Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 129-130
Joanna Janiszewska-Olszowska1, Katarzyna Król2, Barbara Wędrychowska-Szulc1
Oczekiwania estetyczne pacjentów ortodontycznych. Leczenie wielospecjalistyczne
Esthetic expectations of orthodontic patients. Multidisciplinary treatment
1 z Zakładu Ortodoncji PAM w Szczecinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Maria Pietrzyk
2 z Zakładu Stomatologii Ogólnej PAM w Szczecinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta WeynaWPROWADZENIE
Podstawową motywację do leczenia ortodontycznego stanowi chęć poprawy estetyki uzębienia własnego lub dziecka. Posiadanie równego szeregu białych zębów ukazywanych w pięknym uśmiechu jest dla wielu osób tak samo ważne, jak dobrze ułożone włosy, modne ubranie czy szczupła sylwetka – stanowi element osobistego i zawodowego wizerunku, wpływając na poziom samooceny. Dla osiągnięcia dobrych wyników leczenia konieczne jest, oprócz uzyskania chęci współpracy ze strony pacjenta, uwzględnienie świadomości tego, w jaki sposób ludzie postrzegają samych siebie (1). Piękno należy rozpatrywać jako pojęcie względne. Oczekiwania pacjentów mogą być różne i nie zawsze zgadzać się z wizją leczącego. Obowiązkiem lekarza jest poznanie ich oczekiwań estetycznych i życzliwe wyjaśnienie, które z nich można spełnić, które mogą okazać się nierealne, a które niewłaściwe.
Istnieje grupa pacjentów o wysokich wymaganiach odnośnie uzyskanej estetyki uzębienia. Zwykle wykazują oni duże zainteresowanie planem leczenia, jego przebiegiem i mechanizmem działania aparatu ortodontycznego. Na drodze ich oczekiwań estetycznych mogą stawać obiektywne przeszkody, do których pokonania postępowanie ortodontyczne okazuje się niewystarczające (2, 3). Przewidując taką sytuację należy od początku planować leczenie interdyscyplinarne. Postęp, jaki nastąpił w stomatologii w zakresie materiałów, zabiegów i technik rekonstrukcji tkanek twardych wydatnie zwiększył możliwości zapewnienia pacjentowi leczenia uwzględniającego jego potrzeby estetyczne. Po rozważeniu możliwości przeprowadzenia zespołowego leczenia, należy wybrać materiały, które zapewnią dobry efekt estetyczny, zdrowie tkanek jamy ustnej oraz trwały efekt kosmetyczny.
OPIS PRZYPADKÓW
Pacjentka A.L., zgłosiła się do poradni ortodontycznej w wieku 13 lat z powodu braku zęba 11 w łuku zębowym. Na podstawie zdjęcia zgryzowego (ryc. 1) stwierdzono, że jest on zatrzymany. Z wywiadu wynikało, że może być to wynikiem urazu jego mlecznego odpowiednika. Zaplanowano wprowadzenie zęba do łuku po chirurgicznym odsłonięciu i przyklejeniu zamka ortodontycznego bez wycinania okienka w błonie śluzowej. W trakcie zabiegu stwierdzono hipoplazję szkliwa tego zęba, o czym poinformowano pacjentkę i jej rodziców. Po 10 miesiącach leczenia wskutek urazu doszło do oderwania ligatury stalowej od zaczepu na sprowadzanym zębie, co spowodowało konieczność jego ponownego odsłonięcia i mogło przyczynić się do nierówności brzegu dziąsłowego. Po ustawieniu zęba widoczna stała się dysproporcja pomiędzy wielkością zębów przednich górnych i szerokością podstaw kostnych (ryc. 2). W celu dalszej poprawy wyglądu uzębienia potrzebna była przebudowa koron zębów 12, 21. Oczekiwania estetyczne pacjentki dotyczyły też zamknięcia szpar w odcinku przednim. Do licowania zębów zastosowano materiał kompozytowy z mikrowypełniaczem, a na życzenie pacjentki zęby powiększono w wymiarze poprzecznym (ryc. 3).
Ryc. 1. Zdjęcie zgryzowe pacjentki A.L.
Ryc. 2. Zwarcie pacjentki A.L. po leczeniu ortodontycznym.
Ryc. 3. Stan po przebudowie zębów przednich kompozytem.
Pacjentka K.G., lat 49. Rozpoznano zgryz krzyżowy w obrębie zęba 23, tremy pomiędzy zębami 11-12, 21-22, 23-24, 24-25, 42-43, braki zębów 14, 15, 16, 26, 35. Luka po zębie 26 uległa samoistnemu zamknięciu (ryc. 4). Z wywiadu wynikało, że ząb 23 wyrznął się w 45 rż. w pozycji podniebiennej, po wcześniejszej (w wieku 40 lat) utracie zęba 26.
Ryc. 4. Zwarcie pacjentki K.G. przed leczeniem zespołowym.
Oczekiwania pacjentki dotyczyły także wymiany nieestetycznej korony akrylowej na zębie 13. Z wywiadu wynikało, że w ten sposób zabezpieczono oszlifowany ząb po zdjęciu mostu opartego na zębach 13-17, z którego pacjentka nie była zadowolona z uwagi na utrudnione oczyszczanie, krwawienie dziąseł oraz niewłaściwie ustaloną wysokość zwarcia. Według informacji uzyskanych od pacjentki, wysokość zwarcia skorygowano przez zeszlifowanie guzków zębów dolnych.
Zaplanowano leczenie zespołowe ortodontyczno-protetyczne. Jako badanie pomocnicze w planowaniu leczenia wykonano set-up diagnostyczny (4) (ryc. 5-8). Opracowany plan leczenia zakładał wychylenie zęba 23 do prawidłowego zachodzenia i zamknięcie trem w zakresie przedtrzonowców górnych po stronie lewej poprzez odtworzenie miejsca w tym kwadrancie na szerokość przedtrzonowca. Na życzenie pacjentki zdecydowano pozostawić tremy w obrębie siekaczy bocznych.Ryc. 5-8. Set-up diagnostyczny pacjentki K.G.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. King M.: Estetyka a psychologia. W: Fetkowska-Mielnik K. Stomatologia estetyczna., Lublin: Wydawnictwo Czelej; 1998, tom II: 233-244, 247-262. 2. Walczyńska J., Karasiński A.: Leczenie protetyczne pacjentów dojrzałych z wadami zgryzu. Magazyn Stomat. 2000; 7-8:25-28. 3. Przylipiak S.: Wady zgryzu i braki w uzębieniu stałym jako skojarzony problem ortodontyczno-protetyczny Czas. Stomat. 1972, XXV, 11:1127-113. 4. Stadelmann W.: Diagnostisches Set-up in der Kiferorthopädie als Hilfsmittel zur Plannung besonders bei Spätfällen. Die Quintessenz der Zahntechnik 1980, 7:45-53. 5. Rosenstiel S. i wsp.: Mosty adhezyjne. W: Dobies K. Współczesne protezy stałe. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2002:703-723. 6. Śmigiel T.: Zasady odbudowy estetycznej złamań urazowych zębów siecznych na podstawie przypadków własnych. Magazyn Stomat. 2003, 3:54-58.
Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia