Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2020, s. 81-85 | DOI: 10.25121/NM.2020.27.3.81
*Jadwiga Snarska1, 2, Dariusz Zadrożny2, 3, Jarosław Parfianowicz2, Radosław Grabysa4, Maciej Michalak5, Grzegorz Kade2
Fast-track cancer pathway (DiLO Card) in the diagnosis and treatment of colorectal cancer: ”Early detection saves lives”
Szybka ścieżka onkologiczna (karta DiLO) w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy – „Wczesne wykrycie to przywrócone życie”
1Department of Surgery, Collegium Medicum/School of Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2Independent Public Healthcare Centre of the Ministry of Internal Affairs and Administration with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
3Department of Surgical Oncology, Collegium Medicum/School of Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
4Department of Internal Medicine with Gastroenterology Unit, Independent Public Healthcare Centre of the Ministry of Internal Affairs and Administration with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
5Department of Diagnostic Imaging, Independent Public Healthcare Centre of the Ministry of Internal Affairs and Administration with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
Streszczenie
Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego, w tym szczególnie jelita grubego, pod względem zachorowalności i śmiertelności znajdują się na drugim miejscu wśród wszystkich zmian nowotworowych zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Dobry efekt leczenia gwarantuje wczesne wykrycie. W diagnostyce należy uwzględnić badania endoskopowe (kolonoskopia) z pobraniem materiału do badania mikroskopowego, a także badania obrazowe: usg jamy brzusznej i tomografię komputerową oraz markery biochemiczne. W zależności od stopnia zaawansowania raka jelita grubego stosuje się leczenie skojarzone: chirurgiczne, chemioimmunoterapię i radioterapię. W związku z tym wskazane jest nie tylko skoordynowane leczenie wielospecjalistyczne, ale i szybko zrealizowane procedury diagnostyczne. W związku z tym w 2015 roku została wprowadzona szybka ścieżka onkologiczna zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu, tj. karta DILO. W jej realizacji ważną funkcję pełnią nie tylko wielospecjalistyczne zespoły lekarskie – tzw. Konsylia – podejmujące decyzje o kolejnych etapach diagnostyki, a szczególnie leczenia, ale także koordynatorzy, których rola w tym przypadku jest nie do przecenienia. Karta DILO na każdym etapie diagnostyki i leczenia stanowi skierowanie do Poradni i Oddziałów Onkologicznych i Pracowni Diagnostycznych. Prawidłowo działające wielospecjalistyczne Konsylia i prowadzone skojarzone leczenie są podstawą do tworzenia Centrów Kompetencji Leczenia Raka Jelita Grubego.
Summary
Gastrointestinal malignancies, colorectal cancer in particular, come second in terms of incidence and mortality among all male and female neoplasms. Early detection guarantees good treatment outcomes. Endoscopy (colonoscopy) with biopsy and imaging (abdominal ultrasound and computed tomography), as well as biochemical markers should be included in the diagnostic process. Depending on the stage of colorectal cancer, combined treatment including surgery, chemotherapy and radiation therapy, is used. Therefore, not only coordinated multidisciplinary treatment, but also prompt diagnosis is important. For this reason, a fast track to diagnose and treat cancer patients, known as the DILO card, was introduced in 2015. Both, medical case conferences, whose aim is to determine further diagnostic and, in particular, therapeutic steps, and coordinators, whose role in this case cannot be overestimated, play an important role in DILO implementation. The DILO card serves as a referral to outpatient cancer clinics and departments, as well as diagnostic laboratories. Properly functioning multidisciplinary medical case conferences and combined treatment approach are the basis for establishing Centres of Competence for the Treatment of Colorectal Cancer.According to the data of the Supreme Audit Office, malignant neoplasms are the second leading cause of death in Poland, and the survival of cancer patients depends not only on the degree of malignancy, but perhaps even more crucially on early detection of the disease. The number of cases is 159,000 a year (with 96,000 deaths) in Poland, and 3 million (with 1 million deaths) in Europe. The observed high mortality rate is associated with a low 5-year survival rate of cancer patients in Poland, which only slightly exceeds 50% (1). The authors of the report analysed a total of 5 types of malignant neoplasm: breast cancer, lung cancer, gastric cancer, rectal cancer, and colon cancer. The presented data show that colorectal cancer is diagnosed in about 18,000 Poles annually, with 33 patients dying from this cancer every day (Sylwia Stachura, October 1, 2019). Colorectal cancer develops asymptomatically, for even up to 10 years in some cases. The fact that it is increasingly diagnosed in young individuals under 50 years of age is disturbing. Overall, the number of Poles living with cancer, often for many years, has already reached 1 million. “The number of cancer patients in Poland is in for a steady increase. In 5 years, it will rise by 15%, and in 10 years’ time – by close to 30%” – warned Professor Wojciech Wysocki, President of the Polish Society of Oncological Surgery (2). In view of the above, a legislation package colloquially referred to as “cancer package” was developed and came into force on 1 January 2015 (DILO Cards). The aim of the package was to accelerate and improve the diagnosis and treatment of patients with suspected or confirmed cancer. For several months after its entry into force, the package was monitored on an ongoing basis to identify areas requiring improvement mainly due to imperfections of the software dedicated to managing DiLO (Cancer Diagnosis and Treatment; fast-track cancer pathway) Cards, and the lack of adequate preparation and coordination of diagnostic endoscopy and imaging. In the initial period, the DiLO Card consisted of as many as 9 pages with instructions. However, on 1 July 2017, pursuant to an Act signed by Poland’s President Andrzej Duda, it was shortened to 2 pages.
Comprehensive staging of colorectal cancer is a prerequisite for appropriate selection of cancer treatment modality.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Majewska M: Jaka jest zachorowalność i umieralność na nowotwory w Polsce? Puls Medycyny 2020; https://pulsmedycyny.pl/jaka-jest-zachorowalnosc-i-umieralnosc-na-nowotwory-w-polsce-979333.
2. Eksperci alarmują: za 10 lat nowotwory staną się w Polsce pierwszą przyczyną zgonów. Inf. internetowa z 4 października 2019; https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C522206%2Ceksperci-nowotwory-stana-sie-w-polsce-pierwsza-przyczyna-zgonow.html.
3. Wojtyniak B, Goryński P: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016; https://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/06/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-w-polsce-2016-s.pdf.
4. Pakiet Onkologiczny/DiLO: pakietonkologiczny.gov.pl/karta. Materiały Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Portal SZOI, SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego z 5 grudnia 2014.
otrzymano: 2020-07-09
zaakceptowano do druku: 2020-07-30

Adres do korespondencji:
*Jadwiga Snarska
SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UWM w Olsztynie
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
jadwiga.snarska@uwm.edu.pl

Nowa Medycyna 3/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna