Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 125-128
Ewa Iwanicka-Frankowska, Joanna Kępa, Elżbieta Pierzynowska
Ocena stanu zdrowotnego uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym w Warszawie
Evaluation of the health status of dentition in the preschool children in Warsaw
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Wierzbicka
Próchnica uzębienia mlecznego stanowi w Polsce poważny problem. Choroba ta, często o gwałtownym przebiegu, w krótkim czasie prowadzić może do zniszczenia twardych tkanek zęba. Znane są poważne konsekwencje kliniczne nieleczonej choroby próchnicowej. Wpływa ona nie tylko na stan całego narządu żucia, ale także na ogólny stan zdrowia dziecka. Sugerowany związek próchnicy uzębienia mlecznego z występowaniem tej choroby w uzębieniu stałym poparty jest licznymi dowodami (1). W społeczeństwie naszym leczenie próchnicy zębów mlecznych nadal nie jest powszechne, nie mówiąc już o podejmowaniu działań profilaktycznych. Badania stanu uzębienia dzieci przedszkolnych pozwalające na ocenę stanu zdrowotnego zębów mlecznych oraz na określenie potrzeb w zakresie opieki stomatologicznej są nieliczne, a w piśmiennictwie polskim dostępnych jest niewiele doniesień na ten temat.
Celem pracy była ocena stanu zdrowotnego uzębienia dzieci 3-6-letnich uczęszczających do jednego z przedszkoli w Warszawie.
MATERIAŁ I METODA
Badaniem stomatologicznym objęto 105 dzieci w wieku 3-6 lat, w tym 51 dziewczynek i 54 chłopców, uczęszczających do Przedszkola Sióstr Niepokalanek w Warszawie. Dzieci zostały poddane rutynowemu badaniu stomatologicznemu przy użyciu zgłębnika i lusterka stomatologicznego przy sztucznym oświetleniu. Oceny stanu uzębienia dokonano zgodnie z założeniami WHO Euro Oral Status (2). Uzyskane dane nanoszono na kartę własnego projektu. W badaniu oceniono ogólną liczbę zębów mlecznych i stałych obecnych w jamie ustnej, liczbę zębów z ubytkami próchnicowymi, liczbę zębów z wypełnieniami i liczbę zębów usuniętych z powodu próchnicy. Ze względu na występującą w grupie dzieci 5-6-letnich fizjologiczną wymianę uzębienia, za zęby usunięte z powodu próchnicy uważano nieobecne zęby mleczne trzonowe, nie brano pod uwagę zębów siecznych. Oceniano także liczbę zębów z płytką nazębną w systemie 0 – ząb bez płytki, 1 – ząb z płytką. Za 1 uznawano sytuację, gdzie podczas badania zgłębnikiem stomatologicznym stwierdzano obecność płytki do wysokości przynajmniej połowy korony klinicznej na co najmniej jednej powierzchni badanego zęba.
W oparciu o wyniki badań określono następujące wskaźniki: frekwencję próchnicy uzębienia mlecznego, intensywność próchnicy uzębienia mlecznego wyrażoną wskaźnikiem dmf, wskaźnik leczenia zębów mlecznych, frekwencję próchnicy dla pierwszych zębów trzonowych stałych oraz intensywność próchnicy dla pierwszych zębów trzonowych stałych wyrażoną DMF.
Wyniki badań stanu uzębienia poszczególnych grup wiekowych oraz całej badanej populacji przedstawiono w tabelach.
Tabela 1a. Frekwencja próchnicy w uzębieniu mlecznym w poszczególnych grupach wiekowych w badanej populacji.
Wiek i liczba zbadanych dzieci Chłopcy Dziewczynki Razem
Liczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicąLiczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicąLiczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicą
3 lata29758,3%1376,5%2068%
4 lata271381,3%872,7%2177,8%
5 lat241083,3%12100%2291,7%
6 lat241292,3%1090,9%2291,7%
Średnia1044177,4%434384,3%8480,8%
Tabela 1b. Frekwencja próchnicy w uzębieniu mieszanym i stałym w grupie dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Wiek i liczba zbadanych dzieci Chłopcy Dziewczynki Razem
Liczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicąLiczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicąLiczba dzieci z próchnicąOdsetek dzieci z próchnicą
5 lat 24uzębienie mieszane1083,3121002291,7
9uzębienie stałe350266,7555,6
6 lat 24uzębienie mieszane131001110024100
24 uzębienie stałe538,5981,81458,3

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia