Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2018, s. 215-216
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Bluszcz pomocny w astmie oskrzelowej u dzieci
Zeil S., Schwanebeck V., Vogelberg C.: Tolerance and effect of an add-on treatment with a cough medicine containing ivy leaves dry extract on lung function in children with bronchial asthma. Phytomed. 2014, 21, 1216-1220.
Ekstrakt z liści bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) jest znany z działania wykrztuśnego u pacjentów z chorobami płuc połączonymi z uporczywym kaszlem. Poza tym charakteryzuje się właściwościami wydzielniczymi i rozkurczającymi drogi oddechowe. Natomiast niewiele jest danych odnośnie jego działania leczniczego w astmie oskrzelowej, szczególnie u dzieci.
Badaniami klinicznymi objęto 30 dzieci obojga płci w wieku 6-12 lat cierpiących na niekontrolowaną średnio zaawansowaną alergiczną astmę oskrzelową niereagującą na wziewne podawanie budezonidu.
Pacjentom tym podawano przez 4 tygodnie suchy ekstrakt etanolowy z liści bluszczu pospolitego (5:1, 30% etanol) w postaci syropu 2 razy dziennie w łącznej dawce 70 mg ekstraktu w przeliczeniu na α-hederynę.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ekstrakt etanolowy z liści bluszczu znacznie usprawniał pojemność życiową płuc (VC) średnio o 0,052 l, maksymalną pojemność wydechową jednosekundową (FEV1) o 0,059 l oraz maksymalną pojemność wydechową MEF25 o 0,0861 l/s i MEF75-25 o 0,0115 l/s.
Dane te wskazują, że dzieci z niekontrolowaną średnio zaawansowaną alergiczną astmą oskrzelową w ramach regularnej terapii inhalacyjnej kortykosteroidowej mogą korzystać z dodatkowej terapii polegającej na doustnym stosowaniu suchego ekstraktu etanolowego z liści bluszczu pospolitego.
Len przeciwko biegunkom
Palla A.H., Khan N.A., Bashir S. i wsp.: Pharmacological basis for the medicinal use of Linum usitatissimum (Flaxseed) in infections and non-infections diarrhea. J. Ethnopharmacol. 2015, 160, 61-68.
Biegunki charakteryzują się wzrostem częstości oddawanych luźnych lub płynnych stolców często połączonych ze skurczami brzucha. Mogą powstawać na tle zakażenia przewodu pokarmowego bakteriami lub w wyniku podrażnienia jelit przez czynniki chemiczne, względnie fizyczne. Nasiona lnu (Linum usitatissimum L.) powszechnie znane są ze swojego działania przeciwbiegunkowego. Celem badań było wykazanie możliwości ich działania leczniczego zarówno w przypadku biegunek pochodzenia bakteryjnego, jak i wywołanych przez czynniki fizykochemiczne.
Badania farmakologiczne przeprowadzono na myszach, którym podawano w celach leczniczych zagęszczony ekstrakt wodno-etanolowy z nasion lnu (30:70) drogą pokarmową. Zakażenia bakteryjne wywoływano na drodze wprowadzania do organizmu myszy chorobotwórczych drobnoustrojów jelitowych, natomiast podrażnienia fizykochemiczne jelit powodowano za pomocą oleju rycynowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii