Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2020, s. 81-85 | DOI: 10.25121/NM.2020.27.3.81
*Jadwiga Snarska1, 2, Dariusz Zadrożny2, 3, Jarosław Parfianowicz2, Radosław Grabysa4, Maciej Michalak5, Grzegorz Kade2
Szybka ścieżka onkologiczna (karta DiLO) w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy – „Wczesne wykrycie to przywrócone życie”
Fast-track cancer pathway (DiLO Card) in the diagnosis and treatment of colorectal cancer: ”Early detection saves lives”
1Department of Surgery, Collegium Medicum/School of Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2Independent Public Healthcare Centre of the Ministry of Internal Affairs and Administration with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
3Department of Surgical Oncology, Collegium Medicum/School of Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
4Department of Internal Medicine with Gastroenterology Unit, Independent Public Healthcare Centre of the Ministry of Internal Affairs and Administration with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
5Department of Diagnostic Imaging, Independent Public Healthcare Centre of the Ministry of Internal Affairs and Administration with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
Streszczenie
Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego, w tym szczególnie jelita grubego, pod względem zachorowalności i śmiertelności znajdują się na drugim miejscu wśród wszystkich zmian nowotworowych zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Dobry efekt leczenia gwarantuje wczesne wykrycie. W diagnostyce należy uwzględnić badania endoskopowe (kolonoskopia) z pobraniem materiału do badania mikroskopowego, a także badania obrazowe: usg jamy brzusznej i tomografię komputerową oraz markery biochemiczne. W zależności od stopnia zaawansowania raka jelita grubego stosuje się leczenie skojarzone: chirurgiczne, chemioimmunoterapię i radioterapię. W związku z tym wskazane jest nie tylko skoordynowane leczenie wielospecjalistyczne, ale i szybko zrealizowane procedury diagnostyczne. W związku z tym w 2015 roku została wprowadzona szybka ścieżka onkologiczna zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu, tj. karta DILO. W jej realizacji ważną funkcję pełnią nie tylko wielospecjalistyczne zespoły lekarskie – tzw. Konsylia – podejmujące decyzje o kolejnych etapach diagnostyki, a szczególnie leczenia, ale także koordynatorzy, których rola w tym przypadku jest nie do przecenienia. Karta DILO na każdym etapie diagnostyki i leczenia stanowi skierowanie do Poradni i Oddziałów Onkologicznych i Pracowni Diagnostycznych. Prawidłowo działające wielospecjalistyczne Konsylia i prowadzone skojarzone leczenie są podstawą do tworzenia Centrów Kompetencji Leczenia Raka Jelita Grubego.
Summary
Gastrointestinal malignancies, colorectal cancer in particular, come second in terms of incidence and mortality among all male and female neoplasms. Early detection guarantees good treatment outcomes. Endoscopy (colonoscopy) with biopsy and imaging (abdominal ultrasound and computed tomography), as well as biochemical markers should be included in the diagnostic process. Depending on the stage of colorectal cancer, combined treatment including surgery, chemotherapy and radiation therapy, is used. Therefore, not only coordinated multidisciplinary treatment, but also prompt diagnosis is important. For this reason, a fast track to diagnose and treat cancer patients, known as the DILO card, was introduced in 2015. Both, medical case conferences, whose aim is to determine further diagnostic and, in particular, therapeutic steps, and coordinators, whose role in this case cannot be overestimated, play an important role in DILO implementation. The DILO card serves as a referral to outpatient cancer clinics and departments, as well as diagnostic laboratories. Properly functioning multidisciplinary medical case conferences and combined treatment approach are the basis for establishing Centres of Competence for the Treatment of Colorectal Cancer.Według danych Najwyższej Izby Kontroli nowotwory złośliwe stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce, a przeżywalność pacjentów onkologicznych w dużej mierze uzależniona jest nie tylko od złośliwości, ale (a może nawet szczególnie) także od wczesnego wykrycia choroby. Liczba zachorowań kształtuje się na poziomie 159 tys. rocznie (ok. 96 tys. osób umiera), w Europie 3 mln (umiera 1 mln). Wysoki współczynnik umieralności jest związany z niską pięcioletnią przeżywalnością pacjentów onkologicznych w Polsce, gdyż sięga ona tylko nieco ponad 50% (1). Autorzy raportu przeanalizowali pod tym względem pięć nowotworów złośliwych: raka piersi, płuc, żołądka, odbytu i jelita grubego. Z przedstawionych danych wynika, że nowotwory jelita grubego i odbytnicy co roku wykrywane są u ok. 18 tys. Polaków, a codziennie 33 osoby umierają z tego powodu (Sylwia Stachura 1.10.2019). Rak jelita grubego i odbytnicy rozwija się bezobjawowo, niekiedy nawet przez 10 lat. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że choroba ta coraz częściej dotyczy ludzi młodych przed 50. rokiem życia. W sumie z chorobą nowotworową żyje już 1 mln naszych rodaków, wielu z nich przez wiele lat. „Liczba pacjentów onkologicznych stale będzie się u nas zwiększać, za 5 lat wzrośnie ona o 15%, a za 10 lat – o prawie 30%” – ostrzegał Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, prof. Wojciech Wysocki (2). W związku z powyższym opracowano pakiet onkologiczny (karta DILO), który obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku, wprowadzony z myślą o przyspieszeniu i usprawnieniu diagnostyki i leczenia chorych z podejrzeniem choroby nowotworowej lub z chorobą nowotworową. Przez kilka miesięcy funkcjonowania był on na bieżąco monitorowany, aby określić obszary, które wymagają poprawy głównie ze względu na niedoskonałości programu komputerowego do prowadzenia karty DiLO (Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne; tzw. szybka szybka ścieżka onkologiczna), a także brak odpowiedniego przygotowania i koordynacji diagnostyki endoskopowej i obrazowej. Karta ta w początkowym okresie stanowiła aż 9 stron z instrukcją. Ustawą podpisaną 1 lipca 2017 roku przez Prezydenta Andrzeja Dudę została ona skrócona do 2 stron.
Kompleksowa ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej jelita grubego i odbytnicy jest warunkiem podjęcia prawidłowej decyzji o sposobie leczenia onkologicznego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Majewska M: Jaka jest zachorowalność i umieralność na nowotwory w Polsce? Puls Medycyny 2020; https://pulsmedycyny.pl/jaka-jest-zachorowalnosc-i-umieralnosc-na-nowotwory-w-polsce-979333.
2. Eksperci alarmują: za 10 lat nowotwory staną się w Polsce pierwszą przyczyną zgonów. Inf. internetowa z 4 października 2019; https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C522206%2Ceksperci-nowotwory-stana-sie-w-polsce-pierwsza-przyczyna-zgonow.html.
3. Wojtyniak B, Goryński P: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016; https://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/06/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-w-polsce-2016-s.pdf.
4. Pakiet Onkologiczny/DiLO: pakietonkologiczny.gov.pl/karta. Materiały Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Portal SZOI, SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego z 5 grudnia 2014.
otrzymano: 2020-07-09
zaakceptowano do druku: 2020-07-30

Adres do korespondencji:
*Jadwiga Snarska
SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UWM w Olsztynie
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
jadwiga.snarska@uwm.edu.pl

Nowa Medycyna 3/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna