Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 148-151
Ewa Iwanicka-Frankowska, Maria Wierzbicka, Elżbieta Pierzynowska, Joanna Kępa
Stan przyzębia i potrzeby profilaktyczno-lecznicze grupy osób dorosłych z regionu Warszawy
Periodontal status and preventive-therapeutic needs of the group of adults of the Warsaw region
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria WierzbickaProwadzone od wielu lat badania epidemiologiczne służą ocenie stanu przyzębia. Na podstawie tych badań dokonuje się analizy potrzeb profilaktyczno-leczniczych chorób przyzębia w danych grupach wiekowych. Uzyskane w ten sposób dane są podstawą dla formułowania programów i strategii opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach danego kraju. Za najbardziej reprezentatywną w badaniach epidemiologicznych uznana jest grupa 35-44 lata. W przeprowadzonych badaniach uwzględniono osoby w wieku 25-55 lat, a więc tym samym uzyskano informacje dotyczące również osób z przedziałów 25-34 oraz 45-55 lat.
Celem pracy była ocena stanu przyzębia grupy osób dorosłych – mieszkańców Warszawy i okolic.
MATERIAŁ I METODY
Tabela 1. Rozkład badanej populacji z uwzględnieniem przedziałów wieku i płci.
Grupa wiekowaKobietyMężczyźniLiczba i odsetek badanych łącznie
25-3470 (66,67)35 (33,33)105 (36,46)
35-4435 (59,32)24 (40,68)59 (20,49)
45-5592 (74,19)32 (25,81)124 (43,05)
Łącznie197 (68,40)91 (31,60)288 (100,0)
Badaniem objęto 288 osób (197 kobiet i 91 mężczyzn), które zgłosiły się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej celem leczenia zębów. Wiek badanych osób wahał się w granicach 25-55 lat. Tabela 1 oraz rycina 1 (str. 149) przedstawiają rozkład badanej populacji w zależności od wieku i płci. Wśród badanych najliczniej reprezentowane były osoby w wieku 45-55 lat (43%), a następnie osoby poniżej 35 roku życia (36%). Kobiety liczbowo przeważały nad mężczyznami we wszystkich grupach wiekowych i w najstarszej stanowiły blisko dwie trzecie badanej próby.
Ryc. 1. Rozkład odsetkowy badanej populacji z uwzględnieniem przedziałów wieku i płci.
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi WHO, przy sztucznym świetle, używając lusterka stomatologicznego i kalibrowanej sondy periodontologicznej zakończonej kulką (1). Uzyskane w ten sposób dane nanoszono na kartę własnego projektu przygotowaną wcześniej.
W badaniu klinicznym do oceny potrzeb leczenia chorób przyzębia posłużono się wskaźnikiem CPITN.
WYNIKI
Ryc. 2. Rozkład odsetkowy osób z poszczególnymi najwyższymi wartościami wskaźnika z uwzględnieniem przedziałów wieku.
Tabela 2. Rozkład odsetkowy osób z poszczególnymi najwyższymi wartościami wskaźnika z uwzględnieniem przedziałów wieku.
Grupa wiekowaNajwyższa wartość CPITN 
0 zdrowe przyzębie1 krwawienie z dziąseł2 kamień nazębny3 płytkie kieszonki (4-5 mm)4 głębokie kieszonki (ł 6 mm)Osoby wyłączone z badania
25-344,7627,6244,7622,8600
35-441,6915,2630,5135,5916,950
45-553,239,6836,2924,1926,610
Łącznie3,4717,3638,1926,0514,930
Badanie stanu i potrzeb leczniczych przyzębia przy użyciu wskaźnika CPITN wykazało, że u nieco ponad 3% badanych stan dziąseł i przyzębia był prawidłowy (tab. 2, ryc. 2 – str. 149). Zapalenie przyzębia stwierdzono u ponad 40% badanych osób. Spośród tych osób blisko 15% wymagało poza leczeniem podstawowym, także kompleksowej opieki specjalistycznej, a ponad 26% wykonania skalingu nad- i poddziąsłowego, oraz instruktażu higieny jamy ustnej i motywacji lub ewentualnych korekt innych miejscowych czynników drażniących. Usunięcia tylko kamienia naddziąsłowego lub innych miejscowych czynników drażniących wymagało ponad 38% badanych, a u nieco ponad 17% należało przeprowadzić tylko instruktaż higieny i motywację.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. World Health Organisation. Oral Health surveys Basic Methods. 3th edition. Genewa 1989. 2. Jańczuk Z.: Stan narządu żucia polskiej populacji. Nowa Stomatol. 1997, 3:45-49. 3. Jańczuk Z., Ciągło A.: Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia. CEM, 1999. 4. Popowski W. i wsp.: Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim – badania porównawcze. N. Stomatol. 2001, 4:38-42. 5. Popowski W. i wsp.: Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim. Nowa Stomatol. 1998, 3:48-51. 6. Kaczmarczyk-Stachowska A. i wsp.: Wskaźnik higieny jamy ustnej i zmiany przyzębia u osób w wieku od 15 do 80 lat, zamieszkałych w Krakowie. Czas. Stomat. 2001, LIV, 2:112-117. 7. Szatko F.: Stan zdrowotny jamy ustnej ludności w wieku 35-44 i 65-74 lata z terenu Łodzi i województwa piotrkowskiego. Czas. Stomat. 1993, XLVI, 7-8: 485-490. 8. Bałczewska E.: Stan przyzębia oceniany wskaźnikiem CPITN osób zgłaszających się do specjalistycznej przychodni periodontologicznej. Czas. Stomat. 1992, XLV, 11-12:577-582. 9. Postek-Stefańska L. i wsp.: Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych 35-44-letnich z województwa katowickiego. Czas. Stomat. 2000, LIII, 2:97-102. 10. Stopa J. i wsp.: Ocena stanu przyzębia i potrzeb leczniczych osób dorosłych w wieku 35-44 lat z województwa poznańskiego. Czas. Stomat. 1994, XLVII, 4:275-277.
Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia