Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2015, s. 78-82
*Anna Kędzia1, Marek Ciecierski2, Joanna Wiśniewska2, Ewa Kwapisz1, Maria Wierzbowska1
Wrażliwość na preparat Listerine bakterii mikroaerofilnych i tlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych
The susceptibility to Listerine microaerophilic and aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. Anna Kędzia
2Oddział Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Summary
The aim of this study was to evaluate the activity of the Listerine Fresh Burst (Johnson & Johnson) on 10 strains of microaerophilic bacteria and 18 strains of aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaque and 7 reference strains. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar, supplemented with 5% defibrynated sheep blood (microaerophilic bacteria) and Mueller-Hinton agar (aerobic bacteria). Inoculum containing 105 CFU/spot was seeded with Steers replicator upon surface of respectively agar with and without Listerine (strains growth control). Incubation was performed in anaerobic jars (microaerophilic conditions, with Campy Pak, BBL) and reference of anaerobes strains in anaerobic conditions, at 37°C for 48 hrs. Incubation of aerobic strains was performed in aerobic conditions for 24 hrs at 37°C. The MIC was defined as the lowest concentrations of Listerine that inhibited the growth of tested bacteria. The data showed, that most susceptible to Listerine were the strains of Gram-positive microaerophilic rods (MIC ≤ 6.2 mg/ml) and aerobic cocci (MIC 50–≥ 200 mg/ml). The Gram-negative rods were les sensitive. The strains of microaerophilic bacteria were inhibited by concentrations ≤ 6.2–≥ 200 mg/ml. But the strains of aerobic bacteria were inhibition by ≥ 200 mg/ml. The Listerine was more active against Gram-positive tested strains than Gram-negative rods. The results suggest that Listerine could be useful for the supportive the periodontopathies therapy and prophylactic.W jamie ustnej, zależnie od miejsca, występuje od 108 do 1011 różnych drobnoustrojów w 1 ml. Stanowią one florę fizjologiczną. Ponieważ w sprzyjających warunkach mogą stać się przyczyną zakażeń w obrębie jamy ustnej, uważa się je za drobnoustroje oportunistyczne. We florze fizjologicznej dominują bakterie beztlenowe, natomiast w niższych odsetkach są obecne bakterie mikroaerofilne, kapnofilne i tlenowe. Bakterie te uczestniczą w chorobach przyzębia dzięki zdolności do formowania bakteryjnej płytki nazębnej (ang. dental plaque), która może być umiejscowiona zarówno na powierzchni szkliwa zębów, jak i pod powierzchnią dziąseł. Bytujące w bakteryjnej płytce nad- i poddziąsłowej drobnoustroje mogą być przyczyną nie tylko chorób przyzębia, ale także zapaleń dziąseł, owrzodzeń błony śluzowej oraz ropni okołozębowych. Drobnoustroje te mogą także zaostrzać lub modyfikować przebieg niektórych chorób ogólnoustrojowych, w tym zapalenie wsierdzia, mięśnia sercowego, reumatoidalne zapalenie stawów czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Natomiast w przypadku wystąpienia zębopochodnej bakteriemii może dojść do tworzenia ropni różnych narządów (nerek, wątroby, płuc). Zwraca się też uwagę na fakt, że choroba przyzębia przyczynia się do przedwczesnego porodu oraz niskiej masy ciała noworodka.
Szereg publikacji wskazuje na związek między chorobami przyzębia i chorobami układu krążenia, szczególnie z miażdżycą tętnic i zawałem mięśnia sercowego (1-8). Przeprowadzone doświadczenia potwierdzają, że przewlekłe zakażenia wywołane przez bakterie czy wirusy mogą przyczyniać się zarówno do powstawania, jak i do podtrzymywania rozwoju miażdżycy. Wyniki badań potwierdzają powiązanie chorób przyzębia z rozwojem miażdżycy tętnic. Z użyciem różnych technik wykryto w blaszkach miażdżycowych obecność wielu drobnoustrojów, które występowały w kieszonkach przyzębnych u tych samych pacjentów. Wśród Gram-ujemnych bakterii dominowały między innymi pałeczki beztlenowe i mikroaerofilne, tj. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola, Eikenella corrodens, Prevotella nigrescens i Campylobacter rectus (1, 2, 5-13). Ponadto z przeprowadzonych badań wynika, że w blaszkach miażdżycowych mogą też być obecne drobnoustroje tlenowe i względnie beztlenowe, w tym niektóre pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (np. Escherichia coli), z rodzaju: Pseudomonas, Burkholderia, Lactobacillus i Corynebacterium, a także ziarniaki z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus (2, 14-21).
U pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi ważne jest zarówno postępowanie profilaktyczne, jak i terapia w przypadku chorób przyzębia, w celu zapobiegania różnym powikłaniom, szczególnie w miażdżycy tętnic. W tych przypadkach ważna jest codzienna prawidłowa higiena jamy ustnej, aby uniknąć zakażeń w obrębie jamy ustnej, a także stosowanie preparatów uniemożliwiających tworzenie bakteryjnej płytki nazębnej. W konsekwencji działanie to zapobiega powstawaniu chorób przyzębia i ich następstwom. Dlatego często stosowane są leki roślinne, które zawierają różne wyciągi ziołowe, olejki eteryczne lub wyosobnione z roślin substancje czynne. Preparaty te wykazują skuteczną aktywność przeciwzapalną i przeciwdrobnoustrojową, a równocześnie charakteryzują się niewielkim działaniem niepożądanym oraz dobrą tolerancją, co jest istotnie ważne w przypadku pacjentów w starszym wieku, którzy zwykle przyjmują równocześnie kilka różnych leków. Wśród częściej stosowanych antyseptyków jamy ustnej występuje preparat Listerine, który zawiera eukaliptol, salicylan metylu, tymol i mentol.
Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że płukanie preparatem Listerine hamuje tworzenie się bakteryjnej płytki nazębnej, a także obniża liczbę bakterii w niej obecnych (21-26). Przeciwdrobnoustrojowe działanie preparatu wiąże się z zawartością pochodnych fenolowych. Mechanizm ich przeciwbakteryjnego działania polega na uszkodzeniu ściany komórkowej, denaturacji białek, a także wycieku na zewnątrz komórki cytoplazmy oraz ważnych dla życia składników komórki, co w konsekwencji prowadzi do lizy bakterii (22).
Płukanie jamy ustnej preparatem Listerine zapobiega też agregacji drobnoustrojów i ich rekolonizacji w obrębie bakteryjnej płytki nazębnej, przyczyniając się do obniżenia jej masy. Ponadto badania wykazały, że olejki eteryczne mogą penetrować biofilm bakteryjny utworzony w różnych okolicach jamy ustnej, doprowadzając do ginięcia drobnoustrojów nie tylko w jego warstwie zewnętrznej, ale i głębiej (21-23, 27-30). Wyniki nielicznych badań mikrobiologicznych wskazują na przeciwdrobnoustrojową aktywność Listerine, która obejmuje niektóre bakterie, w tym beztlenowe, grzyby drożdżopodobne i wirusy (23, 28, 31-33). Natomiast brakuje danych na temat działania preparatu na bakterie mikroaerofilne i tlenowe.
Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości na preparat Listerine bakterii mikroaerofilnych i tlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych.
Materiał i metody
Skład i przeciwdrobnoustrojowe działanie preparatu Listerine Fresh Burst (Johnson & Johnson) przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Skład i działanie preparatu Listerine Fresh Burst.
Składniki preparatuStężenie składnika w preparacie
(%)
Działanie lecznicze
Eukaliptol
(1,8-cyneol)
0,092przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybiczne,
przeciwpierwotniakowe,
przeciwzapalne,
przeciwutleniające
Salicylan metylu0,060przeciwdrobnoustrojowe wobec szeregu bakterii
Tymol0,064przeciwdrobnoustrojowe wobec bakterii i grzybów,
przeciwzapalne
Mentol0,042przeciwdrobnoustrojowe,
przeciwzapalne
Bakterie mikroaerofilne oraz tlenowe wykorzystane w badaniach zostały wyizolowane z 30 blaszek miażdżycowych umiejscowionych w tętnicach szyjnych. Materiały pobrano z zachowaniem aseptyki do jałowych pojemników z odpowiednim podłożem transportowym od pacjentów poddanych zabiegowi udrażniania wspomnianych tętnic.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Aquino AR, Lima KC, Paiva MS i wsp. Molecular survey of atheromatous plaques for presence of DNA from periodontal bacterial pathogens, archea and fungi. J Periodontal Res 2011; 46(3):303-9. 2. Padilla EC, Lobos GO, Jure OG i wsp. Isolation of periodontal bacteria from blood samples and atheromas in patients with atherosclerosis and periodontitis. Rev Med Chil 2007; 135(9):118-24. 3. Zaremba M, Górska R, Suwalski P i wsp. Periodontitis as a risk factor of coronary heart diseases? Adv Med Sci 2006; 51 (suppl. 1):34-9. 4. Padilla C, Lobos O, Hubert E i wsp. Periodontal pathogens in atheromatous plaque isolated from patients with chronic periodontitis. J Periodontal Res 2006; 41(40):350-3. 5. Demmer RT, Papapanou PN, Jacobs DR i wsp. Evaluating clinical disease epidemiology study (Invest). BMC Med Res Methodol 2010; 10(2):115-20. 6. Rath SK, Mukherjee M, Kaushik R i wsp. Periodontal pathogens in atheromatous plaque. Ind J Pathol Microbiol 2014; 57(2):259-64. 7. Spahr A, Klein E, Khuseyinova N i wsp. Periodontal infections and coronary heart disease. Arch Intern Med 2006; 166:554-9. 8. Meurman JH, Sanz M, Janket SJ. Oral health, atherosclerosis and cardiovascular disease. Crit Rev Oral Biol Med 2004; 15(6):403-13. 9. Zaremba M, Górska R, Suwalski D. Ocena występowania bakterii związanych z chorobą przyzębia w blaszce miażdżycowej naczyń wieńcowych. Czas Stomatol 2005; 58(2):293-311. 10. Haraszthy VI, Zambon JJ, Travisan M i wsp. Identification of periodontal pathogens in atheromatous plaques. J Periodontol 2000; 71:1554-60. 11. Carvini F, Sambi V, Moter A i wsp. Molecular detection of Treponema denticola and Porphyromonas gingivalis in carotid and aortic atheromatous plaques by FISH: report of two cases. J Med Microbiol 2005; 54:93-6. 12. Kozarov EV, Dorn BR, Shelburne CE i wsp. Human arherosclerotic plaque contains viable invasive Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis. Atherosler Thromb Vasc Biol 2005; 25:17-8. 13. Schenkein HA, Barbour SE, Berry CR i wsp. Invasion of human vascular endothelial cells by Actinobacillus actinomycetemcomitans via the receptor for platelet activation factor. Infect Immunol 2000; 68:3416-9. 14. Van Buskirk JJ, Kirsch WM, Kleyer DL i wsp. Aminomalonic acid: identification in Escherichia coli and atherosclerotic plaque. Proc Natl Acad Sci USA 1984; 81(3):722-5. 15. Koren O, Spor A, Felin J i wsp. Human oral, gut, and plaque microbiota in patients with atherosclerosis. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108 (suppl. 1):4592-8. 16. Casalta JP, Fournier PE, Habib G i wsp. Prosthetic velve endocarditis caused by Pseudomonas luteola. BMC Infect Dis 2005; 5:82. 17. Desai JA, Husain SF, Islam O i wsp. Carotid artery stent infection with Streptococcus agalatiae. Neurology 2010; 74:344-9. 18. Kocazeybek E, Ozder A, Kucukoglu S i wsp. Raport of a case with polymicrobial endocarditis related to multiresistant strains. Chemother 2002; 48:316-19. 19. Chiu B. Multiple infections in carotid atherosclerotic plaques. Am Heart J 1999; 138:534-6. 20. Ott SJ, El Mokhtari NE, Musfeldt M i wsp. Detection of diverse bacterial signatures in atherosclerotic lesions of patients with coronary heart disease. Circulation 2006; 113:929-37. 21. Skiba M, Kusa-Podkańska M, Wysokińska-Miszczuk C. Preparat Listerine w codziennej profilaktyce chorób tkanek przyzębia ?– wstępne badania kliniczne. Mag Stomatol 2005; 7-8:16-9. 22. Osso D, Kanani N. Antiseptic mouth rinses: An update on comparative effectiveness, risk and recommendations. J Dent Hyg 2013; 87(1):10-8. 23. Errin M, Pili FMG, Tuveri E i wsp. Oil essential mouthwashes antibacterial activity against Aggregatibacter actinomycetemcomitans: A comparison between antibiofilm and antiplanktonic effects. Int J Dent 2013; 23:1-12. 24. Bercy P, Lasserre J. Susceptibility to various oral antiseptics of Porphyromonas gingivalis W83 within a biofilm. Adv Ther 2007; 24(6):1181-91. 25. Kasuga Y, Ikenoya H, Okuda K. Bactericidal effects of mouth rinses on oral bacteria. Bull Tokyo Dent Coll 1997; 38(4):297-302. 26. Cinffreda L, Boylan R, Scherer W i wsp. An in vivo comparison of antimicrobial activities of four commercial mouthwashes. J Clin Dent 1994; 5(4):103-5. 27. Stoeken JE, Paraskevas S, Van der Weifdeh GA. The long-term effect of mouth rinse containing essential oils on dental plaque and gingivitis: A systematic review. J Periodontol 2007; 78(7):1218-28. 28. Fine DH, Furgang D, Barnett ML. Comparative antimicrobial activities of antiseptic mouthrinses against isogenic planktonic and biofilm forms of Actinobacillus actinomycetemcomitans. J Clin Periodontol 2001; 28:897-700. 29. Ouhayaun JP. Penetrating the plaque biofilm: impact of essential oil mouthwash. J Clin Periodont 2003; 30 (suppl. 5):10-12. 30. Ramberg P, Furuichi Y, Lindhe J i wsp. A model for studing the effects of mouthrinses on de novo plaque formation. J Clin Periodont 1999; 19(7):509-20. 31. Ziółkowaska-Klinkosz M, Kędzia A. Aktywność preparatu Listerine wobec bakterii tlenowych. Post Fitoter 2014; 1:10-8. 32. Aneja KR, Joshi R, Sharma C. The antimicrobial potential of ten often used mouthwashes against four dental caries pathogens. Junishapur J Microbiol 2010; 3(1):15-27. 33. Da Silva NB, Aleksandia AK, De Lima AL i wsp. In vitro antimicrobial activity of mouth washes and herbal products against dental biofilm forming bacteria. Contemp Clin Dent 2012; 3(3):302-5. 34. Filoche SK, Sissons SK. Antimicrobial effects of essential oils combination with chlorhexidine digluconate. Oral Microbiol Immunol 2005; 20:221-5.
otrzymano: 2015-04-10
zaakceptowano do druku: 2015-04-24

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii GUMed
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel. +48 (58) 349-21-85
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii