Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2009, s. 157
Komentarz do prac
Nauka o chorobach układu trawienia obejmowała tradycyjnie gastroenterologię, hepatologię i pankreatologię. Od zarania naukom tym towarzyszyła histopatologia. Z biegiem czasu do działów tych dołączyły endoskopia gastroenterologiczna i ultrasonografia. W ostatnich latach nastąpił burzliwy rozwój biologii molekularnej odnoszący się między innymi do chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki.
Wszystkie te działy i kierunki są reprezentowane w niniejszym numerze „Postępów Nauk Medycznych”. Na uwagę zasługuje artykuł prof. A. Habiora poświęcony zagrożeniom Europy chorobami wątroby. W artykule tym autor opisuje aktualną sytuację epidemiologiczną wirusowych i metabolicznych chorób wątroby oraz prowadzi rozważania dotyczące przewidywanej zachorowalności na raka wątroby.
Dział endoskopii reprezentuje artykuł poświęcony analgosedacji. Badania ankietowe przeprowadzone w 138 pracowniach endoskopowych w Polsce wykazały, że odsetki gastroskopii i kolonoskopii wykonywanych w sedacji dożylnej wynoszą odpowiednio około 7 i 64%. Rodzaj leku użytego do sedacji różnił się w zależności od specjalizacji lekarskiej: endoskopiści najczęściej stosowali midazolam, a anestezjolodzy – propofol. Z analizy tej wynika potrzeba opracowania w naszym kraju jednolitych wytycznych analgosedacji do badań endoskopowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 2/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych