Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2018, s. 170-175 | DOI: 10.25121/PF.2018.19.3.170
*Anna Kędzia1, Elżbieta Hołderna-Kędzia2, Joanna Wiśniewska3
Działanie olejku lawendowego (Oleum Lavandulae) na bakterie beztlenowe
Activity of lavender oil (Oleum Lavandulae) on anaerobic bacteria
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Dyrektor Instytutu: dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
3Oddział Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki Nr 2, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
Streszczenie
Wstęp. Właściwości lecznicze, kosmetyczne i kulinarne lawendy znano i ceniono w starożytności. Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula officinalis Chaix.) należy do rodziny Lamiaceae. Lawenda wytwarza olejek eteryczny, który zawiera alkohole, estry, kumaryny, garbniki i związki mineralne. Wykazuje on różne właściwości, w tym ochraniające wątrobę, przeciwcukrzycowe, rozkurczowe, przeciwwrzodowe, przeciwdepresyjne, przeciwutleniające, przeciwreumatyczne, odstraszające owady i przeciwdrobnoustrojowe.
Cel pracy. Badania miały na celu oznaczenie wrażliwości bakterii beztlenowych jamy ustnej na olejek lawendowy.
Materiał i metody. Bakterie beztlenowe zostały wyizolowane z różnych zakażeń w obrębie jamy ustnej. Ogółem zbadano 32 szczepy wyhodowane od pacjentów i 5 szczepów wzorcowych. Wrażliwość (MIC) bakterii beztlenowych na olejek lawendowy oznaczano metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej, menadionu i heminy. Podstawowy roztwór do badań zawierał olejek eteryczny rozpuszczony w dwumetylosulfotlenku (DMSO) (Serva), a następnie w jałowej wodzie destylowanej. Inokulum zawierające 106 CFU na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego badany olejek oraz bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach, zawierających 10% CO2 , 10% H2 i 80% N2 katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości, w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjmowano takie najmniejsze rozcieńczenie olejku lawendowego, które hamowało wzrost badanych bakterii beztlenowych.
Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują, że ze wszystkich badanych bakterii beztlenowych 10 (31%) było wrażliwych na stężenia < 0,12-0,5 mg/ml. Olejek był aktywny wobec 53% szczepów w stężeniu = 1,0 mg/ml. Wartości MIC pozostałych szczepów wynosiły > 2,0 mg/ml.
Największą wrażliwość na olejek lawendowy wykazały pałeczki z gatunków Bacteroides vulgatus i Bacteroides uniformis (MIC < 0,12 mg/ml). Spośród Gram-dodatnich ziarniaków wysoką wrażliwością charakteryzowały się szczepy Peptostreptococcus anaerobius. MIC tych szczepów wynosiły < 0,12 mg/ml. Gram-dodatnie pałeczki były najmniej wrażliwe. Olejek lawendowy hamował wzrost tych bakterii w stężeniu = 1,0 mg/ml.
Wnioski. Wśród Gram-ujemnych bakterii największą wrażliwość na olejek lawendowy wykazały szczepy z gatunków Bacteroides vulgatus i Bacteroides uniformis, a z Gram-dodatnich ziarniaków gatunek Peptostreptococcus anaerobius. Gram-ujemne beztlenowce okazały się mniej wrażliwe na testowany olejek niż Gram-dodatnie bakterie beztlenowe.
Summary
Introduction. Therapeutical, cosmetical and culinary properties of lavender oil was valued from ancient. Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula officinalis Chaix.) belonging to the family Lamiaceae. Lavender produced essential oil. It possess different property: hepatoprotective, antidiabetic, antispasmotic, antiulcers, antidepression, antioxidant, antireumatic, insect repellent and antimicrobial.
Aim. The aim of this work was to investigate the susceptibility of anaerobes of oral cavity to lavender oil.
Material and methods. The anaerobic bacteria were isolated from various infections of oral cavity. A total 32 strains of bacteria isolated from patients and 5 reference strains were examined. The susceptibility (MIC) anaerobes to lavender oil was determined by means of plate dilution technique in Brucella agar, supplemented with 5% defibrynated sheep blood, menadione and hemin. Stock solution of essential oil was prepared in dimethylsulfoxide (DMSO) and afterwords in distilled water. Concentration of oil used were: 0.12, 0.25, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/ml. The inoculum contained 106 CFU per spot was seeded with Steers’ replicator upon the surface of agar with oil and without the oil (strains growth control). Incubation was performed in anaerobic conditions in anaerobic jars, at 37°C for 48 hrs. The MIC was interpreted as the lowest concentration of lavender oils inhibiting the growth of tested anaerobic bacteria.
Results. The results indicated, that from all tested anaerobes 10 (31%) was susceptible in ranges < 0.12-0.5 mg/ml. The oil was active towards 53% strains in concentration = 1.0 mg/ml. The MIC for remaining strains was > 2.0 mg/ml. From the Gram-positive cocci the most susceptible were the strains Peptostreptococcus anaerobius. MIC of the strains were < 0.12 mg/ml. The Gram-positive rods were the lowest sensitive. The lavender oil inhibited growth of this bacteria in concentration = 1.0 mg/ml.
Conclusions. The more susceptible to lavender oil, from Gram-negative bacteria were the genus Bacteroides vulgatus, Bacteroides uniformis and from Gram-positive cocci genus Peptostreptococcus anaerobius. The Gram-negative anaerobes were less susceptible to tested oil than Gram-positive anaerobic bacteria.
Wstęp
Właściwości lecznicze i kosmetyczne lawendy lekarskiej były znane już w starożytności. Jej nazwa pochodzi od łacińskich wyrazów: „lavo”, „lavere”, które oznaczają „myć się”, „kąpać się”. Święta Hildegarda von Bingen oraz Paracelsus zachęcali do używania lawendy jako środka uspokajającego. W XVI wieku była ona w Anglii wykorzystywana przez królową Elżbietę do przygotowywania wody lawendowej.
Lawenda lekarska (Lavandula officinalis Chaix.), zwana też lawendą wąskolistną (Lavandula angustifolia Mill.), należy do rodziny Lamiaceae. W języku angielskim zwana jest True lavender, w języku niemieckim – Echter Lavendel, a w języku francuskim – Lavande commune lub French lavender. Lawenda uprawiana jest w regionie Morza Śródziemnego, w południowej Afryce i wielu regionach Azji oraz we Francji, Bułgarii i w Australii. W Polsce jest rośliną uprawianą i ozdobną. Lawenda wymaga gleby bogatej w wapń i miejsca nasłonecznionego. Osiąga wysokość 50-90 cm. Wytwarza liście krótkoogonkowe, podłużne, lancetowate o podwiniętym brzegu. Kwiatostan zawiera drobne kwiaty w formie kielicha, barwy niebieskofioletowej. Ma charakterystyczny zapach.
Zarówno kwiaty, ekstrakty, jak i olejek lawendowy znalazły zastosowanie w lecznictwie. W mieszankach ziołowych kwiaty lawendy działają uspokajająco i są polecane w zaburzeniach snu. Zioła są wykorzystywane do kąpieli aromatycznych lub jako wypełnienie poduszek zapachowych. Olejek lawendowy stosowany jest w terapii zaburzeń snu, w zaburzeniach żołądkowych, w reumatyzmie i migrenie. Ponadto pobudza wydzielanie żółci i działa ochronnie na wątrobę, a także przeciwbólowo, rozkurczowo i moczopędnie (1-5). Jest stosowany w ginekologii i dermatologii, m.in. w stanach zapalnych skóry, w owrzodzeniach, trądziku, liszaju i w miejscu ukąszeń owadów (2, 4, 6, 7). Skutecznie działa w łupieżu i wypadaniu włosów. Olejek jest wykorzystywany do inhalacji w depresji, demencji, stanach napięcia nerwowego, bezsenności oraz w zakażeniach dróg oddechowych, w grypie, anginie i zapaleniu zatok (2, 8, 9). Badania wykazały, że lawenda i olejek lawendowy obniżają ciśnienie krwi i działają przeciwutleniająco (5, 10, 11). Wśród wytwarzanych kosmetyków zawierających olejek lawendowy znajdują się perfumy, mydła, szampony, szminki, kremy i żele nabłyszczające (12).
Występujący w lawendzie olejek eteryczny otrzymywany jest na drodze destylacji z parą wodną. Doświadczalnie wykazano, że zawiera on przede wszystkim alkohole (58,8%) i estry (32,2%) (10, 13-16).
Poza wymienionymi substancjami są też obecne kumaryny, garbniki i związki mineralne. W olejku występują głównie takie związki, jak: octan linalolu, linalol, limonen, α-terpineol, borneol, 1,8-cyneol, kamfora, kariofilen, tlenek kariofilenu, α-pinen, β-pinen, Δ3-karen, α-terpinen i kwas rozmarynowy (10, 14-25).
Z badań wynika, że wyciągi z lawendy, olejek eteryczny i niektóre jego składniki wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i insektobójcze (2, 4-6, 13, 16, 26-35).
Przeprowadzone dotychczas badania dotyczyły przede wszystkim oddziaływania olejku lawendowego na bakterie tlenowe. W piśmiennictwie brakuje danych na temat wrażliwości na ten olejek bakterii beztlenowych.
Cel pracy
Badania miały na celu oznaczenie wrażliwości bakterii beztlenowych występujących w jamie ustnej na olejek lawendowy.
Materiał i metody
Bakterie wykorzystane do badań zostały wyizolowane od pacjentów z różnymi zakażeniami jamy ustnej. Ocenie wrażliwości na olejek lawendowy poddano 32 szczepy uzyskane od pacjentów i 5 szczepów wzorcowych. Zbadano następujące rodzaje bakterii: Porphyromonas (3 szczepy), Prevotella (3), Tannerella (2), Bacteroides (6), Parabacteroides (1), Fusobacterium (4), Finegoldia (3), Parvimonas (1), Peptostreptococcus (3), Actinomyces (2), Bifidobacterium (1), Propionibacterium (3) oraz 5 szczepów wzorcowych z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Parabacteroides distasonis ATCC 8503, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Finegoldia magna ATCC 29328 i Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337.
Aktywność olejku lawendowego (Avicenna-Oil, Wrocław) oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej, menadionu i heminy. Olejek eteryczny najpierw rozpuszczono w dimetylosulfotlenku (DMSO) (Serva), otrzymując stężenie 100 mg/ml. Do dalszych rozcieńczeń użyto jałowej wody destylowanej, uzyskując następujące rozcieńczenia: 0,12, 0,25, 0,5, 1,0 i 2,0 mg/ml. Zawiesinę bakteryjną o gęstości komórek 106 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego badany olejek oraz bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację podłoży prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach zawierających 10% CO2 , 10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości, w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Za najmniejsze stężenie hamujące (MIC) przyjmowano takie rozcieńczenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost badanych beztlenowców.
Wyniki i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-07-11
zaakceptowano do druku: 2018-08-28

Adres do korespondencji:
prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5
80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 3/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii