Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2001, s. 5-9
Zofia Rajtar-Leontiew1, Teresa Wernik2
The aetiology of cns bacterial infections in neonates, infants, and children hospitalised in the Clinical Hospital of the Medical University of Warsaw between 1988-1998
1Department of Naonatal Pathology, the Medical University of Warsaw
Head: Zofia Rajtar-Leontiew
2Bacteriological Laboratory, Clinical Hospital, the Medical University of Warsaw
Head: Teresa Wernik
Summary
The authors discuss the aetiology of CNS bacterial infections in neonates, infants, and children. The results of this investigation are presented in eight tables.
Bacterial meningitis occurs in children at every age, and is most frequently due to septicaemia, although it is not always easy to confirm the disease on bacteriological examination (15).
The younger the child, the lower the sensitivity of bacterial strains causing the disease, and the more postponed the treatment, the poorer the prognosis as to survival and complete recovery (9, 10).
The absence of bacteriological evidence renders the situation difficult for the patient, since the treatment is based only on morphological and chemical assessment of the cerebrospinal fluid, a physician´s experience and intuition, and nonspecific laboratory parameters (ESR, a complete blood count, platelets, leukocytosis, young forms/ /neutrophils ratio, coagulations system, CRP) (1, 2).
Complications following previous, inappropriately - diagnosed and inadequately - treated bacterial meningitis are difficult to predict, but they are always associated with the child´s further vital physical and intellectual development (9).
The culture growth of bacteria causing meningitis, precise evaluation of their sensitivity and resistance to popular antibiotics, and preserving them for further investigations are the factors which contribute to a targeted treatment, an efficient control of the infection, and a better prognosis (8).
An efficient microbiological laboratory obtains a higher percentage of culture yields if their co-operative with clinicians is more effective. This is expressed as an adequate exchange of information about a patient, appropriate collection of material for study and handing it over to the examiner (according to accepted rules) and on the other hand, the results are immediately interpreted and sent back to the physicians.
At the Clinical Hospital Bacteriological Laboratory over a period of 10.5 years (from the beginning of 1988 until the end of July 1998) positive bacteriological results from CSF examinations were obtained in 115 patients with meningitis. (Detailed data are shown in Table 1). As can be seen from the data, approximately 30% of cases of meningitis in children were caused by N. meningitidis, 14% jointly by S. epidermidis and S. aureus, 11% by all streptococcal groups(Streptococcus spp), and 8% by H. influenzae. The results are similar to the national figures reported by Grzybowska (6).
Table 1. Incidence of bacterial meningitis in children.
No.Pathogen/years198889909192939495969798Total%
1.N. meningitidis884412113113429.6
2.E. coli 21112211  119.6
3.H. influenzae 111  111 397.8
4.S. epidermidis   13 2111 97.8
5.S. pneumoniae  11 1112  76.0
6.S. aureus2   211 1  76.0
7.P. aeruginosa11  1 11   54.3
8.E. cloacae 2   1  1 154.3
9.S. agalactiae (B)  1  1   2 43.5
10.C. albicans12  1      43.5
11.L. monocytogenes     1 21  43.5
12.S. marcescens  1 11     32.6
13.K. pneumoniae     11  1 32.6
14.P. mirabilis  1 1      21.7
15.Strept. Spp.      11   21.7
16.P. morgani1          10.9
17.P. cepacia1          10.9
18.Citrob. freundi    1      10.9
19.Citrob. intermed.         1 10.9
20.Flavobact. breve     1     10.9
21.Acinobact. baumani         1 10.9
 Total141610812121191175115100.0

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

New Medicine 1/2001
Strona internetowa czasopisma New Medicine