Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 141-143
Jolanta Szymańska, Anna Piątkowska, Maria Mielnik-Błaszczak
Analiza potrzeb leczniczych w chorobach miazgi zębów mlecznych u dzieci zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie
The analysis of treatment needs in pulp diseases of milk teeth of the children treated in the Department of Paedodontics Medical University of Lublin
z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak
Zwykle próchnica jest przyczyną chorób miazgi zębów, zarówno mlecznych jak i stałych. Leczenia miazgi częściej wymagają zęby mleczne i stałe niedojrzałe niż zęby stałe dojrzałe, co jest uwarunkowane cienką warstwą tkanek twardych, dużą komorą zęba, wydatnymi rogami miazgi. Cechą charakterystyczną przebiegu procesów chorobowych w zębach mlecznych jest wczesne występowanie zmian zapalnych w miazdze, i bezobjawowy ich przebieg w początkowym okresie zapalenia, a występowanie objawów chorobowych stosunkowo późno, w stanie daleko zaawansowanego procesu chorobowego (1, 2, 3).
Metody leczenia chorób miazgi zębów mlecznych są ogólnie znane, obejmują: pokrycie miazgi (pośrednie i bezpośrednie), amputację miazgi (przyżyciową i mortalną) i leczenie kanałowe. Na wybór metody leczenia mają wpływ następujące czynniki: stan miazgi, wiek dziecka, ogólny stan zdrowia dziecka, możliwość odbudowy korony zęba, warunki zgryzowe, stan uzębienia, stopień resorpcji korzenia/-i, postawa emocjonalna dziecka i stosunek rodziców dziecka do proponowanego leczenia (3, 4, 5). Leczenie endodontyczne zębów mlecznych stwarza możliwość zachowania pełnego uzębienia. Jest to istotne ze względów estetycznych, funkcjonalnych i rozwojowych.
Celem pracy była ocena potrzeb leczniczych dotyczących chorób miazgi zębów mlecznych u dzieci 4- i 5-letnich.
MATERIAŁ
W latach 1998-2002 do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie zgłosiło się do leczenia stomatologicznego 805 dzieci w wieku 4 i 5 lat. 166 pacjentów wymagało leczenia chorób miazgi zębów mlecznych. Dzieci w tym przedziale wiekowym stanowiły najliczniejszą grupę pacjentów wymagających tego rodzaju leczenia.
WYNIKI BADAŃ
Z powodu chorób miazgi zębów mlecznych leczono ogółem 166 dzieci 4- i 5-letnich. W grupie było 79 dziewcząt i 87 chłopców. Łącznie leczono 386 zębów, w tym u dziewcząt 194 i u chłopców 192 (ryc. 1).
Ryc. 1. Liczba zębów mlecznych leczonych z powodu chorób miazgi z uwzględnieniem płci.
Tabela 1. Liczba zębów mlecznych leczonych z powodu chorób miazgi z podziałem na grupy zębów.
 4-latki5-latkin%
Siekacze684411229,0
Kły2130,8
Trzonowce11815327170,2
Razem188198386100
Tabela 1 (str. 142) przedstawia odsetek leczonych zębów mlecznych w poszczególnych grupach zębowych u obu płci w grupie dzieci 4- i 5-letnich. Najczęściej leczonymi zębami mlecznymi z powodu chorób miazgi, zarówno u dzieci 4-letnich, jak i 5-letnich, były zęby trzonowe, które stanowiły 70,2% ogółu leczonych zębów, w następnej kolejności siekacze – 29,0% i kły – 0,8%.
Ryc. 2. Odsetek leczonych zębów mlecznych z uwzględnieniem rozpoznania.
Rycina 2 obrazuje odsetek leczonych zębów z uwzględnieniem rozpoznania. Najczęściej stwierdzano zgorzel miazgi – w 124 zębach (32,1%). W 101 zębach (26,2%) stwierdzono zapalenie miazgi II stopnia, w 75 zębach (19,4%) – przewlekłe ropne zapalenie ozębnej, a w 60 zębach (15,6%) – próchnicowe obnażenie miazgi. W 26 zębach (6,7%) leczono miazgę z innych przyczyn, takich jak: polip miazgi, pulpopatia III stopnia, choroby miazgi związane z urazem, martwica miazgi, czy też kontynuowanie leczenia po dewitalizacji.
Ryc. 3. Stosowane metody leczenia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia