Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2018, s. 84-89 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.2.84
*Małgorzata Kołodziejczak1, Przemysław Ciesielski1, 2, Piotr Diuwe2
Plastic and reconstructive surgeries of the anal canal
Operacje plastyczne i rekonstrukcyjne kanału odbytu
1Warsaw Proctology Centre, Saint Elizabeth’s Hospital in Warsaw
Head of Centre: Associate Professor Małgorzata Kołodziejczak, PhD
2Department of General Surgery, County Hospital in Wołomin
Head of Department: Przemysław Ciesielski, MD, PhD
Streszczenie
Operacje plastyczne okolicy odbytu to zabiegi znajdujące zastosowanie w leczeniu deformacji odbytu, urazów zwieraczy, wad wrodzonych, a także zmian stanowiących defekt kosmetyczny. Zakres wykonywanych operacji obejmuje proste zabiegi medycyny estetycznej, ale także rozległe rekonstrukcje mięśni zwieraczy i plastyki zwężeń.
Najczęściej wykonywaną operacją ze wskazań kosmetycznych jest plastyka przerośniętych fałdów anodermy.
Do grupy deformacji odbytu wymagających leczenia chirurgicznego zaliczamy zmiany powodujące zniekształcenie kanału odbytu o znaczeniu czynnościowym. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia zwieraczy w tej grupie są urazy okołoporodowe. Do innych należą zniekształcenia pooperacyjne typu „dziurki od klucza” i uszkodzenia typu „ziejący odbyt”. Kolejną grupę deformacji stanowią zwężenia kanału odbytu (pooperacyjne, w wyniku długotrwałego stanu zapalnego w tej okolicy, po urazie lub radioterapii) oraz zmiany towarzyszące leczeniu chorób nowotworowych odbytu.
Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych okolicy odbytu często rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie i prowadzone jest przez zespoły interdyscyplinarne kierowane przez chirurgów dziecięcych. W późniejszym okresie leczenia zabiegowego chorzy ci mogą wymagać interwencji proktologicznych z powodu wtórnych do przebytych operacji zwężeń lub niewydolności mięśni zwieraczy.
Operacje plastyczne i rekonstrukcyjne okolicy odbytu w większości są zabiegami skomplikowanymi wymagającymi doświadczenia zespołu i powinny być wykonywane w ośrodkach referencyjnych. Najważniejsze wydają się odpowiednia kwalifikacja pacjentów do zabiegu i ich przygotowanie, w którym kluczowa jest przedoperacyjna diagnostyka obrazowa i czynnościowa.
Summary
Anal canal plasty is used to treat anal deformities, congenital defects and cosmetic disfigurements. The range of surgeries includes simple aesthetic procedures, as well as extensive sphincter reconstruction and anal strictureplasty.
Plasty of hypertrophied anodermal folds is the most common cosmetic procedure.
Anal deformations requiring surgical treatment include those causing anal canal deformation of functional importance. Perinatal injuries are the most common cause of this type of sphincter damage. Other include postoperative keyhole deformities and a ”gaping anus”. Another group of deformities includes anal stricture (postoperative, due to chronic inflammation in this region, post-traumatic or induced by radiation therapy) and lesions associated with the treatment of anal neoplasms.
Surgical treatment of congenital anal defects is often initiated already in early childhood and performed by multidisciplinary teams led by paediatric surgeons. In the later period of treatment, these patients may require proctological interventions due to anal stricture or anal sphincter dysfunction as a result of surgeries.
Plastic and reconstructive surgeries of the anal canal are mostly complex procedures requiring experience and should be performed in reference centres. Appropriate patient qualification and preparation for surgical treatment seem to be essential. Preoperative imaging and functional diagnosis is of key importance.Introduction
Anal plasty encompasses a wide range of procedures for different indications. These include cosmetic procedures, extensive anal sphincter reconstruction, anal strictureplasty, as well as anal canal deformity repair or restoration of anal sphincter function.
Indications for anal plasty (including the causes of pathology) include aesthetic causes, anal deformities and congenital defects.
Aesthetic procedures
Aesthetic procedures are mostly limited to the removal of perianal folds, which often prevent maintaining proper hygiene and may contribute to recurrent inflammation in this region. Qualification for this type of procedure should consider both the size and the cause of perianal folds. They may be congenital and not related to any pathology. However, they are usually due to pregnancy, delivery and the associated episodes of exacerbated haemorrhoidal disease and perianal thrombosis. Hypertrophied perianal folds may also be a manifestation of chronic inflammation in the anal canal or other inflammatory proctological diseases. In the first two cases, skin fold excision is a simple procedure allowing for good cosmetic effects. In the case of other coexisting lesions, the cause of pathology, which may be, among other things, a chronic anal fissure or anal fistula, should be considered when planning the scope of procedure. Therefore, a full proctological examination, including anoscopy, and completion of conservative treatment should precede patient qualification for surgical treatment.
Patients with pseudofolds due to deeper perianal skin furrows in the course of atopic dermatitis or inflammation secondary to incontinence should not be qualified for surgery. In such cases, causative treatment of the underlying disease is the basic therapy.
A simple resection of perianal folds involves a radially oriented incision with the wound left open. It is important to leave anodermal bridges between the wounds. This type of procedure is performed under local or spinal anaesthesia.
Anal deformities
Anal canal deformities may be classified as (1):
1. deformities causing anal canal deformation of functional importance (keyhole or gaping anus deformity),
2. strictures,
3. deformation and damage after anal cancer treatment.
Anal deformities causing anal sphincter dysfunction may be due to childbirth, injury or iatrogenic damage. Perinatal injuries are considered the most common cause of this type of sphincter damage. Other causes include iatrogenic damage after proctological surgeries, accidental injuries (traffic accidents, impalement type injuries), rape and sexual practices. Emergency management of sphincteric damage will not be discussed in this paper.
The choice of surgical technique for delayed sphincter reconstruction depends on the extent of injury. Surgical management of perinatal injuries, which mostly concern the anterior anal sphincter, may be performed using the end-to-end or overlap technique.
The decision to create a protective stoma depends on a number of factors, such as the mode of surgery, the extent of injury, the experience of operator, the degree of wound contamination with faeces and the time elapsed from the injury. Anterior sphincter plasty is often combined with posterior vaginal wall plasty and vertical wound stitching (crotch elevation). If postpartum sphincter damage is not properly managed immediately after delivery, the reconstruction should be delayed until after 4 months. This allows for the reduction of inflammatory reaction of the tissues and increases chances for surgical success. Anal sphincter repair after injuries other than perinatal is often associated with damage to adjacent organs and requires the management of all injuries.
Keyhole deformities

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dev VR, Gupta A: Plastic and reconstructive surgery approaches in the management of anal cancer. Surg Oncol Clin N Am 2004; 13(2): 339-353.
2. Brisinda G, Vanella S, Cadeddu F et al.: Surgical treatment of anal stenosis. World J Gastroenterol 2009; 15(16): 1921-1928.
3. Dziki A: Zwężenie odbytu. [W:] Bielecki K, Dziki A (red.): Proktologia. PZWL, Warszawa 2000: 138-149.
4. Milsom JW, Mazier WP: Classification and management of postsurgical anal stenosis. Surg Gynec Obstet 1986; 163: 60-64.
5. Kunitake H, Poylin V: Complications following anorectal surgery. Clin Colon Rectal Surg 2016; 29(1): 14-21.
otrzymano: 2018-04-13
zaakceptowano do druku: 2018-05-04

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Warszawski Ośrodek Proktologii
Szpital św. Elżbiety
ul. Goszczyńskiego 1, 02-615 Warszawa
tel.: +48 603-387-787
drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 2/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna