Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2017, s. 257-259
*Damian Piotrowski, Iwona Warakomska, Iwona Woźnica, Barbara Sobala-Szczygieł, Barbara Oczko-Grzesik, Wojciech Stolarz, Lucjan Kępa, Anna Boroń-Kaczmarska
Bacterial infections as an important factor of liver cirrhosis decompensation – a case report
Infekcje bakteryjne jako istotny czynnik dekompensacji marskości wątroby – opis przypadku
Department of Infectious Diseases and Hepatology in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice
Head of Department: Professor Anna Boroń-Kaczmarska, MD, PhD
Streszczenie
Marskość wątroby jest związana z szerokim spectrum manifestacji klinicznych. Poza typowymi objawami, do których należą zaburzenia układu krzepnięcia, żółtaczka i hipoalbuminemia, warto wspomnieć o wpływie choroby wątroby na przepuszczalność bariery jelitowej. Nieprawidłowa funkcja bariery jelitowej u chorych z marskością wątroby jest istotnym czynnikiem, który wpływa na zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnej lub rozwoju encefalopatii wątrobowej. W poniższym artykule zaprezentowano przypadek 61-letniego mężczyzny ze zdiagnozowaną marskością wątroby na tle przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Pacjent ten był kilkukrotnie hospitalizowany z powodu różnych powikłań marskości wątroby. Dekompensacje funkcji wątroby były związane zarówno z zakażeniami (zakażenie układu moczowego oraz bakteriemia), jak i z encefalopatią wątrobową. Zaprezentowano wybrane wyniki badań biochemicznych, ocenę kliniczną oraz wyniki MELD w zestawieniu z informacjami o współistnieniu zakażeń.
Summary
Liver cirrhosis is associated with a broad spectrum of clinical manifestations. Except the typical symptoms including coagulation disorders, jaundice, and hypoalbuminemia, it is worth to mention the impact of the liver disease on the intestinal barrier. The impairment of the intestinal barrier in liver cirrhosis is an important factor that leads to increased risk of acquiring bacterial infection or hepatic encephalopathy development. In this article, there has been presented a case of 61-years old man with diagnosed liver cirrhosis due to chronic hepatitis C virus infection. This patient was hospitalized several times in 2015 due to various liver cirrhosis complications. The decompensations of his liver function were associated both with infections (urinary tract infections and bacteremia) and with hepatic encephalopathy. Selected biochemical test results, clinical assessment, and MELD scores were shown combined with information regarding infections that occurred.Introduction
Liver cirrhosis is the end stage of liver damage that can be caused by various factors including but not limited to viral infections, toxic damage and metabolic diseases. The impairment of liver function does not result only in protein synthesis or bilirubin conjugation, but also is related to higher bacterial infection rate (1). This phenomenon can be explained by intestinal bacterial overgrowth and increased bacterial translocation (2, 3). The most common infections are urinary tract infection and spontaneous bacterial peritonitis, followed by pneumonia, soft tissue, skin infections and bacteraemia (3). Another complication related to liver cirrhosis is hepatic encephalopathy. Its pathology is multifactorial; however among the others it includes the metabolism of ammonia. The production of ammonia it higher, if bacterial overgrowth is present (4). The hyperammonemia influences the induction of encephalopathy through promotion of cerebral oedema, modulation of the blood-brain barrier and neuroinhibition (4-6). Importantly bacterial infections seem to be underestimated cause of liver function impairment and hepatic encephalopathy. We describe a case report illustrating an association between liver function, complications of liver cirrhosis and multiple bacterial infections.
Case presentation

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Fernandez J, Acevedo J, Castro M et al.: Prevalence and risk factors of infections by multiresistant bacteria in cirrhosis: a prospective study. Hepatology 2012; 55: 1551-1561.
2. Jalan R, Fernandez J, Wiest R et al.: Bacterial infections in cirrhosis: A position statement based on the EASL Special Conference 2013. J Hepatol 2014; 60: 1310-1324.
3. Fernandez J, Gustot T: Management of bacterial infections in cirrhosis. J Hepatol 2012; 56: S1-S12.
4. Mardini H, Record C: Pathogenesis of hepatic encephalopathy: lessons from nitrogen challenges in man. Metab Brain Dis 2013; 28(2): 201-207.
5. Piotrowski D, Boroń-Kaczmarska A: Antybiotyki w marskości wątroby. Hepatologia 2015; 15: 120-127.
6. Kimer N, Krag A, Gluud LL: Safety, efficacy, and patient acceptability of rifaximin for hepatic encephalopathy. Patient Prefer Adherence 2014; 8: 331-338.
otrzymano: 2017-04-06
zaakceptowano do druku: 2017-04-27

Adres do korespondencji:
*Damian Piotrowski
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Aleja Legionów 49, 41-902 Bytom
tel. +48 (32) 281-92-41
damian.p@1gb.pl

Postępy Nauk Medycznych 5/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych