Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2020, s. 118-122 | DOI: 10.25121/NM.2020.27.3.118
*Maria Ciesielska1, 2, Przemysław Ciesielski3, 4
Antoni Tuchendler i Leon Plocker – twórcy polskiej powojennej szkoły gastrologicznej
Antoni Tuchendler and Leon Plocker – the founders of the Polish post-war gastrological school
1Przewodnicząca Oddziału Katedry Bioetyki UNESCO Uniwersytetu w Hajfie
2Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
3Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety
4Oddział Chirurgiczny, Szpital MBNP w Wołominie
Streszczenie
Wyodrębnianie się gastrologii jako samodzielnej dziedziny chorób wewnętrznych rozpoczęło się w drugiej połowie XIX wieku. Tak zwaną „polską szkołę gastrologiczną” pierwszej połowy XX wieku tworzyli m.in.: Edward Korczyński, Walery Jaworski, Antoni Gluziński, Józef Wacław Grott, Ludwik Justman, Wilhelm Rubin, Anastazy Landau, Antoni Tuchendler i Leon Plocker (vel Plockier, Płocker, Płockier).
Doktor Antoni Tuchendler po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Dorpacie szkolił się w berlińskiej Klinice Charitè. Pracował w Warszawie, był członkiem prestiżowego Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
Doktor Leon Plocker był przed wybuchem wojny lekarzem w Szpitalu Starozakonnych na Czystem w Warszawie. W 1939 roku brał udział w wojnie obronnej, dostając się do niewoli niemieckiej. Obaj lekarze zostali w 1940 roku przymusowo przesiedleni do getta warszawskiego. Od 1942 roku dr Plocker ukrywał się po tzw. aryjskiej stronie pod fałszywym nazwiskiem Konstanty Szustowski. Brał udział w powstaniu warszawskim jako komendant jednego ze szpitali powstańczych.
Artykuł poświęcony jest losom dwóch spośród wymienionych lekarzy: Antoniemu Tuchendlerowi i Leonowi Plockerowi. Pierwszy z nich zajmował się etiologią i diagnostyką zaparć nawykowych, drugi koncentrował swoją pracę naukową na zagadnieniach związanych z nowotworami żołądka.
Summary
The origin of gastrology as an independent field of internal medicine began in the second half of the 19th century. The so-called “Polish gastrological school” of the first half of the 20th century was composed of, among others: Edward Korczyński, Walery Jaworski, Antoni Gluziński, Józef Wacław Grott, Ludwik Justman, Wilhelm Rubin, Anastazy Landau, Antoni Tuchendler and Leon Plockier (vel Plockier, Płocker, Płockier).
Dr. Antoni Tuchendler, after graduating from the University of Dorpat, trained at the Charitè Clinic in Berlin. He worked in Warsaw and was a member of the prestigious Warsaw Medical Society.
Before the outbreak of the war, Dr. Leon Plocker worked at the Czyste Jewish Hospital in Warsaw. In 1939 he took part in the defensive war and was taken prisoner by the Germans. In 1940 both doctors were forcibly relocated to the Warsaw ghetto. From 1942, Dr. Plocker hid after the so-called on the Aryan side under the false name of Konstanty Szustowski. He took part in the Warsaw Uprising as the commander of one of the field hospitals.
The article is devoted to the fate of two of the above-mentioned doctors: Antoni Tuchendler and Leon Plocker. The first one dealt with the etiology and diagnosis of habitual constipation, the second focused his scientific work on issues related to the stomach cancer.Wyodrębnianie się gastrologii jako samodzielnej dziedziny chorób wewnętrznych rozpoczęło się w drugiej połowie XIX wieku. Pomiędzy internistami i chirurgami toczyły się wówczas bardzo żywe dyskusje na temat pierwszeństwa w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Zastanawiano się, czy lepsze są metody radykalne, jednak ryzykowne, czy raczej mniej skuteczne, ale bezpieczniejsze, terapie zachowawcze. W okresie międzywojennym prace z zakresu chorób przewodu pokarmowego pochodziły z trzech głównych ośrodków uniwersyteckich: lwowskiego, krakowskiego oraz warszawskiego. Do najczęściej prezentowanych tematów należały choroba wrzodowa i rak żołądka. W wielu pracach poruszano problem diagnostyki chorób przewodu pokarmowego, m.in. w zakresie przydatności klinicznej badania kału na krew utajoną w nowotworach i „owrzodzeniach”. Szeroko pisano także o metodach endoskopowych i diagnostyce radiologicznej, które odkrywały przed lekarzami nowe horyzonty badawcze (1). Wśród wielu lekarzy uznanych za twórców tzw. polskich szkół gastrologicznych były takie znakomitości medycyny wewnętrznej, jak: Edward Korczyński, Walery Jaworski, Antoni Gluziński, Józef Wacław Grott, Ludwik Justman, Wilhelm Rubin, Anastazy Landau. W powojennej Warszawie lekarzem, który zabiegał o rozwój gastrologii jako odrębnej specjalizacji, był Leon Plocker1 (vel Plockier, Płocker, Płockier) (ryc. 1) (2). Pośród niewielu prac naukowych, jakie pozostawił po sobie prof. Plocker, można odnaleźć krótki, dwustronicowy życiorys zawierający podstawowe informacje na temat życia i pracy dr. Antoniego Tuchendlera (3, 4). Ukazał się on wkrótce po śmierci lekarza, którego autor nazwał „twórcą polskiej gastroenterologii”. Kim byli obydwaj lekarze? Postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na temat nieznanego gastrologa nazywającego siebie lekarzem pacjentów cierpiących na „choroby żołądka i kiszek” i opisującego go w pośmiertnym wspomnieniu profesora2.
Ryc. 1. Zdjęcie portretowe Leona Plockera (2)
Doktor Antoni Tuchendler po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Dorpacie szkolił się w berlińskiej Klinice Charitè. W 1900 roku powrócił do Warszawy, gdzie wkrótce założył rodzinę i na świat przyszło troje jego dzieci. Od 1902 roku był członkiem prestiżowego Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (5). Oprócz prac typowo naukowych chętnie pisał artykuły do gazet codziennych i wygłaszał pogadanki dla szerokiej publiczności. W swoich wypowiedziach był odważny, miewał własne zdanie, którego nie bał się wyrażać, i potrafił przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały i dowcipny. Gdy w 1955 roku rząd walczył z plagą alkoholizmu, dr Tuchendler pisał na łamach „Przekroju”, że hasła prohibicyjne, purytańskie, w absolutny sposób potępiające wszelkie użycie alkoholu, nie są skuteczną bronią w tej walce. Szczególnie dobrze wypowiadał się na temat win gronowych: czerwonego w przebiegu biegunek (z uwagi na zawarty w nim garbnik), białego, gdy wskazane było działanie moczopędne. Doceniał też zbawienny wpływ wina na nastrój, zwłaszcza u pozbawionych apetytu gruźlików, oraz piwa na cały organizm. Przestrzegał jednak przed nadmiernym używaniem wódek i wina, zwłaszcza przez osoby „z dolegliwościami guzów krwawnicowych odbytu (hemoroidów)” oraz w chorobach nerek i układu nerwowego. Piwo zaś zdecydowanie odradzał osobom otyłym, zwłaszcza z chorobami układu krążenia. Uważał, że picie alkoholu nie pomaga sportowcom, a osobom wykonującym pracę wymagającą precyzji (kierowcom, pilotom) oraz młodzieży i kobietom ciężarnym powinien być zabroniony (6). Podobno już jako młody lekarz zanotował następujące słowa: „Gdy podczas ostatniego zjazdu lekarskiego w Karlsbadzie siedzącemu obok mnie na bankiecie doktorowi Pisekowi, seniorowi lekarzy lwowskich, wyraziłem zdanie, że po szklance pilznera czuję się lepiej, aniżeli po szklance wody karlsbadzkiej, otrzymałem odpowiedź dość znamienną: »A czy to kolega nie wie, co zwykł był mawiać słynny profesor wiedeński Nothnagel: Szklanka wody już niejednemu człowiekowi zaszkodziła, ale szklanka pilznera nigdy«” (7).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kępińska-Mirosławska B, Białas AJ: Choroby wewnętrzne. [W:] Noszczyk W, Supady J (red.): Dzieje medycyny w Polsce. Opracowania i szkice. Tom 2. Warszawa 2015: 388-390.
2. https://polona.pl/item/portret-leona-plockera,NTU4NTk5OA/0/#info:metadata. Uwaga: Publikacja udostępniona za zgodą spadkobierców autora. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.
3. Plocker L: Dr Antoni Tuchendler – twórca polskiej gastroenterologii. Polski Tygodnik Lekarski 1958; 13(21): 810-811.
4. Kwestionariusze dla pierwszego zgłoszenia zawodów leczniczych. Akta osobowe Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej. Teczki osobowe Antoniego Tuchendlera i Leona Plockera. Dział Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej.
5. Ciesielska M: Lekarze getta warszawskiego. Warszawa 2018: 61.
6. Tuchendler A: Z alkoholem trzeba umieć sobie radzić. Przekrój 1955; 49: 5; https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/19366?f=autor:431 (data dostępu: 25.05.2020).
7. Kowalski K: Kufel na wagę złota. Rzeczpospolita 10.08.2019; //archiwum.rp.pl/artykul/1409350-Kufel--na-wage-zlota.html (data dostępu: 20.05.2020).
8. Tuchendler A: Po Zjeździe Lekarzy i Przyrodników. Wrażenie ze zjazdu. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 1925; 2(8): 359.
9. Tuchendler A: Istota i leczenie zaparcia nawykowego w świetle współczesnych badań naukowych. Wykład wygłoszony w dniu 7.IX.1933 r, na VI Lekarskim Kursie Wakacyjnym w Ciechocinku – Cieplicy. Lekarz wojskowy 1934; 23(8): 423-435 oraz 23(9): 490-499.
10. Choroby żołądka. „Przekrój”, 9 lipca 1950 r., nr 274. Archiwum Kwartalnika „Przekrój” https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/15447?f=szukaj:medycyna.
11. Ostrowska T: Leon Plocker (1888-1968). Polski Słownik Biograficzny; https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leon-plocker (data dostępu: 21.05.2020).
12. Apfelbaum E (red.): Choroba głodowa. Badania kliniczne nad głodem wykonane w getcie warszawskim w 1942 roku. Warszawa 1946.
13. Śpiący żołądek (leczenie snem). Opracowanie na podstawie danych dostarczonych przez dr. Antoniego Tuchendlera. Przekrój 1951; 326: 13; https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/5820?f=autor:431 (data dostępu: 21.05.2020).
14. Tuchendler A: Zjazd w Londynie, nerwy i sztuczny odbyt. Przekrój 1956; 16: 6; https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/21300?f=autor:431 (data dostępu: 21.05.2020).
15. Szulc E: Cmentarze ewangelickie w Warszawie: Cmentarz Ewangelicko-Augsburski. Wyd. 1. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989: 268.
16. Kaszub-Dębska A: Anna Plockier; http://www.projektszpilki.pl/biografie.php?i=3 (data dostępu 25.05.2020).
otrzymano: 2020-07-09
zaakceptowano do druku: 2020-07-30

Adres do korespondencji:
*Maria Ciesielska
Gen. T. Kościuszki 39, 05-230 Kobyłka
drmariaciesielska@gmail.com

Nowa Medycyna 3/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna