Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2018

Spis treści / Contents

KARDIOLOGIA
Praca poglądowa
Review paper
Twory w sercu – struktury anatomiczne i struktury patologiczne
Anatomical and pathological structures in the heart
Beata Kucińska, Bożena Werner – s. 107-111
Opisy przypadków
Case reports
Czternastoletni chłopiec z podejrzeniem guza prawego przedsionka – znaczenie wywiadu rodzinnego w diagnostyce różnicowej
Fourteen-year-old boy with suspected right atrial tumor – the role of family history in differential diagnosis
Piotr Wieniawski, Wioletta Guzik, Michał Brzewski, Bożena Werner – s. 112-116
Guz lewej komory serca u nastolatka
Tumor of the left ventricle in a teenager
Anna Prowotorow-Iwaniukowicz, Beata Kucińska, Krzysztof Godlewski, Michał Brzewski, Bożena Werner – s. 117-121
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
Prace poglądowe
Review papers
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna u dzieci
Primary immune thrombocytopenia in children
Anna Dusza, Michał Matysiak – s. 122-129
Przejściowy zespół mieloproliferacyjny – praca poglądowa
Transient myeloproliferative disorder – review
Bartosz Chyżyński, Michał Matysiak – s. 130-133
Postępowanie w stanach nagłych u pacjentów z hemofilią
Emergency management in patients with haemophilia
Ewa Sikora, Paweł Łaguna, Michał Matysiak – s. 134-138
Prace oryginalne
Original papers
Eltrombopag w leczeniu przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u pacjentów pediatrycznych – doświadczenia ośrodka
Eltrombopag in therapy of chronic immune thrombocytopenia in children – center experience
Katarzyna Koch, Paweł Łaguna, Anna Adamowicz-Salach, Marek Karwacki, Anna Klukowska, Izabela Romanowska, Ewa Celi, Michał Matysiak – s. 139-144
Nietypowy obraz hemoglobinopatii współistniejącej z talasemią β
Atypical clinical falieure of hemoglobinopathy in association with thalasemia β
Anna Adamowicz-Salach, Beata Burzyńska, Alicja Siwicka, Katarzyna Smalisz, Michał Matysiak – s. 145-148