Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 152-154
Marcin Kacprzak
Zastosowanie laserów w terapii chorób przyzębia – przegląd piśmiennictwa
The laser application in periodontal therapy – a literature review
z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Od wielu lat w piśmiennictwie pojawiają się doniesienia o zastosowaniu laserów jako terapii uzupełniającej, bądź alternatywy dla standardowych procedur w leczeniu chorób przyzębia. Badania wykazały, że zastosowanie laserów znacząco wpływa na redukcję poddziąsłowej flory bakteryjnej, odpowiedzialnej za destrukcję tkanek przyzębia. Badania Cobb´a i Ando dowiodły, że zastosowanie lasera NdYAG może redukować ilość obecnych na powierzchni korzenia bakterii Actinobacillus actinomycetemcommitans, Prevotella intermedia czy Por-phyromonas gingivalis. Ponadto Liv i wsp. wykazali, że znamiennie maleje miejscowe stężenie IL-1b po sterylizacji kieszonek dziąsłowych laserem NdYAG. Zdania naukowców są podzielone jeżeli chodzi o porównanie skuteczności laserów w terapii przyzębia w stosunku do metod konwencjonalnych. Jednak najnowsze doniesienia pokazują, że skojarzenie laseroterapii i terapii konwencjonalnej może dać znakomite efekty terapeutyczne (2, 5).
Lecznicze działanie laserów związane jest z wpływem energii na Gram-ujemne bakterie kieszonki dziąsłowej oraz bezpośrednie produkty przemiany materii i endotoksyny, które stymulują wytwarzanie mediatorów zapalenia takich jak IL-1b i TNF-a. Cytokiny te są odpowiedzialne za destrukcję kości i tkanek miękkich (7). Energia promieniowania laserowego pobudza także fibroblasty na powierzchni cementu korzeniowego, czyli umożliwia wytworzenie przyczepu łącznotkankowego. Liu i wsp. (3) starali się wykazać wpływ użycia lasera NdYAG na zmniejszenie produkcji IL-1b przez monocyty krwi obwodowej, poprzez niszczenie endotoksyn zawartych na powierzchni zainfekowanego cementu korzeniowego usuwanych zębów. Dokonali ekstrakcji 50 zębów z powodu zaawansowanej choroby przyzębia. Widoczny kamień usunęli za pomocą kiret. Korzenie zębów pocięli w kierunku wierzchołka poczynając 2 mm poniżej linii szkliwno-cementowej. Otrzymane fragmenty traktowali roztworem 100 U/ ml penicyliny i 100 mg/ml streptomycyny i inkubowali przez 24 godziny w temperaturze 4 stopni C. Z supernatantu izolowali endotoksyny bakterii Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia i Fusobacterium nucleatum. Monocyty izolowali z krwi obwodowej ogólnie zdrowych, dorosłych osób, które nie przyjmowały żadnych leków przez 3 miesiące przed badaniem. Fragmenty liofilizowanego cementu korzeniowego o wadze 4 mg mieszali z roztworem zawierającym monocyty. Następnie do powierzchni cementu zbliżali końcówkę światłowodu i traktowali wzrastającą energią w zakresie od 50 do 150 mJ. Grupę kontrolną stanowił liofilizowany cement korzeniowy, który nie był poddawany działaniu lasera. Autorzy stwierdzili, że endotoksyny obecne na powierzchni cementu korzeniowego nie są niszczone przez energię emitowaną w zakresie od 50 do 125 mJ (w dalszym ciągu aktywują monocyty do produkcji cytokin, choć w dużo mniejszym stężeniu). Stosowanie uderzenia wiązki laserowej o energii 150 mJ przez 20 sekund powoduje wzrost temperatury w otoczeniu o 120 stopni C, efektywnie wpływając na niszczenie toksyn, ale ze względu na możliwość termicznego uszkodzenia miazgi nie może mieć zastosowania klinicznego. Konkludując autorzy podkreślili jednak znaczący wpływ lasera NdYAG na statystycznie znamienny spadek stężenia cytokin w płynie kieszonek dziąsłowych, ale w połączeniu z konwencjonalnymi metodami, takimi jak skaling i root planing.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia