Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2015, s. 78-82
*Anna Kędzia1, Marek Ciecierski2, Joanna Wiśniewska2, Ewa Kwapisz1, Maria Wierzbowska1
Wrażliwość na preparat Listerine bakterii mikroaerofilnych i tlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych
The susceptibility to Listerine microaerophilic and aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. Anna Kędzia
2Oddział Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Summary
The aim of this study was to evaluate the activity of the Listerine Fresh Burst (Johnson & Johnson) on 10 strains of microaerophilic bacteria and 18 strains of aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaque and 7 reference strains. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar, supplemented with 5% defibrynated sheep blood (microaerophilic bacteria) and Mueller-Hinton agar (aerobic bacteria). Inoculum containing 105 CFU/spot was seeded with Steers replicator upon surface of respectively agar with and without Listerine (strains growth control). Incubation was performed in anaerobic jars (microaerophilic conditions, with Campy Pak, BBL) and reference of anaerobes strains in anaerobic conditions, at 37°C for 48 hrs. Incubation of aerobic strains was performed in aerobic conditions for 24 hrs at 37°C. The MIC was defined as the lowest concentrations of Listerine that inhibited the growth of tested bacteria. The data showed, that most susceptible to Listerine were the strains of Gram-positive microaerophilic rods (MIC ≤ 6.2 mg/ml) and aerobic cocci (MIC 50–≥ 200 mg/ml). The Gram-negative rods were les sensitive. The strains of microaerophilic bacteria were inhibited by concentrations ≤ 6.2–≥ 200 mg/ml. But the strains of aerobic bacteria were inhibition by ≥ 200 mg/ml. The Listerine was more active against Gram-positive tested strains than Gram-negative rods. The results suggest that Listerine could be useful for the supportive the periodontopathies therapy and prophylactic.
W jamie ustnej, zależnie od miejsca, występuje od 108 do 1011 różnych drobnoustrojów w 1 ml. Stanowią one florę fizjologiczną. Ponieważ w sprzyjających warunkach mogą stać się przyczyną zakażeń w obrębie jamy ustnej, uważa się je za drobnoustroje oportunistyczne. We florze fizjologicznej dominują bakterie beztlenowe, natomiast w niższych odsetkach są obecne bakterie mikroaerofilne, kapnofilne i tlenowe. Bakterie te uczestniczą w chorobach przyzębia dzięki zdolności do formowania bakteryjnej płytki nazębnej (ang. dental plaque), która może być umiejscowiona zarówno na powierzchni szkliwa zębów, jak i pod powierzchnią dziąseł. Bytujące w bakteryjnej płytce nad- i poddziąsłowej drobnoustroje mogą być przyczyną nie tylko chorób przyzębia, ale także zapaleń dziąseł, owrzodzeń błony śluzowej oraz ropni okołozębowych. Drobnoustroje te mogą także zaostrzać lub modyfikować przebieg niektórych chorób ogólnoustrojowych, w tym zapalenie wsierdzia, mięśnia sercowego, reumatoidalne zapalenie stawów czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Natomiast w przypadku wystąpienia zębopochodnej bakteriemii może dojść do tworzenia ropni różnych narządów (nerek, wątroby, płuc). Zwraca się też uwagę na fakt, że choroba przyzębia przyczynia się do przedwczesnego porodu oraz niskiej masy ciała noworodka.
Szereg publikacji wskazuje na związek między chorobami przyzębia i chorobami układu krążenia, szczególnie z miażdżycą tętnic i zawałem mięśnia sercowego (1-8). Przeprowadzone doświadczenia potwierdzają, że przewlekłe zakażenia wywołane przez bakterie czy wirusy mogą przyczyniać się zarówno do powstawania, jak i do podtrzymywania rozwoju miażdżycy. Wyniki badań potwierdzają powiązanie chorób przyzębia z rozwojem miażdżycy tętnic. Z użyciem różnych technik wykryto w blaszkach miażdżycowych obecność wielu drobnoustrojów, które występowały w kieszonkach przyzębnych u tych samych pacjentów. Wśród Gram-ujemnych bakterii dominowały między innymi pałeczki beztlenowe i mikroaerofilne, tj. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola, Eikenella corrodens, Prevotella nigrescens i Campylobacter rectus (1, 2, 5-13). Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, że w blaszkach miażdżycowych mogą też być obecne drobnoustroje tlenowe i względnie beztlenowe, w tym niektóre pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (np. Escherichia coli), z rodzaju: Pseudomonas, Burkholderia, Lactobacillus i Corynebacterium, a także ziarniaki z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus (2, 14-21).
U pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi ważne jest zarówno postępowanie profilaktyczne, jak i terapia w przypadku chorób przyzębia, w celu zapobiegania różnym powikłaniom, szczególnie w miażdżycy tętnic. W tych przypadkach ważna jest codzienna prawidłowa higiena jamy ustnej, aby uniknąć zakażeń w obrębie jamy ustnej, a także stosowanie preparatów uniemożliwiających tworzenie bakteryjnej płytki nazębnej. W konsekwencji działanie to zapobiega powstawaniu chorób przyzębia i ich następstwom. Dlatego często stosowane są leki roślinne, które zawierają różne wyciągi ziołowe, olejki eteryczne lub wyosobnione z roślin substancje czynne. Preparaty te wykazują skuteczną aktywność przeciwzapalną i przeciwdrobnoustrojową, a równocześnie charakteryzują się niewielkim działaniem niepożądanym oraz dobrą tolerancją, co jest istotnie ważne w przypadku pacjentów w starszym wieku, którzy zwykle przyjmują równocześnie kilka różnych leków. Wśród częściej stosowanych antyseptyków jamy ustnej występuje preparat Listerine, który zawiera eukaliptol, salicylan metylu, tymol i mentol.
Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że płukanie preparatem Listerine hamuje tworzenie się bakteryjnej płytki nazębnej, a także obniża liczbę bakterii w niej obecnych (21-26). Przeciwdrobnoustrojowe działanie preparatu wiąże się z zawartością pochodnych fenolowych. Mechanizm ich przeciwbakteryjnego działania polega na uszkodzeniu ściany komórkowej, denaturacji białek, a także wycieku na zewnątrz komórki cytoplazmy oraz ważnych dla życia składników komórki, co w konsekwencji prowadzi do lizy bakterii (22).
Płukanie jamy ustnej preparatem Listerine zapobiega też agregacji drobnoustrojów i ich rekolonizacji w obrębie bakteryjnej płytki nazębnej, przyczyniając się do obniżenia jej masy. Ponadto badania wykazały, że olejki eteryczne mogą penetrować biofilm bakteryjny utworzony w różnych okolicach jamy ustnej, doprowadzając do ginięcia drobnoustrojów nie tylko w jego warstwie zewnętrznej, ale i głębiej (21-23, 27-30). Wyniki nielicznych badań mikrobiologicznych wskazują na przeciwdrobnoustrojową aktywność Listerine, która obejmuje niektóre bakterie, w tym beztlenowe, grzyby drożdżopodobne i wirusy (23, 28, 31-33). Natomiast brakuje danych na temat działania preparatu na bakterie mikroaerofilne i tlenowe.
Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości na preparat Listerine bakterii mikroaerofilnych i tlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych.
Materiał i metody
Skład i przeciwdrobnoustrojowe działanie preparatu Listerine Fresh Burst (Johnson & Johnson) przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Skład i działanie preparatu Listerine Fresh Burst.
Składniki preparatuStężenie składnika w preparacie
(%)
Działanie lecznicze
Eukaliptol
(1,8-cyneol)
0,092przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybiczne,
przeciwpierwotniakowe,
przeciwzapalne,
przeciwutleniające
Salicylan metylu0,060przeciwdrobnoustrojowe wobec szeregu bakterii
Tymol0,064przeciwdrobnoustrojowe wobec bakterii i grzybów,
przeciwzapalne
Mentol0,042przeciwdrobnoustrojowe,
przeciwzapalne
Bakterie mikroaerofilne oraz tlenowe wykorzystane w badaniach zostały wyizolowane z 30 blaszek miażdżycowych umiejscowionych w tętnicach szyjnych. Materiały pobrano z zachowaniem aseptyki do jałowych pojemników z odpowiednim podłożem transportowym od pacjentów poddanych zabiegowi udrażniania wspomnianych tętnic.
Ocenie wrażliwości poddano łącznie 28 drobnoustrojów, w tym 10 szczepów bakterii mikroaerofilnych, które należały do następujących gatunków: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (3 szczepy), Campylobacter rectus (2), Eikenella corrodens (2), Rothia dentocariosa (3) oraz 4 szczepy wzorcowe z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Prevotella loescheii ATCC 15930, Fusobacterium nucleatum ATCC 25585 i Porphyromonas levii ATCC 29147, a także 18 szczepów bakterii tlenowych wyhodowanych od pacjentów, w tym Staphylococcus aureus (1 szczep), Staphylococcus epidermidis (3), Streptococcus sanguinis (2), Pseudomonas aeruginosa (1), Pseudomonas spp. (2), Acinetobacter spp. (3), Escherichia coli (1) oraz 5 szczepów wzorcowych z gatunków: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Acinetobacter baumannii ATCC 19606 i Escherichia coli ATCC 25922.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-04-10
zaakceptowano do druku: 2015-04-24

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii GUMed
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel. +48 (58) 349-21-85
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii