2014, s. 298-299
prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk
Komentarz do pracNajbardziej spektakularną poprawę wyników leczenia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat osiągnięto na polu nowotworów dziecięcych. W ciągu tych lat wyleczalność dziecięcych nowotworów wzrosła z 20% do 80%. Jednym z najważniejszych czynników, który przyczynił się do poprawy wyników leczenia jest integracja badań naukowych z opieką nad pacjentem onkologicznym.
Kolejny w ciągu ostatnich kilku miesięcy numer „Postępów Nauk Medycznych”, który poświęcony jest całkowicie onkologii i hematologii dziecięcej potwierdza ten fakt. W tym numerze „Postępów Nauk Medycznych” przedstawiamy 9 oryginalnych prac, 3 prezentacje przypadków oraz 3 artykuły poglądowe.
Dr K. Drabko ze współautorami przedstawia retrospektywną analizę niepowodzeń leczenia u 119 dzieci i młodzieży z mięsakiem Ewinga leczonych w polskich ośrodkach onkologii dziecięcej. Większość tych niepowodzeń (92%) była spowodowana przez chorobę podstawową i jej postęp. Na podstawie przedstawionej analizy można stwierdzić, że wyniki leczenia mięsaka Ewinga są w dalszym ciągu niezadowalające. Megachemioterapia u pacjentów z czynnikami wysokiego ryzyka przyczynia się do zredukowania liczby nawrotów u tych pacjentów natomiast nie zwiększa liczby zgonów związanych z toksycznościami.
Ośrodek w Bydgoszczy oceniał wartość pozytonowej tomografii emisyjnej u 22 pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego. U 86% pacjentów stwierdzono wzrost poboru znacznika FET, natomiast brak takiego poboru stwierdzono u 3 pacjentów. Opierając się na analizie kinetyki poboru FET stwierdzono zgodność stopnia złośliwości z badaniami histologicznymi u 5 spośród 6 pacjentów. Dostępne wyniki wskazują, że pozytonowa tomografia emisyjna z użyciem znacznika FET jest potencjalnie efektywną metodą do rozpoznawania zmian o charakterze złośliwym w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, do monitorowania przebiegu choroby, a także do oceny stopnia złośliwości procesu w przypadku braku badań histologicznych.
Kolejny artykuł z tego samego ośrodka przedstawia ocenę metody badania choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną przy pomocy cytometrii przepływowej i walidację metody przez laboratorium referencyjne. Wykazano bardzo dużą korelację pomiędzy wynikami uzyskanymi w laboratorium w Bydgoszczy oraz w laboratorium referencyjnym w punktach czasowych dzień 15 i dzień 33.
L-asparaginaza jest jednym z podstawowych leków w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. Dr M. Czogała ze współpracownikami z Krakowa analizowała wpływ obniżania się aktywności L-ASPA i reakcji alergicznych na wyniki leczenia w tej grupie pacjentów. W badaniach uczestniczyło 87 pacjentów leczonych przy pomocy protokołu ALL IC BFM 2002. Aktywność poniżej wartości terapeutycznych stwierdzono u 21 pacjentów, natomiast reakcje alergiczne wystąpiły u 49 pacjentów. Czas przeżycia wolnego od choroby nie różnił się znacząco pomiędzy grupą z terapeutycznymi i niskimi aktywnościami L-ASPA. Autorzy wnioskują, że spadek aktywności L-ASPA u dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej nie powoduje pogorszenia efektów leczenia, ale jest znaczącym czynnikiem ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na lek.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 4/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 4/2014: