Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2020, s. 257-262 | DOI: 10.25121/PF.2020.21.4.257
*Małgorzata Kania-Dobrowolska
Właściwości prozdrowotne Phyllanthus niruri
The health benefits of Phyllanthus niruri
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. nadzw. IWNiRZ
Streszczenie
Phyllanthus niruri to jednoroczna roślina należąca do rodziny Euphorbiaceae. Charakteryzuje się szerokim zakresem działania farmakologicznego. Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwutleniające, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, moczopędne i hepatoprotekcyjne. W niniejszej pracy podsumowano informacje o działaniu hepatoprotekcyjnym, antywirusowym, przeciwbakteryjnym, antyhiperglikemicznym oraz ochronnym na układ moczowy. Przeprowadzono także przegląd dostępnych badań toksykologicznych. Pomimo wielu badań zarówno in vitro, jak i in vivo, a także klinicznych, dotychczas zebrane dane nie dostarczają wystarczających informacji na temat możliwości stosowania leczniczego surowca, dlatego wymagane są dalsze badania.
Summary
Phyllanthus niruri is an annual plant belonging to the Euphorbiaceae family. It has antibacterial, antioxidant, antiviral, anti-inflammatory, anti-cancer, diuretic and hepatoprotective properties. The article summarizes Phyllanthus niruri antiviral, antimicrobial and antihyperglycemic properties. The protection effect on the liver and urinary system has also been described. A review of the available toxicological studies has also been performed. Many studies, both in vitro and in vivo is already available. However, the data do not provide sufficient information on the possibility of medicinal use of the raw material, therefore further studies are required.Wprowadzenie
Phyllanthus niruri L. to roślina jednoroczna z rodziny wilczomleczowate (Euphorbiaceae), dawniej liściokwiatowate (Phyllanthaceae). Występuje naturalnie w klimacie tropikalnym i subtropikalnym (Azja, Afryka, Ameryka Południowa). Najbardziej znanym gatunkiem jest Phyllanthus niruri, od dawna stosowany w etnomedycynie w leczeniu różnych schorzeń, szczególnie w systemie Ajurwedy. Gatunek ten znany jest pod nazwą Chanca Piedra (Hiszpania) oraz Quebra Pedra (Brazylia) (1). Phyllanthus niruri osiąga wysokość 10-60 cm; liście są błoniaste, cienkie o kształcie eliptycznym i wąskiej podstawie z dwoma przylistkami, kwiaty są małe o jasnozielonej lekko żółto-białej barwie. Owoce Phyllanthus niruri to małe, kuliste torebki, zawierające nasiona trygoniczne (2).
Profil fitochemiczny
W różnych częściach rośliny Phyllanthus niruri zidentyfikowano takie związki, jak: lignany (m.in. filantynę, hypofilantynę, nirantynę, nirtetralinę, fyltetralinę, lintetralinę, isolintetralinę, linantynę), terpeny (limonen, p-cymen, lupeol), garbniki (elagotaninę), polisacharydy, saponiny, flawonoidy (kwercetynę, rutynę, astragalinę, kwercetrol, kemferol), galokatechinę, kwas galusowy, kwas elagowy, kumaryny, a także alkaloidy (sekuryninę, ent-norsekuryninę, 4-metoksy-nor-sekuryninę) i sterole, m.in. amarosterol A i B. Z badań wynika, że najwyższe ilości filantyny (0,7% w/w) i hipofilantyny (0,3% w/w) odnotowano w liściach, podczas gdy w łodydze występują one w niewielkich ilościach (1, 3-5).
Tradycyjne zastosowanie
Phyllanthus niruri jest tradycyjnie stosowany w leczeniu kamicy nerkowej i pęcherzyka żółciowego, cukrzycy, malarii, gorączki, żółtaczki, gruźlicy, zapalenia pęcherza moczowego oraz gruczołu krokowego, infekcji wirusowych, stanów zapalnych jelit oraz wirusowego zapalenia wątroby (1, 6, 7). W północno-wschodniej części Ameryki Południowej Phyllanthus niruri jest sprzedawany jako świeży i suchy materiał roślinny na rynkach zielarskich. Odwary stosuje się w kąpielach ziołowych po porodzie, w dolegliwościach ze strony macicy i leczeniu bólu brzucha (8).
W raporcie Technical Data Report for Chanca Piedra (5) opisano badania, które wykazują aktywność i działanie przeciwbakteryjne, hepatoprotekcyjne, przeciwzapalne, przeciwkamicowe, przeciwmalaryczne, antymutagenne, przeciwbólowe, rozkurczowe, przeciwwirusowe, poprawiające trawienie, żółciopędne, moczopędne, przeciwgorączkowe, hipoglikemiczne, hipotensyjne, przeczyszczające, tonizujące, przeciwrobacze.
Zastosowanie w chorobach wątroby
Działanie ochronne na wątrobę P. niruri może być spowodowane zawartością flawonoidów, garbników, lignanów i terpenów, które posiadają właściwości antyoksydacyjne. W badaniach in vivo na zwierzętach, u których różnymi substancjami (np. czterochlorkiem węgla, tioacetamidem, acetaminofenem) wywoływano działanie hepatotoksyczne, podanie preparatów z P. niruri miało ochronny wpływ na wątrobę (9-16).
Szczury, którym podawano preparaty z P. niruri przed np. tetrachlorkiem węgla, miały niższe stężenie malondialdehydu wątrobowego (produkt peroksydacji lipidów) niż grupa kontrolna (17). W innych badaniach zauważono, że związki zawarte w P. niruri hamują hepatotoksyczność wywołaną paracetamolem (14, 15).
Rośliny z rodzaju Phyllanthus w badaniach in vivo i in vitro hamowały aktywność antygenów powierzchniowych wirusa zapalenia wątroby typu B. Zakażenie wirusem jest potwierdzane przez wykrywanie antygenów wirusowych we krwi, w tym HBsAg (antygen powierzchniowy wirusa), a także przeciwciała przeciwko rdzeniu wirusa (przeciwciała HBc). Rośliny z rodzaju Phyllanthus mogą hamować proliferację wirusa poprzez hamowanie replikacji jego materiału genetycznego (18).
Przeprowadzono badania kliniczne, w których zastosowano rośliny z rodzaju Phyllanthus w terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Badania te jednak według oceny jakości metodologicznej były na niskim poziomie. W przeprowadzonym systematycznym przeglądzie randomizowanych badań klinicznych, porównujących aktywność roślin z rodzaju Phyllanthus z placebo lub innymi lekami ziołowymi lub leczeniem interferonem (IFN) przewlekłego zakażenia HBV, zidentyfikowano 22 badania. Według autorów 5 badań miało wysoką jakość metodologiczną. Wyniki wykazały, że rodzaj Phyllanthus miał pozytywny wpływ na klirens HBsAg w surowicy (ryzyko względne 5,64, 95% CI: 1,85-17,21) w porównaniu z placebo. Nie odnotowano znaczącej różnicy w klirensie HBsAg, HBeAg i DNA HBV w surowicy między Phyllanthus i IFN. Gatunki Phyllanthus dawały lepsze wyniki niż inne leki ziołowe pod względem klirensu surowicy HBsAg, HBeAg, DNA HBV i normalizacji enzymów wątrobowych. Analizy wykazały lepszy wpływ kombinacji Phyllanthus z IFN na klirens surowicy HBeAg (1,56, 95% CI: 1,06-2,32) i DNA HBV (1,52, 95% CI: 1,05-2,21) niż sam IFN. Nie odnotowano poważnego działania niepożądanego przy terapii z zastosowaniem Phyllanthus. Wyciągnięto wnioski, że rodzaj Phyllanthus może mieć pozytywny wpływ na aktywność przeciwwirusową i biochemię wątroby w przewlekłym zakażeniu HBV, co wymaga jednak dalszych badań (19).
Przeprowadzono także wstępne badania in vitro P. niruri w kierunku zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Wyniki sugerują silniejsze hamowanie w początkowej fazie i wzmacnianie aktywności symeprewiru przez ekstrakt z P. niruri. Najprawdopodobniej takie związki, jak filantyna i hypofilantyna wykazują aktywność przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C, poprzez silne oddziaływanie z 4GAG glikozaminoglikanowym receptorem białkowym, który bierze udział w początkowym etapie infekcji HCV. Wydaje się, że wyniki są na tyle obiecujące, że można rozważać przystąpienie do badań in vivo (20).
Hamowanie replikacji wirusa HIV

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bagalkotkar G, Sagineedu SR, Saad MS i wsp. Phytochemicals from Phyllanthus niruri Linn. and their pharmacological properties: a review. J Pharm Pharmacol 2006; 58:1559-70.
2. Tharakan ST. Taxonomy of the genus Phyllanthus. [In:] Kuttan R, Harikumar KB (eds.). Phyllanthus species: scientific evaluation and medicinal applications. Boca Raton: CRC Press 2011; 1-22.
3. Khanna AK, Rizvi F, Chander R. Lipid lowering activity of Phyllanthus niruri in hyperlipemic rats. J Ethnopharmacol 2002; 82(1):19-22.
4. Mellinger CG, Carbonero ER, Cipriani TR i wsp. Xylans from the Medicinal Herb Phyllanthus niruri. J Nat Prod 2005; 68(1):129-32.
5. Taylor L. Technical data report for Chanca Piedra ‘Stone Breaker’ (Phyllanthus niruri) in Herbal secrets of the rain forest. 2nd edition. Sage Press Inc, Austin TX 2003.
6. Calixto JB, Santos AR, Cechinel Filho V i wsp. A review of the plants of the genus Phyllanthus: their chemistry, pharmacology, and therapeutic potential. Med Res Rev 1998; 18(4):225-58.
7. Soh PN, Banzouzi JT, Mangombo H i wsp. Antiplasmodial activity of various parts of Phyllanthus niruri according to its geographical distribution. Afr J Pharm Pharmacol 2009; 3(12):598-601.
8. Kamruzzaman H, Hoq O. Review on ethnomedicinal, phytochemical and pharmacological properties of Phyllanthus niruri. J Med Plants Stud 2016; 4(6):173-80.
9. Syamasundar KV, Singh B, Thakur RS i wsp. Antihepato-toxic principles of Phyllanthus niruri herbs. J Ethnopharmacol 1985; 14:41-4.
10. Amin ZA, Alshawsh MA, Kassim M i wsp. Gene expression profiling reveals underlying molecular mechanism of hepatoprotective effect of Phyllanthus niruri on thioacetamide-induced hepatotoxicity in Sprague Dawley rats. BMC Complement Alter Med 2013; 13(160):12.
11. Amin ZA, Bilgen M, Alshawsh MA i wsp. Protective role of Phyllanthus niruri extract against thioacetamide-induced liver cirrhosis in rat model. Evid Based Complement Alter Med 2012; 2012:241583.
12. Sarkar MK, Sil PC. Hepatocytes are protected by herb Phyllanthus niruri protein isolate against thioacetamide toxicity. Pathophysiol 2007; 14:113-20.
13. Bhattacharyya S, Bhattacharyya S, Ghosh S i wsp. Amelioration of aspirin induced oxidative impairment and apoptotic cell death by a novel antioxidant protein molecule isolated from the herb Phyllanthus niruri. PLoS ONE 2014; 9:e89026.
14. Bhattacharjee R, Sil PC. The protein fraction of Phyllanthus niruri plays a protective role against acetaminophen induced hepatic disorder via its antioxidant properties. Phytother Res PTR 2006; 20:595-601.
15. Sabir SM, Rocha JBT. Water-extractable phytochemicals from Phyllanthus niruri exhibit distinct in vitro antioxidant and in vivo hepatoprotective activity against paracetamol induced liver damage in mice. Food Chem 2008; 111:845-51.
16. Bhattacharyya S, Pal PB, Sil PC. 35 kD Phyllanthus niruri protein modulates iron mediated oxidative impairment to hepatocytes via the inhibition of ERKs, p38 MAPKs and activation of PI3k/Akt pathway. Food Chem Toxicol 2013; 56:119-30.
17. Harish R, Shivanandappa T. Antioxidant activity and hepatoprotective potential of Phyllanthus niruri. Food Chem 2006; 95:180-5.
18. Thamlikitkul V, Wasuwat S, Kanchanapee P. Efficacy of Phyllanthus amarus for eradication of hepatitis B virus in chronic carriers. J Med Assoc Thai 1991; 74(9):381-5.
19. Liu J, Lin H, McIntosh H. Genus Phyllanthus for chronic hepatitis B virus infection: a systematic review. J Viral Hepat 2001; 8(5):358-66.
20. Wahyuni T, Azmi D, Permanasari A i wsp. Anti-viral activity of Phyllanthus niruri against hepatitis C virus. Malaysian App Biol 2019; 48(3):105-11.
21. Naik AD, Juvekar AR. Effects of alkaloidal extract of Phyllanthus niruri on HIV replication. Indian J Med Sci 2003; 57(9):387-93.
22. Okoli CO, Ibiam AF, Ezike AC. Evaluation of antidiabetic potentials of Phyllanthus niruri in alloxan diabetic rats. Afr J Biotechnol 2010; 9:248-59.
23. Okoli CO, Obidike IC, Ezike AC. Studies on the possible mechanisms of antidiabetic activity of extract of aerial parts of Phyllanthus niruri. Pharm Biol 2011; 49:248-55.
24. Raphael KR, Sabu MC, Kuttan R. Hypoglycemic effect of methanol extract of Phyllanthus amarus Schum & Thonn on alloxan induced diabetes mellitus in rats and its relation with antioxidant potential. Indian J Exp Biol 2002; 40:905-9.
25. Bavarva JH, Narasimhacharya AVRL. Comparative antidiabetic, hypolipidemic, and antioxidant properties of Phyllanthus niruri in normal and diabetic rats. Pharmaceut Biol 2007; 45:569-74.
26. Hnatyszyn O, Miño J, Ferraro G i wsp. The hypoglycemic effect of Phyllanthus sellowianus fractions in streptozotocin induced diabetic mice. Phytomedicine 2002; 9:556-9.
27. Moshi MJ, Uiso CF, Mahunnah RLA i wsp. A study of the effect of Phyllanthus amarus extracts on blood glucose in rabbits. Pharmaceut Biol 1997; 35:167-73.
28. Sivarajan VV. Ayurvedic drugs and their plant sources. Oxford and IBH Publishers, New Delhi 1994.
29. Ranilla LG, Apostolidis LE, Shetty K. Antimicrobial activity of an Amazon medicinal plant (Chanca piedra) (Phyllanthus niruri L.) against Helicobacter pylori and lactic acid bacteria. Phytother Res PTR 2012; 26:791-9.
30. Mathur MSR, Sharma J. Phytochemical screening and antimicrobial activity of Phyllanthus niruri Linn. Appl Botany 2012; 46:8487-89.
31. Chitravadivu C, Manian S, Kalaichelvi K. Antimicrobial studies on selected medicinal plants, Erode region, Tamilnadu, India. Middle-East J Sci Res 2009; 4:147-52.
32. Poh-Hwa T, Yoke-Kqueen C, Bala IJ i wsp. Bioprotective properties of three Malaysia Phyllanthus species: an investigation of the antioxidant and antimicrobial activities. Int Food Res J 2011;18:887-93.
33. Voravuthikunchai SP, Mitchell H. Inhibitory and killing activities of medicinal plants against multiple antibiotic-resistant Helicobacter pylori. J Health Sci 2008; 54:81-8.
34. Funatogawa K, Hayashi S, Shimomura H i wsp. Antibacterial activity of hydrolyzable tannins derived from medicinal plants against Helicobacter pylori. Microbiol Immunol 2004; 48:251-61.
35. Ibrahim D, Sheh Hong L, Kuppan N. Antimicrobial activity of crude methanolic extract from Phyllanthus niruri. Nat Product Commun 2013; 8:493-6.
36. Boim MA, Heilberg IP, Schor N. Phyllanthus niruri as a promising alternative treatment for nephrolithiasis. Int Braz J Urol 2010; 36(6):657-64.
37. Barros ME, Schor N, Boim MA. Effects of an aqueous extract from Phyllantus nirurion calcium oxalate crystallization in vitro. Urol Res 2003; 30:374-9.
38. Barros ME, Lima R, Mercuri LP i wsp. Effect of extract of Phyllanthus niruri on crystal deposition in experimental urolithiasis. Urol Res 2006; 34:351-7.
39. Nishiura JL, Campos AH, Boim MA i wsp. Phyllanthus niruri normalizes elevated urinary calcium levels in calcium stone forming (CSF) patients. Urol Res 2004; 32:362-6.
40. Micali S, Sighinolfi MC, Celia A i wsp. Can Phyllanthus niruri affect the efficacy of extracorporeal shock wave lithotripsy for renal stones? A randomized, prospective, long-term study. J Urol 2006; 176:1020-2.
41. Santos ARS, Filho VC, Yunes RA i wsp. Analysis of the mechanisms underlying antinociceptive effect of the extracts of plants from the genus Phyllanthus. Gen Pharmacol 1995a; 26(7):1499-506.
42. Santos ARS, Filho VC, Yunes RA i wsp. Futrther studies on the antinociceptive action of the hydroalcohlic extracts from plants on the genus Phyllanthus. J Pharm Pharmacol 1995b; 47(1):66-71.
43. Santos ARS, de Campos RAP, Miguel OG i wsp. Antinociceptive properties of extracts of new species of plants of the genus Phyllanthus (Euphorbiaceae). J Ethnopharmacol 2000; 72(1/2):229-38.
44. Murugaiyah V, Chan KL. Antihyper-uricemic lignans from the leaves of Phyllanthus niruri. Planta Med 2006; 72:1262-7.
45. Murugaiyah V, Chan KL. Mechanisms of antihyperuricemic effect of Phyllanthus niruri and its lignan constituents. J Ethnopharmacol 2009; 124:233-9.
46. Asare GA, Bugyei K, Sittie A i wsp. Genotoxicity, cytotoxicity and toxicological evaluation of whole plant extracts of the medicinal plant Phyllanthus niruri (Phyllanthaceae). Gen Molecul Res 2012; 11(1):100-11.
47. Asare GA, Addo P, Bugyei K i wsp. Acute toxicity studies of aqueous leaf extract of Phyllanthus niruri. Interdiscip Toxicol 2011; 4(4):206-10.
48. Asare GA, Bugyei K, Fiawoyi I i wsp. Male rat hormone imbalance, testicular changes and toxicity associated with aqueous leaf extract of an antimalarial plant: Phyllanthus niruri. Pharm Biol 2013; 51(6):691-9.
49. Ezeonwu VU. Antifertility effects of aqueous extract of Phyllanthus niruri in male Albino rats. Inquiries J 2011; 3(09):p5.
otrzymano: 2020-11-05
zaakceptowano do druku: 2020-12-10

Adres do korespondencji:
*dr inż. Małgorzata Kania-Dobrowolska
Zakład Farmakologii i Fitochemii Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Kolejowa 2, 62-064 Plewiska
tel.: +48 (61) 665-95-50
e-mail: malgorzata.kania@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 4/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii