Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2018, s. 128-132 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.2.128
Mariusz Bodnar, Joanna Mazurkiewicz, Jacek Różański
Zmiany w EKG o charakterze przerostu lewej komory z zaburzeniami repolaryzacji – możliwe trudności diagnostyczne na podstawie opisu przypadku
ECG changes in left ventricular hypertrophy with repolarization disorders – possible diagnostic difficulties based on the case description
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Summary
Electrocardiographic changes of the nature of left ventricular hypertrophy with repolarization abnormalities may cause some diagnostic difficulties in the outpatient setting resulting from the etiology of changes. Chronic kidney disease (CKD) is a global public health problem that shortens lifespan, primarily by increasing risk of cardiovascular disease. Left ventricular hypertrophy (LVH) is a common pattern of cardiovascular injury in CKD that affects up to 75% of individuals by the time they reach end-stage renal disease. By promoting heart failure and atrial and ventricular arrhythmias, LVH is a powerful risk factor for cardiovascular events and death. The complex pathogenesis of LVH involves ventricular pressure and volume overload and the electrocardiographic record alone may sometimes suggest suspicion of an acute coronary syndrome. In this paper, we describe the case of a 39-year-old patient who was referred to the Cardiology Clinic with a preliminary diagnosis of „infarctus myocardia in evolution”, however, the final diagnosis was chronic kidney disease in stage 5 on a base of hypertensive nephropathy (not biopsy proven).Opis przypadku
Pacjent 39-letni zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu złego samopoczucia, duszności, bólu w klatce piersiowej. Ból miał charakter kłucia o zmiennym nasileniu, występował od kilku dni. Podobne dolegliwości pacjent odczuwał 14 dni wcześniej. Dotychczas nie przyjmował żadnych leków. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze rozpoznane rok wcześniej. Pacjent codziennie wypija 3 piwa, pali około 10 papierosów dziennie.
W badaniu przedmiotowym w gabinecie lekarza rodzinnego stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego do 180/100 mmHg. Osłuchowo nad płucami szmer pęcherzykowy prawidłowy, ściszony u podstawy obu płuc. Bez obrzęków obwodowych. W EKG ujemne załamki T w odprowadzeniach I, aVL, V3-V6 (ryc. 1-4).
Ryc. 1. Elektrokardiogram wykonany w gabinecie lekarza rodzinnego. Odprowadzenia I, II, III
Ryc. 2. Elektrokardiogram wykonany w gabinecie lekarza rodzinnego. Odprowadzenia aVR, aVL, aVF
Ryc. 3. Elektrokardiogram wykonany w gabinecie lekarza rodzinnego. Odprowadzenia V1, V2, V3
Ryc. 4. Elektrokardiogram wykonany w gabinecie lekarza rodzinnego. Odprowadzenia V4, V5, V6
Po wykonaniu EKG pacjent został skierowany przez lekarza rodzinnego transportem medycznym na izbę przyjęć Kliniki Kardiologii z rozpoznaniem „infarctus myocardii in evolution”. W kardiologicznej izbie przyjęć potwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego rzędu 180/100 mmHg. W EKG zapis stabilny względem wykonanego w POZ (ryc. 5, 6).
Ryc. 5. Elektrokardiogram wykonany w izbie przyjęć. Odprowadzania kończynowe
Ryc. 6. Elektrokardiogram wykonany w izbie przyjęć. Odprowadzenia przedsercowe

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Grabner A, Amaral AP, Schramm K et al.: Activation of Cardiac Fibroblast Growth Factor Receptor 4 Causes Left Ventricular Hypertrophy. Cell Metabolism 2015; 22(6): 1020-1032.
2. Baranowski R, Wojciechowski W: Atlas EKG. Tom 1. Via Medica, Gdańsk 2012: 109.
otrzymano: 2018-04-05
zaakceptowano do druku: 2018-04-26

Adres do korespondencji:
Mariusz Bodnar
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel.: +48 (91) 466-11-96
mariusz.m.bodnar@gmail.com

Medycyna Rodzinna 2/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna