Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2014, s. 819-822
*Helena Jastrzębska1, Magdalena Kochman1, Tadeusz Szwed2, Dariusz Kąkol2, Wojciech Zgliczyński1
Czy kontrast jodowy podany w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) hamuje jodochwytność tarczycy oraz zmienia stężenia TSH i hormonów tarczycy w przypadkach wola guzowatego i autoimmunizacyjnej choroby tarczycy
Does application of iodinated contrast agent during endoscopic retrograde cholangiopancreatograhy (ERCP) change the thyroid uptake and thyroid function parameters in patients with pre-existing thyroid diseases
1Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Wojciech Zgliczyński
2Oddział Gastroenterologii, Szpital Bielański, Warszawa
Ordynator Oddziału: dr med. Tadeusz Szwed
Streszczenie
Wstęp. Podaż ponad fizjologicznej dawki jodu może prowadzić do zaburzeń czynnościtarczycy, zwłaszcza w przypadkach pierwotnej choroby tarczycy.
Cel pracy. Celem wstępnego doniesienia jest ocena jodochwytności i czynności tarczycy po endoskopowym podaniu kontrastu jodowego podczas zabiegu endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) u chorych z wolem wieloguzkowym i chorobą autoimmunizacyjną tarczycy.
Materiał i metody. U 4 chorych oceniono jodochwytność tarczycy przed zabiegiem i w 5. dobie po zabiegu, jak również stężenia TSH i wolnych hormonów tyroksyny i trijodotyroniny przed zabiegiem, w 4. dobie po zabiegu i w czasie 28-dniowej obserwacji.
Wyniki. Nie stwierdziliśmy ani zahamowania jodochwytności tarczycy, ani zmian stężeń TSH i wolnych hormonów tarczycy.
Wnioski. Z uwagi na pilotażowy charakter doniesienia możemy jedynie sugerować, że badanie ECPW nie zawsze blokuje możliwość diagnostyki izotopowej. U żadnego z badanych nie stwierdziliśmy nadprodukcji hormonów tarczycy, co może sugerować, że prewencja indukowanej jodem nadczynności tarczycy nie jest konieczna u wszystkich chorych z pierwotną chorobą tarczycy, a u leczonych tyreostatykiem nie ma konieczności zwiększenia dawki leku. Praca będzie kontynuowana.
Summary
Introduction. Sudden exposure to high iodide levels may cause thyroid dysfunction particularly in patients with pre-existing thyroid disease.
Aim. The aim of this preliminary study was to examine the occurrence of changes in thyroid uptake and function after enteral administration of iodinated contrast agent by endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in patients with multinodular goiter and autoimmune thyroid disease.
Material and methods. In 4 patients thyroid uptake before and 5 days after application as well as levels of thyrotropin, free thyroxine and free triiodothyronine before, 4 days after application and during 28 days follow-up were measured.
Results. We noticed that iodinated contrast neither interfere with thyroid uptake nor affect the blood thyroid function tests.
Conclusions. We suggest that administration of iodinated contrast during ERCP does not interfere with diagnostic thyroid scintigraphy. The prevention of iodine- induced hyperthyroidism should not be recommended in all patients with underlying thyroid disease. The dose of antithyroid drugs in case of pre-existing hyperthyroidism need not to be routinely increased. The study will be continued.Wstęp
Podaż radiograficznego środka kontrastowego jodowego może wywołać indukowaną jodem nadczynność tarczycy, zwłaszcza u chorych z guzami autonomicznymi. Teoretycznie u wymienionych chorych każdy wzrost poziomu jodu w surowicy może prowadzić do zwiększonej syntezy hormonów tarczycy. Wykazano, że dożylna podaż kontrastu jodowego w badaniach angiograficznych, tomografii komputerowej czy urografii zwiększa w tej grupie ryzyko indukowanej jodem nadczynności tarczycy, a u osób bez patologii tarczycowej może prowadzić do przejściowego wzrostu stężenia TSH (1-3). Aplikacja endoskopowa kontrastu jodowego w czasie zabiegu ECPW także wiąże się z absorpcją kontrastu. Prowadzi do 90-100-krotnego wzrostu stężenia jodu w surowicy i zwiększonego wydalania jodu z moczem, ale nie pociąga za sobą zmian w stężeniach hormonów tarczycy i TSH u osób z niezmienioną tarczycą (4). Ocena jodochwytności tarczycy po zabiegu może mieć istotne znaczenie u chorych wymagających leczenia radiojodem zarówno nadczynności, jak i wola obojętnego znacznych rozmiarów. Interesujący jest także wpływ kontrastu podawanego w zabiegu ECPW na stężenia TSH i hormonów tarczycy u chorych z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy i leczonych tyreostatykiem z powodu nadczynności tarczycy.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena jodochwytności tarczycy i stężeń TSH oraz wolnych hormonów tarczycy u chorych z patologią gruczołu tarczowego, u których wykonano zabieg ECPW.
Materiał i metody
Zbadano czterech chorych kwalifikowanych do zabiegu ECPW z powodu kamicy przewodowej. Materiał stanowili trzy kobiety i jeden mężczyzna w wieku 55-81 lat, wszyscy z towarzyszącą patologią tarczycową. W dwóch przypadkach rozpoznano wole guzowate nietoksyczne, w jednym przypadku wole guzowate nadczynne w fazie wyrównanej czynności tarczycy utrzymanej leczeniem tyreostatycznym i w jednym przypadku subkliniczną nieleczoną niedoczynność tarczycy w przebiegu autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy (tab. 1). Żaden z chorych nie odbył badania z użyciem kontrastu jodowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy ani nie stosował preparatów zawierających jod. W czasie zabiegu ECPW niejonowy kontrast Ultravist 370 (Bayer Pharma) zawierający 370 mg jodu/ml podawano endoskopowo w ilości adekwatnej do wizualizacji dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. Ilość podanego kontrastu wahała się od 12 do 26 ml, co odpowiada ilości podanego jodu wynoszącej odpowiednio 4,81-9,62 g. Żaden z badanych nie rozwinął po zabiegu zapalenia trzustki, charakteryzującego się bólem brzucha i hiperamylazemią.
Tabela 1. Charakterystyka badanych.
Lp.Badani/płećWiek
(lata)
RozpoznanieUsg tarczycyLeczenie choroby tarczycy
1Sz.B. ?81Kamica przewodowa, wole wieloguzkowe nietoksyczneObj. tarczycy 56,51 ml, zmiany ogniskowe o średnicy do 60 mm, wole zamostkowe_
2K.I. ?81Kamica przewodowa, subkliniczna niedoczynność tarczycy Obj. tarczycy 10,6 ml, echogeniczność obniżona, zmiany ogniskowe o śr. 12 mm_
3M.M. ?77Kamica przewodowa, stan po cholecystektomii, wole guzowate nadczynne, eutyreoza w czasie leczenia tyreostatycznegoObj. tarczycy 24,51 ml, zmiana ogniskowa o średnicy 27 mmThiamazol 10 mg/d
4F.B. ?55Podejrzenie kamicy przewodowej, wole guzowate nietoksyczneObj. tarczycy 122 ml, liczne zmiany ogniskowe o śr. do 30 mm, wole zamostkowe _
U wszystkich chorych oceniono ultrasonograficznie gruczoł tarczowy aparatem Medison Sonoace 9900 wyposażonym w głowicę liniową 3-12 MHz.
Krew do badania pobierano przed zabiegiem oraz po 4 i 21-28 dniach po zabiegu. U wszystkich oznaczano TSH, fT3, fT4, p/ciała TPO, p/c TG metodą chemiluminescencji na aparacie Advia Centaur, Liaison XL lub Architekt iSR 2000. Oceniano jodochwytność tarczycy przy użyciu gamma kamery do badań planarnych tarczycy po 24 godzinach od podania znacznika 80-100μCi 131I przed zabiegiem i w 5. dobie po zabiegu z uwzględnieniem jodochwytności resztkowej (5).
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Gartner W, Weissel M: Do iodine-containing contrast media induce clinically relevant changes in thyroid function parameters of euthyroid patients within the first week? Thyroid 2004; 14(7): 521-524.
2. Rhee CM, Bhan I, Alexander EK, Brunelli SM: Association between iodinated contrast media exposure and incident hyperthyroidism and hypothyroidism. Arch Intern Med 2012; 172(2): 153-159.
3. van der Molen AJ, Thomsen HS, Morcos SK: Contrast Media Safety Committee, European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Effect of iodinated contrast media on thyroid function in adults. Eur Radiol 2004; 14(5): 902-907.
4. Mann K, Rendl J, Busley R et al.: Systemic iodine absorption during endoscopic application of radiographic contrast agents for endoscopic retrograde cholangiopancreaticography. Eur J Endocrinol 1994; 30: 498-501.
5. Jastrzębska H, Gietka-Czernel M, Zgliczyński S: Therapy of benign thyroid disease with iodine-131. Polish Journal of Endocrinology 2003; 2(54): 187-194.
6. Fassbender WJ, Vogel C, Doppl W et al.: Thyroid Function, Thyroid Immunoglobulin Status, and Urinary Iodine Excretion after Enteral Contrast-Agent Administration by Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Endoscopy 2001; 33(3): 245-252.
7. U.S. Department of Health and Human Services, FDA, Center for Drug Evaluation and Research, Guidance: Potassium iodide as a thyroid blocking agent in radiation emergencies, December, 2011.
8. European Commission/Scientific Committee of Food, Health and consumer protection directorate general. Option of the scientific committee on food on the tolerable upper intake level of iodine. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out146_en.pdf (accessed 21 June 2013).
9. Wolff J, Chaikoff IL: Plasma inorganic iodide as a homeostatic regulator of thyroid function. J Biol Chem 1948; 174(2): 555-564.
10. Nolte H, Muller R, Siggelkow H et al.: Prophylactic application of thyrostatic drugs during excessive iodine exposure in euthyroid patients with thyroid autonomy: a randomized study. European Journal of Endocrinology 1996; 134: 337-341.
11. Lawrence JE, Lamm SH, Braverman LE: The use of perchlorate for the prevention of thyrotoxicosis in patients given iodine rich contrast agents. Journal of Endocrinological Investigation 1999; 22: 405-407.
otrzymano: 2014-10-15
zaakceptowano do druku: 2014-11-07

Adres do korespondencji:
*Helena Jastrzębska
Klinika Endokrynologii CMKP Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-01-53
helena@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 12/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych