Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Ablacja guzów wątroby, płuc, nerek i kości falami elektromagnetycznymi o spektrum mikrofal (MWA) i o częstotliwości radiowej (RFA)

Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Tomasz Roman, Jan Sobstyl, Klaudia Karska, Maryla Kuczyńska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Odległa obserwacja rytmu zastępczego u chorych po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego z powodu opornego na farmakoterapię migotania przedsionków

Maciej Sterliński, Mariusz Pytkowski, Grzegorz Bochenek, Kazimierz Suwalski, Dariusz Wojciechowski, Marek Kowalewski, Andrzej Kurowski, Zygmunt Sadowski
Nowa Medycyna 2/1999

Przeznaczyniowe ablacje prądami wysokich częstotliwości – radykalne leczenie chorych z tachyarytmiami nadkomorowymi

Mariusz Pytkowski, Dariusz Wojciechowski, Kazimierz Suwalski, Maciej Sterliński, Marek Kowalewski, Alicja Kraska, Andrzej Kurowski, Ryszard Mielniczuk, Zygmunt Sadowski
Nowa Medycyna 2/1999