Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 141-143
Jolanta Szymańska, Anna Piątkowska, Maria Mielnik-Błaszczak
Analiza potrzeb leczniczych w chorobach miazgi zębów mlecznych u dzieci zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie
The analysis of treatment needs in pulp diseases of milk teeth of the children treated in the Department of Paedodontics Medical University of Lublin
z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Mielnik-BłaszczakZwykle próchnica jest przyczyną chorób miazgi zębów, zarówno mlecznych jak i stałych. Leczenia miazgi częściej wymagają zęby mleczne i stałe niedojrzałe niż zęby stałe dojrzałe, co jest uwarunkowane cienką warstwą tkanek twardych, dużą komorą zęba, wydatnymi rogami miazgi. Cechą charakterystyczną przebiegu procesów chorobowych w zębach mlecznych jest wczesne występowanie zmian zapalnych w miazdze, i bezobjawowy ich przebieg w początkowym okresie zapalenia, a występowanie objawów chorobowych stosunkowo późno, w stanie daleko zaawansowanego procesu chorobowego (1, 2, 3).
Metody leczenia chorób miazgi zębów mlecznych są ogólnie znane, obejmują: pokrycie miazgi (pośrednie i bezpośrednie), amputację miazgi (przyżyciową i mortalną) i leczenie kanałowe. Na wybór metody leczenia mają wpływ następujące czynniki: stan miazgi, wiek dziecka, ogólny stan zdrowia dziecka, możliwość odbudowy korony zęba, warunki zgryzowe, stan uzębienia, stopień resorpcji korzenia/-i, postawa emocjonalna dziecka i stosunek rodziców dziecka do proponowanego leczenia (3, 4, 5). Leczenie endodontyczne zębów mlecznych stwarza możliwość zachowania pełnego uzębienia. Jest to istotne ze względów estetycznych, funkcjonalnych i rozwojowych.
Celem pracy była ocena potrzeb leczniczych dotyczących chorób miazgi zębów mlecznych u dzieci 4- i 5-letnich.
MATERIAŁ
W latach 1998-2002 do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie zgłosiło się do leczenia stomatologicznego 805 dzieci w wieku 4 i 5 lat. 166 pacjentów wymagało leczenia chorób miazgi zębów mlecznych. Dzieci w tym przedziale wiekowym stanowiły najliczniejszą grupę pacjentów wymagających tego rodzaju leczenia.
WYNIKI BADAŃ
Z powodu chorób miazgi zębów mlecznych leczono ogółem 166 dzieci 4- i 5-letnich. W grupie było 79 dziewcząt i 87 chłopców. Łącznie leczono 386 zębów, w tym u dziewcząt 194 i u chłopców 192 (ryc. 1).
Ryc. 1. Liczba zębów mlecznych leczonych z powodu chorób miazgi z uwzględnieniem płci.
Tabela 1. Liczba zębów mlecznych leczonych z powodu chorób miazgi z podziałem na grupy zębów.
 4-latki5-latkin%
Siekacze684411229,0
Kły2130,8
Trzonowce11815327170,2
Razem188198386100
Tabela 1 (str. 142) przedstawia odsetek leczonych zębów mlecznych w poszczególnych grupach zębowych u obu płci w grupie dzieci 4- i 5-letnich. Najczęściej leczonymi zębami mlecznymi z powodu chorób miazgi, zarówno u dzieci 4-letnich, jak i 5-letnich, były zęby trzonowe, które stanowiły 70,2% ogółu leczonych zębów, w następnej kolejności siekacze – 29,0% i kły – 0,8%.
Ryc. 2. Odsetek leczonych zębów mlecznych z uwzględnieniem rozpoznania.
Rycina 2 obrazuje odsetek leczonych zębów z uwzględnieniem rozpoznania. Najczęściej stwierdzano zgorzel miazgi – w 124 zębach (32,1%). W 101 zębach (26,2%) stwierdzono zapalenie miazgi II stopnia, w 75 zębach (19,4%) – przewlekłe ropne zapalenie ozębnej, a w 60 zębach (15,6%) – próchnicowe obnażenie miazgi. W 26 zębach (6,7%) leczono miazgę z innych przyczyn, takich jak: polip miazgi, pulpopatia III stopnia, choroby miazgi związane z urazem, martwica miazgi, czy też kontynuowanie leczenia po dewitalizacji.
Ryc. 3. Stosowane metody leczenia.
Stosowane metody leczenia obrazuje rycina 3. Kanałowo leczono 216 zębów (56,0%). W 169 zębach (43,7%) wykonano amputację mortalną. Tylko w jednym zębie zastosowano leczenie biologiczne metodą bezpośredniego pokrycia miazgi wodorotlenkiem wapnia.
OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ I DYSKUSJA

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Szpringer-Nodzak M.: Choroby miazgi w zębach dziecięcych. Czas. Stomat. 1991, 44, 10:728-731. 2. Arabska-Przedpełska B.: Endodontologia. Med Tour Press International. Warszawa 1996. 3. Limanowska-Shaw H.: Aktualne poglądy na leczenie endodontyczne u dzieci. Czas. Stomat., 1997, 50, 11:726-732. 4. Wochna-Sobańska M.: Leczenie endodontyczne zębów mlecznych i stałych z nie zakończonym rozwojem korzeni. Stomat. Współczesna, 1994, 2:120-123. 5. Szymańska J.: Leczenie chorób miazgi zębów trzonowych mlecznych z zastosowaniem amputacji przyżyciowej. Mag. Stomat. 2001, 9:66-68. 6. Mielnik-Błaszczak M., Struska A.: Evaluation of state deciduous dentition in children in Lublin day nurseries. Ann U.M.C.S., S.D, 2002, 57, 1:299-302. 7. Mielnik-Błaszczak M. et al.: Status of deciduous dentition in children from Lublin aged 1-4. I. J. Paed. Dent. 1999, 9:97. 8. Fetkowska-Mielnik K. i wsp.: Ocena porównawcza stanu uzębienia mlecznego dzieci z Lublina na przełomie 16 lat. Czas. Stomat. 2002, 55, 3:165-168. 9. Wochna-Sobańska M.: Wyniki leczenia chorób miazgi zębów zmodyfikowaną metodą formokrezolową. Czas. Stomat. 1989, 42, 7-9:446-450. 10. Daszkowska M.: Ocena kliniczna leczenia chorób miazgi zębów trzonowych mlecznych metodą amputacji mortalnej z zastosowaniem aldehydu glutarowego. Przeg. Stomat. Wieku Rozw., 4-1996/1-1997, 16/17:4-5. 11. Wochna-Sobańska M.: Leczenie chorób miazgi zębów mlecznych chlorokamfomentolem. Czas. Stomat. 1990, 43, 3:144-147. 12. Postek-Stefańska L., Dąbal I.: Formokrezol i aldehyd glutarowy w leczeniu endodontycznym zębów mlecznych. Przeg. Stomat. Wieku Rozw. 2/3, 1998 (22/23):4-8.
Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia