Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2019, s. 229-230
Grażyna Zgórka
Wspomnienie o prof. dr. hab. n. farm. Tadeuszu WolskimProfesor dr hab. n. farm. Tadeusz Wolski urodził się 21 października 1932 roku w Ostrowie Lubelskim. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie, a następnie Liceum Technologiczno-Chemicznym, które ukończył w 1951 roku. Studiował następnie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie (w 1955 roku uzyskał stopień magistra chemii), a następnie rozpoczął studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończył w 1960 roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra farmacji. W 1957 roku rozpoczął pracę zawodową w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie pracował początkowo jako asystent i starszy asystent, a następnie od 1965 roku jako adiunkt – po obronie rozprawy doktorskiej pt.: „Badania nad rozpuszczalnością dimetylosulfotlenku w ciekłych układach trójfazowych”, której promotorem był wybitny polski naukowiec, prof. dr hab. Edward Soczewiński. W 1979 roku profesor Tadeusz Wolski został powołany na stanowisko kierownika Pracowni Technologicznej przy Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, którą kierował do 1986 roku. W 1985 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Zmodyfikowane białka keratynowe, ich właściwości fizykochemiczne, analiza i zastosowanie”, zaś w 1990 roku tytuł profesora nauk farmaceutycznych.
W latach 1987-1992 profesor Tadeusz Wolski był kierownikiem Zakładu Farmakognozji z Pracownią Technologiczną Akademii Medycznej w Lublinie. W późniejszym okresie (w latach 1994-2003) był również równolegle zatrudniony w Katedrze Warzywnictwa i Roślin Leczniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kierowanej przez prof. dr. hab. Jana Dyducha, gdzie prowadził badania w ramach współpracy naukowej nad intensyfikacją plonowania roślin leczniczych i przyprawowych w aspekcie jakości surowców zielarskich oraz oceny przydatności dla przemysłu krajowych i zagranicznych odmian roślin zielarskich.
Ogólny dorobek naukowy prof. dr. hab. n. farm. Tadeusza Wolskiego koncentrował się na czterech głównych obszarach badawczych:
– analitycznym – doskonalenie istniejących metod analizy chemicznej, opracowywanie składu nowych odczynników chemicznych oraz wykorzystanie metod analitycznych w badaniach aplikacyjnych dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego,
– fizykochemicznym – badania nad warunkami ekstrakcji, rozpuszczalnością oraz kinetyką procesów rozpuszczania, a także zastosowaniem metod fizykochemicznych w badaniach aplikacyjnych, realizowanych we współpracy z przemysłem,
– biotechnologicznym – badania nad utylizacją odpadów przemysłowych (surowców keratynowych i odpadów lignino-celulozowych), uciążliwych dla naturalnego środowiska oraz zagospodarowaniem rzadkich pierwiastków (wolfram, molibden), stanowiących zagrożenie ekologiczne,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Fitoterapii 3/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii