Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2000, s. 40-42
Doktor Philippe BELON, Dyrektor ds. Badań w Laboratoires BOIRON
Badania w homeopatii
Homeopatia, jak każda inna dziedzina terapeutyczna, ma za zadanie wykazać i dokonać oceny działania leków, które stosuje. Ocena taka nie wyjaśnia jednak na czym polega biologiczna aktywność leku homeopatycznego ani w jaki sposób aktywność ta wpływa na drogi metaboliczne, na przykład na procesy enzymatyczne.
Niektóre leki są przygotowane w tak wysokich rozcieńczeniach, że nie zawierają żadnej cząsteczki substancji wyjściowej. Czy można mówić o fizycznym lub biologicznym działaniu takich rozcieńczeń? Według aktualnych teorii naukowych nie można. Czy doświadczenia mają sens? Celem badań podstawowych w dziedzinie homeopatii jest właśnie prowadzenie doświadczeń. Czy należy odrzucić wyniki badań doświadczalnych pod pozorem ich niezgodności z teorią przyjętą przez ekspertów? Wiele znamienitych czasopism, po dokonaniu wnikliwej oceny, zdecydowało się na publikację wyników badań i tym samym opowiedziało się za drogą poszukiwań i nowych odkryć.
Leki homeopatyczne są przepisywane przez tysiące lekarzy dla wielu milionów pacjentów na całym świecie. Od chwili powstania, dwieście lat temu, homeopatia nie przestaje się rozwijać przynosząc satysfakcję pacjentom i lekarzom. Jest to wystarczający argument to dokonania oceny klinicznej homeopatii jako metody leczenia.
Aspekt kliniczny badań
Badania kliniczne
Próby kliniczne dotyczące skuteczności leczenia homeopatycznego niosą ze sobą pewne specyficzne problemy, o których tu nie będziemy mówić (8, 9, 10, 15, 16, 17, 18). Powiemy jednak, że zostało zrealizowanych wiele prób, z których część była opublikowana w znanych czasopismach naukowych. Próby te zostały następnie ocenione według różnych procedur trzech kolejnych metaanaliz, wykonanych przez niezależne grupy badawcze. Wszystkie trzy wykonane metaanalizy podkreślają pozytywne działanie homeopatii, wskazując równocześnie, że wykonane próby są niewystarczające, aby uznać temat za zamknięty.
Próby te są niezbędne do dokonania oceny skuteczności leczenia, ale dla lepszego zrozumienia mechanizmu działania leków homeopatycznych konieczne jest zastosowanie innych metod doświadczalnych.
Aspekt biologiczny badań
Badania biologiczne
Metody doświadczalne poszukują odpowiedzi na następujące pytania:
- czy można badać ewentualną skuteczność leku homeopatycznego na komórkach lub zwierzętach?
- czy można opisać procesy enzymatyczne, których działanie jest wówczas modyfikowane?
- czy można przeprowadzić klasyczne badania farmakologiczne nad substancjami w wysokich rozcieńczeniach?
Wykonane doświadczenia, których wyniki zostały opublikowane w specjalistycznych pismach, dostarczają pozytywnych odpowiedzi na te pytania. Zacytujemy tu dwa krótkie opisy doświadczeń.
Badania dotyczące koagulacji
Katedra Hematologii na Wydziale Farmacji w Bordeaux od około dziesięciu lat prowadzi badania w tej dziedzinie. Naukowcy opracowali eksperymentalny model, polegający na wywołaniu zniszczenia jednej komórki błony wewnętrznej ściany naczyniowej w naczyniu krezkowym szczura (7). Tak mała zmiana wystarczy do wywołania agregacji płytkowej in situ. W ciągu kilku sekund skupisko płytek tworzy skrzep, czemu towarzyszy rozsiewanie zatorów średnio przez sześć minut. Po stwierdzeniu, że metoda ta jest odpowiednia i dostatecznie czuła, autorzy przeprowadzili badanie, mające na celu porównanie skutków iniekcji kilku rozcieńczeń aspiryny pomiędzy 100 mg/kg i 30 CH, według kilku wymienionych niżej parametrów:
- powierzchnia skrzepu, który powstał po uszkodzeniu tętniczki lub naczynia żylnego (6),
- liczba zatorów indukowanych przez uszkodzenie tętniczki i naczynia żylnego (23),
- okres tworzenia się zatorów, wywołanych uszkodzeniem tętniczki lub naczynia żylnego (23),
- amplituda i szybkość agregacji płytkowej in vitro (12).
Wszystkie badania in vivo są wykonywane pod mikroskopem, występujące zjawiska są nagrywane kamerą video i są analizowane w sposób automatyczny. Najogólniej, w odniesieniu do każdego z badanych parametrów okazuje się, że:
- aspiryna w dużym stężeniu (100 mg/kg m.c.) wywołuje zmniejszenie agregacji płytek (amplituda i tempo), czego efektem jest ograniczenie powierzchni skrzepów (tętniczych i żylnych) oraz zmniejszenie liczby zatorów (tętniczych i żylnych),
- aspiryna w dawkach nieskończenie małych (9 CH, 15 CH, 30 CH) wywołuje nasilenie agregacji płytek (amplituda i tempo) co przejawia się zwiększeniem powierzchni skrzepów (tętniczych i żylnych) oraz zwiększeniem liczby zatorów (tętniczych i żylnych),
- działanie antyagregacyjne i przeciwzakrzepowe aspiryny w dużym stężeniu (100 mg/kg m.c.) jest zahamowane przy jednoczesnym podaniu aspiryny 15 CH.
Tak znaczące i spójne wyniki skłaniają do postawienia wielu pytań, odpowiedzi na nie wymagają zaś przeprowadzenia nowych doświadczeń. Na przykład:
- jaki jest okres działania przeciwzakrzepowego iniekcji 100 mg/kg m.c. aspiryny?
- jaki jest okres działania prozakrzepowego iniekcji aspiryny 15 CH?
Wykazano, że efekty iniekcji 100 mg/kg m.c aspiryny zostają całkowicie zahamowane przez podanie przygotowanej bezpośrednio przed zastosowaniem iniekcji aspiryny w rozcieńczeniu 15 CH (3).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 3-4/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna