Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2014, s. 231-237
*Małgorzata Czogała1, Krystyna Sztefko2, Iwona Rogatko2, Walentyna Balwierz1, 3
Ocena wpływu obniżenia aktywności L-asparaginazy i reakcji alergicznej na wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
Analysis of the influence of decrease of L-asparaginase activity and hypersensitivity reaction on the treatment outcome in children with acute lymphoblastic leukemia
1Department of Pediatric Oncology and Hematology, Children’s University Hospital, Kraków
Head of Department: prof. Walentyna Balwierz, MD, PhD
2Department of Clinical Biochemistry, Polish-American Institute of Pediatrics, Jagiellonian University Medical College, Kraków
Head of Department: prof. Krystyna Sztefko, MD, PhD
3Department of Pediatric Oncology and Hematology, Polish-American Institute of Pediatrics, Jagiellonian University Medical College, Kraków
Head of Department: prof. Walentyna Balwierz, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. L-asparaginaza (L-ASPA) to jeden z podstawowych leków stosowanych w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu obniżenia aktywności L-ASPA i reakcji alergicznej w odpowiedzi na ten lek na wyniki leczenia ALL u dzieci.
Materiał i metody. Do badania włączono 87 dzieci leczonych według protokołu ALL IC-BFM 2002. Podczas indukcji oznaczano aktywność L-ASPA. W trakcie wszystkich cykli chemioterapii zawierających L-ASPA obserwowano pacjentów w kierunku wystąpienia reakcji alergicznej na ten lek. Po okresie obserwacji trwającym od 62 do 102 miesięcy oceniono wyniki leczenia.
Wyniki. Aktywność L-ASPA poniżej wartości terapeutycznych (100 IU/l) stwierdzono u 19 (21%) pacjentów, w tym u 7 (8%) dzieci stwierdzano aktywność nieoznaczalną (< 30 U/l). Wskaźnik ponad 5-letniego przeżycia wolnego od choroby (DFS) nie różnił się istotnie pomiędzy grupą pacjentów z aktywnością L-ASPA poniżej 100 IU/l a pacjentami z aktywnością terapeutyczną (DFS odpowiednio 88,9 i 84,5%; p = 0,69). Reakcja alergiczna wystąpiła u 42 (49%) pacjentów. Szczególne ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości dotyczyło pacjentów z niską i nieoznaczalną aktywnością leku (współczynnik ryzyka HR odpowiednio: 1,86 i 2,23). Wystąpienie reakcji nadwrażliwości na L-ASPA nie wiązało się z istotnym pogorszeniem wyników leczenia u obserwowanych pacjentów (ponad 5-letnie DFS: 85 i 85,8%; p = 0,94).
Wnioski. Obniżenie się aktywności L-ASPA u dzieci leczonych z powodu ALL nie wiązało się z pogorszeniem wyników leczenia, natomiast istotnie zwiększało ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na ten lek.
Summary
Introduction. L-asparaginase (L-ASPA) is one of the basic drug in the treatment of the acute lymphoblastic leukemia (ALL) in children.
Aim. The aim of the study was to analyze the influence of decrease of L-ASPA activity and allergic reaction on the treatment outcome in children with ALL.
Material and methods. Eighty seven patients treated with ALL IC-BFM 2002 Protocol were enrolled to the study. L-ASPA activity was measured during induction. In course of all chemotherapy cycles comprising L-ASPA symptoms of allergic reactions to the drug were registered. Treatment outcome was assessed after observation lasting 62-102 months.
Results. Activity below therapeutic values (< 100 IU/l) was noticed in 19 (21%) patients, including 7 (8%) patients with undetectable activity (< 30 IU/l). Disease free survival (DFS) did not differ significantly between the groups with therapeutic and low L-ASPA activity (5-years DFS 88.9 and 84.5% respectively; p = 0.69). Allergic reaction occurred in 42 (49%) patients. Children with low and undetectable L-ASPA activity were at especially high risk of allergic reaction (hazard ratio respectively: 1.86 and 2.23). Occurrence of hypersensitivity to L-ASPA was not associated with outcome deterioration (5-years DFS in patients with allergic reaction 85%; in patients without hypersensitivity: 85.8%; p = 0.94).
Conclusions. Decrease in L-ASPA activity in children treated for ALL was not associated with outcome deterioration but was significant risk factor of hypersensitivity to this drug.Introduction
L-asparaginase (L-ASPA) is one of the basic agents in the treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL). Efficacy of L-ASPA therapy is related to the grade and duration of asparagine decrease in serum and cerebrospinal fluid (CSF), which depends on the enzyme activity. Activity above 100 IU/l, assuring complete asparagine depletion, is concerned as therapeutic (1). Although, total removal of asparagine was observed in some patients with L-ASPA activity below 100 IU/l (2-4).
L-ASPA as a protein of bacterial origin can cause development of antibodies, which leads to allergy with local or generalized symptoms (5-7), or to inactivation of the enzyme and shortening of its half-life without symptoms of hypersensitivity (“silent inactivation”) (5-9). The reported frequency of anti-asparaginase antibodies is variable and ranges up to 70% (7-10). The frequency of hypersensitivity reactions ranges from 0 to 45% (7-10). Incidence of the hypersensitivity reaction depends on preparation of L-ASPA, doses, way of administration, number of L-ASPA administrations during one treatment phase (4-7, 9, 11-13). It is recommended to change L-ASPA preparation when hypersensitivity or silent inactivation occurs. Conflicting data exist regarding influence of immunologic reaction to L-ASPA on the treatment outcome (7, 14-17). Effects of the hypersensitivity can be minimized by fast switching to another preparation after allergy occurrence (7).
Aim
The aim of the study was analysis of the influence of decrease of L-ASPA activity and allergic reaction to this drug on the treatment outcome in children treated for ALL.
Material and methods
Ninety seven children with ALL began the treatment according to the international protocol ALL IC-BFM-2002 in the Department of Pediatric Oncology and Hematology in the Children’s University Hospital in Cracow from 1th June 2005 to 31th October 2008. Eighty seven patients were eligible to the study (10 were excluded because not enough blood samples were available for L-ASPA activity measurement). General characteristic of the analyzed children is shown in table 1.
Table 1. Clinical characteristics of the 87 patients with acute lymphoblastic leukemia analyzed in the study.
ParameterscALLproB-ALLTransitional ALLT-ALLAll
Number of patients (percentage)71 (81.6)3 (3.4)2 (2.3)11 (12.7)87 (100)
Age: median (range)
[years]
5.5
(1.7-17)
14
(3.5-16)
1,5
(1.2-1.9)
7.5
(2-13.5)
6
(1.2-17)
 Number of patients (percentage)
 
Risk groups
SRG25 (35)1 (33)2 (100)028 (32)
IRG31 (44)2 (67)07 (64)40 (46)
HRG15 (21)004 (36)19 (22)
Down syndrome4 (5.6)0004 (4.6)
HSCT in the treatment of first line2 (2.8)003 (27)5 (5.7)
Relapses10 (14)1 (33)0011 (12.6)
Progression before remission1 (1.4)0001 (1.1)
Lasting first remission59 (83)2 (67)1 (50)10 (91)72 (82.7)
Lasting second remission4 (5.6)0004 (4.6)
Deaths
– of ALL
– of toxicities
7 (9.8)
3 (4.2)
4 (5.6)
1 (33)
1 (33)
0
1 (50)
0
1 (50)
1 (9)
0
1 (9)
10 (11.5)
4 (4.6)
6 (6.9)
Observation was finished on 31th December 2013. Median follow-up was 87 months (range: 62-102 months). On the day of the finish of observation 72 patients remained in first complete remission (I CR), lasting 60-100 (median 82) months.
L-ASPA was administrated during induction (Protocol I), reinduction (Protocols II and III) and HR cycles (tab. 2). Blood for L-ASPA activity test was collected before each administration of the drug during Protocol I. Plasma was centrifuged and frozen in -80°C till examination. L-ASPA activity was assessed using MAAT test (Medac Asparaginase-Aktivitäts-Test) test in the Department of Clinical Biochemistry of the Polish-American Institute of Pediatrics (Jagiellonian University Medical College, Kraków). For each patient average value of L-ASPA activity in induction was counted, and this value was used in specified analysis.
Table 2. Treatment protocols comprising L-ASPA.
Protocol I5000 IU/m2/24 h – day 12., 15., 18., 21., 24., 27., 30., 33.
Protocol II10 000 IU/m2/24 h – day 8., 11., 15., 18.
Protocol III10 000 IU/m2/24 h – day 1., 4., 8., 11.
HR1-3 cycles25 000 IU/m2/24 h – day 6. and 11.
Patients were strictly observed for early recognition of the symptom of hypersensitivity to L-ASPA during all treatment protocols with L-ASPA administrations.
Early response to the chemotherapy was assessed basing on the percentage of blasts in bone marrow on the day 33 of induction therapy. Treatment outcome was estimated on the basis of survival rates: overall survival (OS) counted from the date of the beginning of the treatment to the date of the finish of observation or to the death, event free survival (EFS) – from the beginning of the treatment to the finish of the observation or to the unfavorable event (progression, relapse, death of any reason), disease free survival (DFS) – from beginning of the treatment to the finish of observation or to the treatment failure (early progression, relapse), relapse free survival (RFS) – from remission to the finish of observation or to relapse. Comparative analysis concerning influence of low (< 100 IU/l), undetectable (< 30 IU/l) L-ASPA activity and hypersensitivity reaction on DFS was performed.
STATISTICA 8 software was used for statistical analysis. U Mann-Whitney test, chi-square test, Yates’ corrected chi square test, V-square test, Fisher’s exact test, Kaplan-Meier survival curves analysis and log-rank test were performed.
Results
From 87 enrolled patients 84 received all L-ASPA doses scheduled in the ALL IC-BFM-2002 program. Two children died before finishing the treatment with L-ASPA, during HR cycles. In one patient L-ASPA was contraindicated after acute pancreatitis which occurred after 7th dose of L-ASPA during induction therapy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Riccardi R, Holcenberg JC, Glaubiger DL et al.: L-asparaginase pharmacokinetics and asparagine levels in cerebrospinal fluid of rhesus monkeys and humans. Cancer Res 1981; 41: 4554-4558.
2. Konečná P, Klejdus B, Hrstková H: Monitoring the asparaginase activity and asparagine levels in children with acute lymphoblastic leukaemia treated with different asparaginase preparations. Scr Med (Brno) 2004; 77: 55-62.
3. Rizzari C, Citterio M, Zucchetti M et al.: A pharmacological study on pegylated asparaginase used in front-line treatment of children with acute lymphoblastic leukaemia. Haematologica 2006; 91: 24-31.
4. Rizzari C, Zucchetti M, Conter V et al.: L-asparagine depletion and asparagine activity in children with acute lymphoblastic leukemia receiving i.m. or i.v. Erwinia C. or E. coli L-asparaginase as first exposure. Ann of Oncol 2000; 11: 189-193.
5. Müller HJ, Beier R, Löning L et al.: Pharmacokinetics of native Escherichia coli asparaginase (Asparaginase medac) and hypersensitivity reactions in ALL-BFM 95 reinduction treatment. Br J Haematol 2001; 114: 794-799.
6. Müller HJ, Löning L, Horn A et al.: Pegylated asparaginase (Oncospar) in children with ALL: drug monitoring in reinduction according to the ALL/NHL-BFM 95 protocols. Br J Haematol 2000; 110: 379-384.
7. Woo MH, Hak LJ, Storm MC et al.: Hypersensitivity or development of antibodies to asparaginase does not impact treatment outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia. J Clin Oncol 2000; 18: 1525-1532.
8. Gentili D, Conter V, Rizzari C et al.: L-asparagine depletion in plasma and cerebrospinal fluid of children with acute lymphoblastic leukemia during subsequent exposures to Erwinia-Asparaginase. Ann Oncol 1996; 7: 725-730.
9. Vieira Pinheiro JP, Boos J: The best way to use L-asparaginase in childhood acute lymphatic leukaemia – still to be defined. Br J Haematol 2004; 125: 117-127.
10. Killander D, Dohlwitz A, Engstedt L et al.: Hypersensitive reactions and antibody formation during L-asparaginase treatment of children and adults with acute leukemia. Cancer 1976; 37: 220-228.
11. Avramis V, Sencer S, Periclou AP et al.: A randomised comparison of native Escherichia coli asparaginase and polyethylene glycol conjugated for treatment of children with newly diagnosed standard-risk acute lymphoblastic leukemia: a Children’s Cancer Group study. Blood 2002; 99: 1986-1994.
12. Rizzari C, Moericke A, Silvestri D et al.: Analisi comparative delle reazioni allerghiche alla L-asparaginasi (ASP) antiva osservate in bambini affetti da leucemia limphoblastica acuta trattati nei protocolli AIEOP e BFM ALL 2000. Haematologica 2004; 89 (suppl. 10): 115-116.
13. Vieira Pinheiro JP, Müller HJ, Schwabe D et al.: Drug monitoring of low-dose PEG-asparaginase (Oncospar) in children with relapsed acute lymphoblastic leukaemia. Br J Haematol 2001; 113: 115-119.
14. Cheung NK, Chau IY, Coccia PF: Antibody response to Escherichia coli L-asparaginase. Prognostic significance and clinical utility of antibody measurement. Am J Pediatr Hematol Oncol 1986; 8: 99-104.
15. Larson RA, Fretzin MH, Dodge RK et al.: Hypersensitivity reactions to L-asparaginase do not impact on the remission duration of adults with acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 1998; 12: 660-665.
16. Zalewska-Szewczyk B, Andrzejewski W, Bodalski J: Development of anti-asparaginase antibodies in childhood acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer 2004; 3: 600-602.
17. Zalewska-Szewczyk B, Andrzejewski W, Młynarski W et al.: The anti-asparaginase antibodies correlate with L-asparaginase activity and may affect clinical outcome of childhood acute lymphoblastic leukemia. Leuk Lymphoma 2007; 48: 931-936.
18. Tsurusawa M, Chin M, Iwai A et al.: L-asparagine depletion levels and L-asparaginase activity in plasma of children with acute lymphoblastic leukemia under asparaginase treatment. Cancer Chemother Pharmacol 2004; 53: 204-208.
19. Panosyan EH, Seibel NL, Martin-Aragon S et al.: Asparaginase antibody and asparaginase activity in children with higher-risk acute lymphoblastic leukemia: Children’s Cancer Group Study CCG-1961. J Pediatr Hemtol Oncol 2004; 26: 217-226.
20. Wang B, Relling MV, Storm MC et al.: Evaluation of immunologic crossreaction of antiasparaginase antibodies in acute lymphoblastic leukemia (ALL) and lymphoma patients. Leukemia 2003; 17: 1583-1588.
21. Boos J, Werber G, Ahlke E et al.: Monitoring of asparaginase activity and asparagine levels in children on different asparaginase preparations. Eur J Cancer 1996; 32: 1544-1550.
otrzymano: 2014-02-07
zaakceptowano do druku: 2014-03-20

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Czogała
Department of Pediatric Oncology and Hematology Children’s University Hospital
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. +48 (12) 658-02-61
czogala@tlen.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 4/2014: