Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Computed tomography-assisted morphological assessment of the components of the temporomandibular joint – a pilot study

Maja Stańczyk, Ronald Lukashevich-, Aleksandra Gorzkowska-, Paulina Urbańska-, Piotr Laskowski, Dominik Woźniak-, Zygmunt Stopa, Piotr Regulski, , Robert Franczyk
New Medicine 1/2020

Znaczenie badań obrazowych w monitorowaniu chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej

Anna Drelich-Zbroja, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Anna Szymańska, Andrzej Wolski, Paweł Bernat, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Czy TK jest nadal metodą monitorowania chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej?

Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Jargiełło, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Michał Sojka, Anna Szymańska, Krzysztof Pyra, Klaudia Karska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Diagnostyka obrazowa stawów mostkowo-obojczykowych u chorych na zespół SAPHO**

Hanna Przepiera-Będzak, Lech Cyryłowski, Iwona Brzosko, Piotr Zorga, Marek Brzosko
Postępy Nauk Medycznych 2/2012

Znaczenie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce zacieków u chorych po implantacji stent-graftu

Anna Drelich-Zbroja, Monika Miazga, Tomasz Jargiełło, Katarzyna Wojtal, Michał Sojka, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012