Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2020, s. 263-266
Irena Matławska
Nowości bibliograficznePoszukiwanie ekstraktów roślinnych i wyizolowanych związków naturalnych o potencjale przeciwwirusowym
Obecna pandemia, która nawiedziła świat w grudniu 2019 roku i trwa do dziś, jest najbardziej śmiercionośną po pandemii grypy z 1918 roku. Została ona spowodowana nowym koronawirusem, określanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), odpowiedzialny za chorobę układu oddechowego nazywaną chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19). COVID-19 okazał się bardziej śmiercionośny niż rozprzestrzenione wcześniej koronawirusy SARS i MERS (koronawirus bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej). Z powodu COVID-19 na całym świecie zmarło już ponad 2 miliony osób i liczba ta ciągle rośnie. Powodem, dla którego uznanie obecnej sytuacji za „pandemię” zajęło tylko ok. 2 miesiący, są wzajemne powiązania i coraz częstsze podróże po całym świecie. Pandemia skłoniła naukowców z różnych dziedzin do pracy nad zrozumieniem pochodzenia wirusa, jego struktury, charakteru wywoływanej choroby, narzędzi diagnostycznych i opcji leczenia. Obecnie leczenie pacjentów z COVID-19 skupia się na łagodzeniu objawów (kaszel, osłabienie, zaburzenia układu pokarmowego, niepokój) i podawaniu leków zapobiegających współzakażeniu bakteriami. Duże nadzieje wiąże się z dostępnymi od niedawna szczepionkami.
Ekstrakty roślinne i związki pochodzenia roślinnego są szeroko stosowane w leczeniu różnych dolegliwości, w tym infekcji układu oddechowego, kaszlu i grypy. Szacuje się, że 1/4 najczęściej stosowanych leków zawiera składnik pochodzenia roślinnego. Rośliny lecznicze mogą zatem stanowić bardzo wiarygodną platformę do poszukiwania kandydatów na leki do przetestowania pod kątem COVID-19. Metabolizm wtórny wielu roślin jest skarbnicą związków, które wykazują obiecujące wyniki w walce z ludzkimi wirusami, w tym zwalczające koronawirusy. Za stosowaniem preparatów roślinnych przemawia fakt, że są one bezpieczne w dawkach leczniczych w porównaniu ze związkami syntetycznymi, wywołującymi szereg działań ubocznych i niepożądanych. Ostatnio w światowym piśmiennictwie gwałtownie wzrosła liczba publikacji na temat wyciągów roślinnych i wyizolowanych związków o potencjale przeciwwirusowym, co może ułatwić naukowcom skupienie się na nich w celu przetestowania w kierunku skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu COVID-19.
Korzeń lukrecji może okazać się przydatny w walce z COVID-19
Sinha S.K., Prasad S.K., Islam M.A. i wsp. Identification of bioactive compounds from Glycyrrhiza glabra as possible inhibitor of SARS-CoV-2 spike glycoprotein and non-structural protein-15: a pharmacoinformatics study. J Biomol Struct Dyn 2020, 1-15.
Obecnie świat stoi w obliczu pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, który powoduje chorobę określaną jako COVID-19. Tradycyjna medycyna chińska w leczeniu infekcji wywołanych przez SARS--CoV-2 zaleca stosowanie lukrecji (gatunki rodzaju Glycyrrhiza). Stosując metodę in silico, przeprowadzono badanie w celu zidentyfikowania związków z lukrecji aktywnych wobec różnych białek docelowych koronawirusa. Badanie molekularnej symulacji dokowania 20 związków wraz z dwoma standardowymi lekami przeciwwirusowymi (Lopinavir i Ribavirin) przeprowadzono za pomocą oprogramowania Autodock vina przy użyciu dwóch docelowych białek koronawirusa, tj. białka fuzyjnego (glikoproteiny powierzchniowej PDB ID:6VSB) i białka 15 niestrukturalnej endorybonukleazy (Nsp15, PDB ID:6W01). Na podstawie zaobserwowanej energii wiązania i interakcji wiążących się cząsteczek wykazano, że gliasperyna A (prenylowany flawonol z lukrecji) posiada wysokie powinowactwo do endorybonukleazy Nsp15 ze swoistością urydyny, podczas gdy kwas glicyryzynowy (glicyryzyna) wykazywał najlepsze powinowactwo do kieszeni wiążącej glikoproteiny powierzchniowe, a także zapobiegał przedostawaniu się wirusa do komórki gospodarza. Zbadano też dynamiczne zachowanie najlepiej zadokowanych cząsteczek wewnątrz glikoproteiny powierzchniowej i endorybonukleazy Nsp15 za pomocą symulacji dynamiki molekularnej wszystkich atomów (MD). Kilka parametrów z symulacji MD potwierdziło stabilność wiązania białko-ligand. Wolną energię wiązania zarówno gliasperyny A, jak i kwasu glicyryzynowego obliczono z całej trajektorii symulacji MD w badaniu MM-PBSA i stwierdzono, że wykazują wysokie powinowactwo wiązania do odpowiedniej wnęki receptora białkowego. Tak więc gliasperyna A i kwas glicyryzynowy można uznać za aktywne związki lukrecji, która może okazać się przydatna w walce z COVID-19.
Liczne związki z grupy wtórnych metabolitów roślinnych wykazują aktywność przeciwwirusową, w tym przeciwko SARS-CoV-2
Bhuiyan F.R., Howlader S., Raihan T., Hasan M. Plants Metabolites: Possibility of Natural Therapeutics Against the COVID-19 Pandemic. Front Med (Lausanne) 2020, 7, 444.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Fitoterapii 4/2020
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii