Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Endovascular treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms (rAAA) – own experience

Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Jan Sobstyl, Anna Drelich-Zbroja, Paweł Bernat, Radosław Krupiński, Andrzej Wolski, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Znaczenie badań obrazowych w monitorowaniu chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej

Anna Drelich-Zbroja, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Anna Szymańska, Andrzej Wolski, Paweł Bernat, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Czy TK jest nadal metodą monitorowania chorych po wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty brzusznej?

Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Jargiełło, Elżbieta Czekajska-Chehab, Monika Miazga, Michał Sojka, Anna Szymańska, Krzysztof Pyra, Klaudia Karska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Implantacja stentgraftów u chorych z zagiętymi szyjami tętniaków aorty brzusznej – planowanie zabiegów, wyniki i powikłania

Tomasz Jargiełło, Michał Sojka, Andrzej Wolski, Radosław Krupiński, Michał Przyszlak, Paweł Poluha, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Znaczenie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce zacieków u chorych po implantacji stent-graftu

Anna Drelich-Zbroja, Monika Miazga, Tomasz Jargiełło, Katarzyna Wojtal, Michał Sojka, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Możliwości i ograniczenia w endowaskularnym zaopatrzeniu tętniaka aorty brzusznej

Włodzimierz Hendiger, Zbigniew Kwietniak, Adam Lewszuk, Walerian Staszkiewicz
Postępy Nauk Medycznych 8/2012