Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2014, s. 872-875
*Agnieszka Baranowska-Bik, Wojciech Zgliczyński
Zespół psychoendokrynny w wybranych endokrynopatiach
Psychoendocrine syndrome in selected endocrinopathies
Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński
Streszczenie
Od początku XX wieku obserwuje się zainteresowanie związkami pomiędzy endokrynologią a psychiatrią. Pomimo postępu medycyny doświadczalnej wzajemne, złożone relacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a układem endokrynnym nadal nie zostały całkowicie wyjaśnione. Na podstawie obserwacji klinicznych stwierdzono, że objawy psychiczne często towarzyszą endokrynopatiom. Zespół psychoendokrynny to stan, w którym występują zaburzenia sfery psychicznej (zaburzenia nastroju, zaburzenia napędu psychomotorycznego oraz zaburzenia popędów) oraz nieprawidłowe funkcjonowanie narządów wydzielania wewnętrznego.
Celem niniejszej pracy było przedstawienie wzajemnych relacji pomiędzy wybranymi hormonami (kortyzolem, IGF-1 i hormonem wzrostu) a funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego w warunkach prawidłowych i stanach przebiegających z zaburzeniami stężeń powyższych hormonów. Omówiono także objawy psychiczne występujące u chorych z zespołem Cushinga, niedoczynnością kory nadnerczy, akromegalią i niedoborem hormonu wzrostu.
Summary
Since beginning of the 20 century an interest in correlation between endocrinology and psychiatry has been observed. Despite the progress in basic and experimental medicine, until today the exact relationship between the central nervous system and endocrine system has not been fully elucidated. However, based on clinical observations it has been established that psychiatric symptoms frequently accompany endocrinopathies. Consequently, the psychoendocrine syndrome is diagnosed when psychiatric abnormalities (mood, psychomotor and impulse disorders) coexist with impairment of endocrine system.
The aim of this review was to present correlations between selected hormones (cortisol, IGF-1 and growth hormone) and brain function both under normal condition and disturbed hormonal state. We also presented the psychiatric symptoms observed in patients with Cushing’s syndrome, adrenal insufficiency, acromegaly and growth hormone deficiency.Wstęp
W ostatnich latach w naukach medycznych istnieje tendencja do prowadzenia badań z pogranicza różnych specjalizacji. Pozwala to na całościowe ujęcie problemów medycznych i jednocześnie na zindywidualizowane (spersonalizowane) podejście do pacjenta.
Zespół psychoendokrynny
Zagadnienie zespołu psychoendokrynnego nie jest tematem nowym. Na początku XX wieku francuski psychiatra Paul-Marie Laignel-Lavastine po raz pierwszy użył terminu „psychiatria endokrynologiczna”. Nowa dziedzina miała obejmować badania nad powiązaniami pomiędzy osobowością a układem endokrynnym, który w ówczesnym czasie był dogłębnie analizowany (1). W latach 20. XX wieku Zygmunt Freud zasugerował możliwość istnienia zależności pomiędzy występowaniem nerwicy a nadmiarem lub niedoborem substancji biologicznie czynnych produkowanych w organizmie lub dostarczanych z zewnątrz. Freud odniósł się również do wpływu tych hipotetycznych w owych czasach substancji na zaburzenia właściwości chemicznych organizmu (2). Kontynuatorem badań nad zespołem psychoendokrynnym był szwajcarski lekarz psychiatra Manfred Bleurer, który w latach 50. XX wieku stworzył szkołę psychoendokrynologii. Głównym obszarem zainteresowania Bleurera były: zespół psychoendokrynny oraz ocena zaburzeń psychopatologicznych w chorobach o podłożu endokrynologicznym, w tym w akromegalii, chorobie Cushinga, chorobie Addisona czy w chorobie Gravesa (3).
Obecnie dzięki postępowi nauk podstawowych możliwe jest dogłębne poznanie podstaw biologicznych objawów psychicznych oraz mechanizmów odpowiadających za powstawanie zaburzeń endokrynnych. Pomimo postępu medycyny doświadczalnej wzajemne, nadal nie wyjaśniono całkowicie złożonych relacji pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a układem endokrynnym. Tym niemniej na podstawie obserwacji klinicznych niezaprzeczalny jest fakt, że objawy psychiczne często towarzyszą endokrynopatiom (4, 5). Uznaje się, że triada objawów towarzysząca zaburzeniom układu dokrewnego, charakterystyczna dla zespołu psychoendokrynnego, to:
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia napędu psychomotorycznego,
– zaburzenia popędów (łaknienia, pragnienia, snu, popędu płciowego).
Najczęściej obserwuje się zaburzenie nastroju (3). W niektórych schorzeniach endokrynologicznych odsetek chorych z nasiloną depresją sięga nawet 60% (jak ma to miejsce w hiperkortyzolemii endogennej) (6).
Objawy psychiczne w chorobach układu dokrewnego mogą być wynikiem hiper- lub hiposekrecji hormonów i peptydów. W niektórych przypadkach nie można wykluczyć roli procesów patologicznych prowadzących jednocześnie do powstania zaburzeń endokrynnych, jak i psychicznych. Przykładem takich interakcji jest proces autoimmunologiczny, który jednocześnie może dotyczyć gruczołów wydzielania dokrewnego i ośrodkowego układu nerwowego. Do ujawnienia się zaburzeń psychicznych dochodzić może także w przebiegu leczenia chorób układu endokrynnego z zastosowaniem farmakoterapii oraz radioterapii czy też operacji, szczególnie w obrębie OUN.
Glikokortykoidy a ośrodkowy układ nerwowy

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Shorter E: Endocrine Psychiatry in Historical Perspective. inh.org; Textbook (Ed. Martin P.) 2013. http://inhn.org/textbook/endocrine-psychiatry-in-historical-perspective.html
2. Hutto B: Subtle psychiatric presentations of endocrine diseases. Psychiatric Clinics of North America 1998; 21(4): 905-916.
3. Rymaszewska J: Konsultacje psychiatryczne w endokrynologii. Psychiatria w praktyce klinicznej 2007; 7(2): 60-65.
4. Sonino N, Tomba E, Fava GA: Psychosocial approach to endocrine disease. Adv Psychosom Med 2007; 28: 21-33.
5. Sonino N, Fava GA: Psychological aspects of endocrine disease. Clin Endocrinol (Oxf) 1998; 49(1): 1-7.
6. Wolkowitz OM, Rothschild AJ: Psychoneuroendocrinology: the scientific basis of clinical practice. 1 ed., American Psychiatric Pub, Washington D.C. 2003.
7. De Kloet ER, Vreugdenhil E, Oitzl MS et al.: Brain corticosteroid receptor balance in health and disease. Endocr Rev 1998; 19(3): 269-301.
8. Strelzyk F, Hermes M, Naumann E et al.: Tune it down to live it up? Rapid, nongenomic effects of cortisol on the human brain. J Neurosci 2012; 32(2): 616-625.
9. Dedovic K, Duchesne A, Andrews J et al.: The brain and the stress axis: the neural correlates of cortisol regulation in response to stress. Neuroimage 2009; 47(3): 864-871.
10. Sonino N, Fallo F, Fava GA: Psychosomatic aspects of Cushing’s syndrome. Rev Endocr Metab Disord 2010; 11(2): 95-104.
11. Chetty S, Friedman AR, Taravosh-Lahn K et al.: Stress and glucocorticoids promote oligodendrogenesis in the adult hippocampus. Mol Psychiatry 2014. doi: 10.1038/mp.2013.190.
12. Wolkowitz OM, Burke H, Epel ES et al.: Glucocorticoids. Mood, memory, and mechanisms. Ann N Y Acad Sci 2009; 1179: 19-40.
13. Loosen PT, Chambliss B, DeBold CR et al.: Psychiatric phenomenology in Cushing’s disease. Pharmacopsychiatry 1992; 25(4): 192-198.
14. Gotch PM: Cushing’s syndrome from the patient’s perspective. Endocrinol Metab Clin North Am 1994; 23(3): 607-617.
15. Kelly WF, Kelly MJ, Faragher B: A prospective study of psychiatric and psychological aspects of Cushing’s syndrome. Clin Endocrinol (Oxf) 1996; 45(6): 715-720.
16. McEwen BS: Cortisol, Cushing’s Syndrome, and a Shrinking Brain – New Evidence for Reversibility. J Clin Endocrinol Metab 2013; 87(5): 1947-1948.
17. Nass RD, Frank Y: Cognitive and Behavioral Abnormalities of Pediatric Diseases. 1 ed., Oxford University Press 2010.
18. Anglin RE, Rosebush PI, Mazurek MF: The neuropsychiatric profile of Addison’s disease: revisiting a forgotten phenomenon. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2006; 18(4): 450-459.
19. Yan H, Mitschelen M, Bixler GV et al.: Circulating IGF1 regulates hippocampal IGF1 levels and brain gene expression during adolescence. J Endocrinol 2011; 211(1): 27-37.
20. Sievers C, Dimopoulou C, Pfister H et al.: Prevalence of mental disorders in acromegaly: a cross-sectional study in 81 acromegalic patients. Clin Endocrinol (Oxf) 2009; 71(5): 691-701.
21. Tiemensma J, Biermasz NR, van der Mast RC et al.: Increased psychopathology and maladaptive personality traits, but normal cognitive functioning, in patients after long-term cure of acromegaly. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95(12): E392-402.
22. Assad G: Understanding Mental Disorders Due To Medical Conditions or Substance Abuse. Brunner/Mazel, New York 1995.
23. Mo D, Blum WF, Rosilio M et al.: Ten-Year Change in Quality of Life in Adults on Growth Hormone (GH) Replacement for GH Deficiency: An Analysis of the Hypopituitary Control and Complications Study (HypoCCS). J Clin Endocrinol Metab 2014: jc20142892. doi: 10.1210/jc.2014-2892
24. Tanaka T, Hasegawa T, Ozono K et al.: Effect of growth hormone treatment on quality of life in Japanese children with growth hormone deficiency: an analysis from a prospective observational study. Clin Pediatr Endocrinol 2014; 23(3): 83-92.
otrzymano: 2014-10-15
zaakceptowano do druku: 2014-11-07

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Baranowska-Bik
Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel./fax +48 (22) 834-31-31
klinendo@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 12/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych