Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2000, s. 60-62
Kamil Hozyasz
Żywienie sztuczne niemowląt - rys historyczny i przegląd preparatów dostępnych w Polsce
z Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Milanowski
Żywienie sztuczne niemowląt znajduje się w centrum zainteresowań lekarzy dzieci. Wiele zaleceń, dotyczących powyższego problemu, uległo zapomnieniu a z kolei aktualność innych jest na nowo odkrywana. Dobitnym przykładem ewolucji poglądów jest stosunek do zawartości laktozy w preparatach mlekozastępczych. Obecnie fizjolo-giczne znaczenie zawartości cukru mlecznego doczekało się szerokiego poznania i wskazania do stosowania preparatów bezlaktozowych uległy ograniczeniu - na przykład w przebiegu alergii na białka mleka krowiego z prawidłowym trawieniem i wchłanianiem, należy stosować hydrolizaty białkowe o znacznym stopniu hydrolizy zawierające laktozę. W artykule przypomniano wybrane - nadal w pełni aktualne - zalecenia dotyczące żywienia niemowląt propagowane przez ośrodki akademickie już przed II wojną światową oraz zestawiono mleka mo-dyfikowane i preparaty mlekozastępcze dostępne w Polsce.
Tabela 1. Mleka modyfikowane dla zdrowych niemowląt*
Mleka początkowe
(od 1 miesiąca życia)
Bebiko 1
Bebilon 1
Gerber 1
Humana 1
Milumil 1
Milumil HA
Nan HA 1**
Mleka następne
(od 5 miesiąca życia)
Bebiko 2
Bebilon 2
Gerber 2
Humana 2
Milumil 2
Nan HA 2**
Mleka dla niemowląt zdrowych z problemami żywieniowymi
WskazaniaPreparaty
ulewaniaBebilon AR (od 2 miesiąca życia)
Enfamil AR (od 1 miesiąca życia)
Nan AR** (od 1 miesiąca życia)
kolki, bóle brzuchaBebilon niskolaktozowy
Bebilon pH 5,7
brak apetytu Bebilon pH 5,7
* Dostępne są także preparaty zawierające izolowane białko soi, jak np. Isomil (często stosowany w USA).
** Mieszanki zawierające białka mleka krowiego o nieznacznym stopniu hydrolizy (tzw. "hipoalergiczne", HA) można stosować u dzieci z grup ryzyka alergii pokarmowej po szczegółowym zdefiniowaniu potrzeb i ustaleniu planu monitorowania pacjenta.

W Europie Zachodniej po zakończeniu I wojny światowej upowszechniano karmienie sztuczne niemowląt. Jednakże w ośrodkach akademickich w Polsce międzywojennej a także tuż po zakończeniu II wojny światowej propagowano karmienie piersią jako najlepszy sposób żywienia niemowląt. Słusznie zauważano, że "odsetek niemowląt karmionych piersią jest u nas (w Polsce) ... znacznie wyższy, niż w większości krajów na Zachodzie, i temu tylko zawdzięczamy, że umieralność niemowląt nie wypada jeszcze bardziej na naszą niekorzyść wobec opłakanych naszych warunków higienicznych". Koronnym argumentem za karmieniem piersią były dane dotyczące śmiertelności niemowląt nieślubnych, prawie bez wyjątków karmionych sztucznie. W Warszawie sięgała ona od 70-78% w latach 1922-1926 do ok. 47% w 1935 roku. Miano świadomość, że rzeczywistą niemożność karmienia po porodzie spotyka się bardzo rzadko. Wykazano, iż to co "uważano za niemożność karmienia, było tylko zamaskowaną niechęcią, lub też wynikiem zniechęcenia po niefortunnych, bądź nieumiejętnych próbach".

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 3-4/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna