Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2014, s. 266-270
*Jan Styczyński1,3, Krzysztof Czyżewski1, 3, Katarzyna Jachna-Sawicka2, 3, Monika Pogorzała1, 3, Eugenia Gospodarek2, 3, Mariusz Wysocki1, 3
Zakażenia bakteriami wielolekoopornymi u dzieci z chorobami nowotworowymi i poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Multidrug resistant-bacterial infections in children with malignancy and undergoing hematopoietic stem cell transplantation
1Department of Pediatric Hematology and Oncology, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz
Head of Department: prof. Mariusz Wysocki, MD, PhD
2Department of Microbiology, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz
Head of Department: prof. Eugenia Gospodarek, MD, PhD
3Jurasz University Hospital 1, Bydgoszcz
Director: Jacek Kryś, MSc
Streszczenie
Wstęp. Zakażenia bakteryjne są częstą przyczyną śmiertelności u pacjentów z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.
Cel pracy. Ocena występowania zakażeń bakteriami wielolekoopornymi u pacjentów z chorobami nowotworowymi poddawanych chemio- i/lub radioterapii (CHT/RTX) w oddziale hematologii i onkologii oraz poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych w oddziale transplantacji szpiku kostnego (ang. hematopoietic stem cell transplantation – HSCT) w okresie kolejnych 24 miesięcy w pojedynczym ośrodku pediatrycznym.
Materiał i metody. Analizie poddano wszystkich pacjentów z nowym rozpoznaniem choroby nowotworowej (n = 113) oraz wszystkich pacjentów poddanych HSCT (n = 61) w latach 2012-2013. Szczep bakteryjny był klasyfikowany jako oporny, jeśli wykazywał oporność według kryteriów EUCAST.
Wyniki. W okresie analizowanych 24 miesięcy odsetek pacjentów, u których rozpoznano co najmniej jedno bakteryjne udokumentowane zakażenie (MDI), wyniósł 33,6% wśród poddawanych chemio- i/lub radioterapii oraz 26,2% wśród pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Zakażenia bakteryjne występowały znamiennie wcześniej u pacjentów HSCT. Ponad połowa (9/16, tj. 56%) pacjentów HSCT, u których doszło do zakażenia bakteryjnego, miała rozpoznane zakażenie jeszcze przed dniem przeszczepienia, co sugeruje, że pacjenci ci byli już skolonizowani podczas wcześniejszej terapii. Wśród bakterii Gram-ujemnych, odsetek bakterii wielolekoopornych wyniósł 56,1%, w tym 52,2% u pacjentów poddawanych chemio- i/lub radioterapii oraz 64,5% u pacjentów przeszczepowych.
Wnioski. Dane własne i literaturowe wskazują, że u pacjentów poddawanych chemio-, radioterapii i przeszczepieniu komórek krwiotwórczych zwiększa się odsetek bakterii wielolekoopornych. Tego typu analiza, zwłaszcza powtarzana w określonych odstępach czasu, może służyć do planowania i modyfikacji leczenia przeciwbakteryjnego w oddziałach onkohematologicznych i przeszczepowych, w odniesieniu do profilaktyki, leczenia empirycznego i leczenia celowanego.
Summary
Introduction. Bacterial infections are a well-known cause of morbidity and mortality in patients with malignancy or undergoing hematopoietic stem cell transplantion.
Aim. Analysis of incidence of multidrug resistant bacteria in children with malignant diseases undergoing chemo- and/or radiotherapy (CHT/RTX) in oncohematology department and hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in transplant unit over a period of 24 months in single pediatric center.
Material and methods. All consecutive patients with newly diagnosed malignant diseases in 2012-2013 (total 113 patients), and all consecutive patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation in this period (total 61 patients). Multidrug resistant (MDR) bacterial strain were diagnosed according to EUCAST criteria.
Results. During analyzed 24 months, the incidence of patients with at least one bacterial microbiologically determined infection (MDI) reached 33.6% among children undergoing chemo- and/or radiotherapy, and 26.2% among children undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Bacterial infections occurred significantly earlier in HSCT patients. More than half (9/16, i.e. 56%) of HSCT patients with bacterial MDI, had first infection before the day of HSCT, what suggests colonization with MDR bacteria during previous therapy. Among Gram-negative rods, the incidence of MDR bacteria was 56.1%, including 52.2% in patients undergoing chemo- and/or radiotherapy and 64.5% in transplant patients.
Conclusions. Presented results and data from literature suggest that the incidence of multidrug resistant bacterial strains among patients undergoing chemo-, radiotherapy or hematopoietic stem cell transplantation is increasing. This type of analysis, when repeated systematically may serve for designing and modification of antibacterial therapy in pediatric oncohematology and transplant centers with respect to prophylaxis, empirical and targeted therapy.Introduction
Despite significant advances in antimicrobial therapies and infection strategies, the appearance of antibiotic resistance represents an emergency situation, especially in immunocompromised hosts. Specifically, infections due to multidrug resistant (multidrug resistance – MDR), gram-negative pathogens are responsible for high mortality rates (tab. 1) (1).
Table 1. Mechanisms of resistance of Gram-negative bacteria.
Mechanism of bacterialresistanceSpectrum of resistance
ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamases) – Bacteria producing extended-spectrum beta-lactamases Penicillins, cephalosporins, monobactams
AmpC (AmpC β-lactamases) – Bacteria producing chromosomal cephalosporinase AmpC typeAll beta-lactam antibiotics, except carbapenems and IV generation cephalosporins
KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) – Enterobacteriaceae producing carbapenemase KPC typePenicillins, cephalosporins, monobactams, standard-dose carbapenems
NDM (New Delhi metallo-β-lactamase) – Bacteria producing metalo-beta-lactamases Penicillins, cephalosporins, monobactams, carbapenems
Infections with multidrug resistant bacteria constitute a serious life threat for patients with neutropenia or immunosuppression. An increase in the number of infections with Gram-positive and negative bacteria with MDR phenotype is being observed over recent years. In clinical practice, when severe bacterial infection with resistant pathogen is suspected in patient with immunosuppression, immediate risk factor analysis and a de-escalation therapy with initial use of wide-spectrum antimicrobials followed by a re-assessment after 72 hours of treatment, after pathogen identification, is necessary (1-4).
Although new compounds are available for severe methicillin-resistant staphylococcal infections, there is a paucity of novel classes of antimicrobials to target resistant gram-negatives (1). A continuous careful assessment of the clinical conditions and underlying comorbidities, antibiotic stewardship along with knowledge about the previous history of colonization or infections due to multidrug-resistant bacteria, represent key points in approaching the patient with neutropenia or immunosuppression with signs of infection (2-4).
Aim
The objective of the study was the analysis of the incidence of infections with multidrug resistant bacteria in children undergoing chemo-/radiotherapy (CHT/RTX) in hemato-oncology department or undergoing hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in transplant unit over a period of 24 months in a single pediatric center.
Material and methods
All consecutive patients aged < 18 years with newly diagnosed malignant diseases between 1.01.2012-31.12.2013 (total 113 patients), and all consecutive patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation in this period (total 61 patients), diagnosed and treated in Department of Pediatric Hematology and Oncology in Bydgoszcz, were included into the study. Patients undergoing HSCT were included into standard anti-infectious prophylactic procedures (5).
Multidrug resistant bacteria
Multidrug resistant (MDR) bacterial strain were diagnosed according to EUCAST criteria (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) (6-8). Infections with multidrug resistant bacteria listed in Law Gazette (Dziennik Ustaw; Dz. U. z 2011 nr 294 poz. 1741; Supplement 1) as “alert pathogens”, were the subject of the analysis. List of bacteria include 9 groups of pathogens (positions 1-8 and 17) (tab. 2).
Table 2. List of alert pathogens.
NoAlert pathogen
Staphylococcus aureus resistant to methicillin (MRSA) or glycopeptides (VISA or VRSA) or oxazolidinones
2Enterococcus spp. resistant to glycopeptides (VRE) or oxazolidinones
3Enterobacteriaceae spp. bacteria producing extended spectrum of beta-lactamases (e.g. ESBL, AMPC, KPC) or resistant to carbapenems or two other groups of antibiotics or polymyxins
4Pseudomonas aeruginosa strains resistant to carbapenems or two other groups of antibiotics or polymyxins
5non-fermenting strains Acinetobacter spp. resistant to carbapenems or two other groups of antibiotics or polymyxins
6pathogenic strains of anaerobic bacteria Clostridium difficile and their toxins A or B
7anaerobic bacteria Clostridium perfringens
8Streptococcus pneumoniae resistant to cephalosporines III generation or penicillin
9fungi Candida resistant to fluconazole or other azoles or candines
10fungi Aspergillus
11rotavirus
12norovirus
13respiratory syncytial virus (RSV)
14hepatitis B virus (HBV)
15hepatitis C virus (HCV)
16human immunodeficiency virus (HIV)
17pathogens isolated from blood or cerebro-spinal fluid, causing generalized or invasive infection
Statistical analysis

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bassetti M, Righi E: Multidrug-resistant bacteria: What is the threat? Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2013; 2013: 428-432.
2. Mikulska M, Viscoli C, Orasch C et al.: Aetiology and resistance in bacteraemias among adult and paediatric haematology and cancer patients. J Infect 2014; 68: 321-331.
3. Averbuch D, Cordonnier C, Livermore DM et al.: Targeted therapy against multi-resistant bacteria in leukemic and hematopoietic stem cell transplant recipients: Guidelines of the 4th European Conference on Infections in Leukemia (ECIL-4, 2011). Haematologica 2013; 98: 1836-1847.
4. Averbuch D, Orasch C, Cordonnier C et al.: European guidelines for empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era of growing resistance: Summary of the 2011 4th European Conference on Infections in Leukemia. Haematologica 2013; 98: 1826-1835.
5. Styczynski J, Gil L: Prevention of infectious complications in pediatric hsct. Bone Marrow Transplant 2008; 42 (suppl. 2): S77-81.
6. EUCAST definitive document e.Def 3.1, June 2000: Determination of minimum inhibitory concentrations (mics) of antibacterial agents by agar dilution. Clin Microbiol Infect 2000; 6: 509-515.
7. EUCAST definitive document e.Def 1.2, May 2000: Terminology relating to methods for the determination of susceptibility of bacteria to antimicrobial agents. Clin Microbiol Infect 2000; 6: 503-508.
8. EUCAST definitive document e.Def 2.1, August 2000: Determination of antimicrobial susceptibility test breakpoints. Clin Microbiol Infect 2000; 6: 570-572.
9. Gil L, Styczynski J, Komarnicki M: Infectious complication in 314 patients after high-dose therapy and autologous hematopoietic stem cell transplantation: Risk factors analysis and outcome. Infection 2007; 35: 421-427.
10. Caselli D, Cesaro S, Ziino O et al.: Multidrug resistant pseudomonas aeruginosa infection in children undergoing chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation. Haematologica 2010; 95: 1612-1615.
11. Mikulska M, Del Bono V, Raiola AM et al.: Blood stream infections in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients: Reemergence of gram-negative rods and increasing antibiotic resistance. Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15: 47-53.
otrzymano: 2014-02-07
zaakceptowano do druku: 2014-03-20

Adres do korespondencji:
*Jan Styczyński
Department of Pediatric Hematology and Oncology Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University
ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 585-48-60
fax +48 (52) 585-48-67
jstyczynski@cm.umk.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 4/2014: