Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2018, s. 89-91 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.2.89
*Hady Razak Hady1, Mikolaj Czerniawski1, Magdalena Luba1, Agnieszka Swidnicka-Siergiejko2, Andrzej Baniukiewicz2, Jacek Dadan1, Jerzy Robert Ladny1, 3
Gastric fistula and its treatment after sleeve gastrectomy in patients after kidney transplantation – a case report
Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka u pacjentów po przeszczepie nerki – opis przypadku
1Ist Department of General and Endocrine Surgery, University Clinical Hospital in Bialystok, Poland
2Department of Gastroenterology and Internal Medicine, University Clinical Hospital in Bialystok, Poland
3Department of Emergency and Disaster Medicine, Medical University of Bialystok, Poland
Streszczenie
Przebyta transplantacja nerek u otyłych chorych w związku z koniecznością stałego stosowania leków immunosupresyjnych znacznie zwiększa współwystępowanie zespołu metabolicznego, co z kolei istotnie wpływa na ryzyko odrzucenia przeszczepu. Czy chirurgia bariatryczna tej grupie pacjentów może pomóc?
W swojej pracy pragniemy przedstawić opis przypadku 32-letniej pacjentki po 7 latach od przeszczepu nerki z BMI 52 kg/m2 i zespołem metabolicznym. Z powodu gwałtownie narastającego ryzyka odrzucenia przeszczepu chorą zakwalifikowano do wykonania laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka. W 6. dobie rozpoznano nieszczelność w linii staplerowania. W leczeniu przetoki zastosowano klipsy endoskopowe, a następnie w związku z brakiem szczelności w 12. dobie od zabiegu protezę przełykowo-żołądkową. Po 3 tygodniach przesunięcie protezy do dwunastnicy i niepełna niedrożność przewodu pokarmowego skutkowały jej wyjęciem. W trakcie leczenia chora wymagała kilkukrotnie dializoterapii w związku z ryzykiem ostrego uszkodzenia nerki przeszczepionej. Wygojenie przetoki uzyskaliśmy po 1,5 miesiąca od zabiegu.
Uzyskano pisemną zgodę pacjenta.
Chirurgia bariatryczna poprzez skuteczne i trwałe leczenie otyłości i zespołu metabolicznego może poprawić funkcje przeszczepionej nerki, przyczyniając się do zmniejszenia dawek leków immunosupresyjnych. Należy jednak brać pod uwagę znacznie wyższe ryzyko powikłań około- i pooperacyjnych w tej grupie chorych.
Summary
Kidney transplantation in obese patients with the necessity of continuous use of immunosuppressive drugs greatly increases the co-occurrence of metabolic syndrome, which in turn has a significant impact on the risk of transplant rejection.
A 32-year-old patient with the BMI of 52 kg/m2 and metabolic syndrome had undergone kidney transplantation 7 years earlier. Owing to the rapidly increasing risk of graft rejection, the patient was qualified for laparoscopic sleeve gastrectomy. Six days after the surgery, we diagnosed a staple-line leak. The fistula was sealed by endoscopic clips, and further, because of leak recurrence after 12 days, a gastroesophageal prosthesis was applied. After 3 weeks, we observed the prosthesis shift to the duodenum and an incomplete intestinal obstruction, which resulted in the prosthesis removal. During treatment, the patient required several dialyses due to the risk of an acute damage of the transplanted kidney. Complete fistula healing was achieved after 1.5 months of treatment.
Written consent from the subject was obtained.
Through an effective and permanent treatment of obesity and metabolic syndrome, bariatric surgery may improve the function of the transplanted kidney, contributing to a reduction of immunosuppressant doses. However, it should be taken into account that a much higher risk of peri- and postoperative complications may occur in this group of patients.



INTRODUCTION
Surgical treatment of obesity effectively reduces body mass, restores balance between energy demand and supply, as well as deals with obesity complications (1). Every year, approximately 350 000 bariatric procedures are performed worldwide, including 35% of laparoscopic sleeve gastrectomy (2). Laparoscopic sleeve gastrectomy consists in a minimally invasive resection of 4/5 of the stomach along the lesser curvature. The procedure significantly reduces the stomach volume, which leads to limitation of food intake and faster satiety and influences neurohormonal activity. Observation indicates that an obtainable and satisfying effect of the procedure is 60% of EWL (Excess Weight Loss) during the first 2 years (3, 4).
Bariatric surgery conducted by an experienced team is one of the safest surgical procedures. Mortality connected with bariatric procedures mentioned in literature oscillates around 0.01-1% (5, 6). However, the frequency of complications reaches 10% and differs depending on the center and operation technique (5, 7, 8). The most frequent perioperative complications of sleeve gastrectomy are leakage and bleeding from the line of staples. The frequency of leakages occurrence equals 0-7.8%. Leakages observed within 2 days after the surgery depend mostly on the type of procedure, as well as staplers used. Ischemic leakages occur within 5-7 days after the surgery (9, 10). It has been proved that individual factors such as male gender, age over 50 years, heart diseases, type 2 diabetes, steroid drugs intake and smoking increase the risk of fistula occurrence (11, 12). Leakages are most frequently (90%) located below the gastroesophageal junction of the Hiss angle area (13-17).
A specific group of obese patients are those after organ transplantation, including kidney. Those patients are required to apply immunosuppressive drugs and steroids, which intensify symptoms of the coexisting metabolic syndrome. Hypertension, diabetes, hyperlipidemia, and atherosclerosis significantly influence the risk of transplant rejection. Is bariatric surgery helpful for those patients?
CASE REPORT

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hady RH, Zbucki RL, Luba ME et al.: Obesity as a social disease and the influence of environmental factors on BMI in own material. Adv Clin Exp Med 2010; 19(3): 369-378.
2. Dumon KR, Murayama KM: Bariatric surgery outcomes. Surg Clin N Am 2013; 91: 1313-1338.
3. Karmali S, Johnson Stoklossa C, Sharma A et al.: Bariatric surgery: a primer. Can Fam Physician 2010; 56(9): 873-879.
4. Bennett JM, Mehta S, Rhodes M: Surgery for morbid obesity. Postgrad Med J 2007; 83(975): 8-15.
5. DeMaria E, Pate V, Warthen M et al.: Baseline data from American Society for Metabolic and Bariatric Surgery – designated Bariatric Surgery Centers of Excellence using the Bariatric Outcomes Longitudinal Database. Surg Obes Relat Dis 2010; 6(4): 347-355.
6. Nguyen NT, Nguyen B, Shih A et al.: Use of laparoscopy in general surgical operations at academic centers. Surg Obes Relat Dis 2013; 9(1): 15-20.
7. Finks J, Kole K, Yenumula P et al.: Predicting risk for serious complications with bariatric surgery: results from the Michigan Bariatric Surgery Collaborative. Ann Surg 2011; 254(4): 633-640.
8. Livingston EH: Procedure incidence and complication rates of bariatric surgery in United States. Am J Surg 2004; 188: 105-110.
9. Casella G, Soricelli E, Rizzello M et al.: Nonsurgical treatment of staple line leaks after laparoscopic sleeve gastrectomy. Obes Surg 2009; 19(7): 821-826.
10. Baker RS, Foote J, Kemmeter P et al.: The science of stapling and leaks. Obes Surg 2004; 14(10): 1290-1298.
11. Gonzalez R, Nelson L, Gallagher S: Anastomotic leaks after laparoscopic gastric bypass. Obes Surg 2004; 14: 1299-1307.
12. Aurora A, Khaitan L, Saber A: Sleeve gastrectomy and the risk of leak: a systematic analysis of 4888 patients. Surg Endosc 2012; 26(6): 1509-1515.
13. D’Ugo S, Gentileschi P, Benavoli D et al.: Comparative use of different techniques for leak and bleeding prevention during laparoscopic sleeve gastrectomy: a multicenter study. Surg Obes Relat Dis 2014; 10(3): 450-544.
14. Aggarwal S, Sharma AP, Ramaswamy N: Outcome of laparoscopic sleeve gastrectomy with and without staple line over sewing in morbidly obese patients: a randomized study. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2013; 23(11): 895-899.
15. Chivot C, Robert B, Lafaye N et al.: Laparoscopic sleeve gastrectomy: imaging of normal anatomic features and postoperative gastrointestinal complications. Diagn Interv Imaging 2013; 94(9): 823-834.
16. Alharbi SR: Gastrobronchial fistula a rare complication post laparoscopic sleeve gastrectomy. Ann Thorac Med 2013; 8(3): 179-180.
17. Rebibo L, Fuks D, Blot C et al.: Gastrointestinal bleeding complication of gastric fistula after sleeve gastrectomy: consider pseudoaneurysms. Surg Endosc 2013; 27(8): 2849-2855.
18. Simon F, Sicilliano I, Castel B: Gastric leak after laparoscopic sleeve gastrectomy: early covered self-expandable stent reduces healing time. Obes Surg 2013; 23(5): 687-692.
19. Tran MH, Foster CE, Kalantar-Zadeh K et al.: Kidney transplantation in obese patients. World J Transplant 2016; 6(1): 135-143.
20. Chan G, Garneau P, Hajjar R: The impact and treatment of obesity in kidney transplant candidates and recipients. Can J Kidney Health Dis 2015; 2: 26.
21. Szomstein S, Rojas R, Rosenthal RJ: Outcomes of laparoscopic bariatric surgery after renal transplant. Obes Surg 2010; 20(3): 383-385.
otrzymano: 2018-03-02
zaakceptowano do druku: 2018-03-26

Adres do korespondencji:
*Hady Razak Hady
I Klinika Chirurgii Ogólnej
i Endokrynologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku
ul. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel. +48 605-683-455
hadyrazakh@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych