Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004, s. 229-231
Sprawozdanie z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów i Kongresu Europejskiej Akademii Anestezjologii
Euroanaesthesia 2004
Lizbona 5-8 czerwca 2004 rokuKongres wspólny – Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów ESA i Europejskiej Akademii Anestezjologii EAA – Euroanaesthesia odbywał się w Lizbonie w dniach od 5 do 8 czerwca br. Otwarcia dokonali Pre-zydent Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów profesor Hans Joachim Priebe, Prezydent Europejskiej Akademii Anestezjologii profesor Thomas Patsch oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu profesor Lucindo Ormonde. Mistrzem Ceremonii Otwarcia, w przeciwieństwie do poprzednich zjazdów skromnej, bez pompatycznych przemówień, był prowadzący ją ze swadą, dowcipem i życzliwością dla wszystkich osób zabierających głos – profesor George M. Hall.
Potwierdzone zostało ostatecznie zdecydowane 18 kwietnia w Paryżu scalenie trzech europejskich towarzystw: Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów – European Society of Anaesthesiologists – ESA, Europejskiej Akademii Anestezjologii – European Academy of Anaesthesiology – EAA i Konfederacji Europejskich Towarzystw Anestezjologii – Confederation of European Societies of Anaesthesiology – CENSA. Od 1 stycznia 2005 r. zaistnieje jednolite Europejskie Towarzystwo Anestezjologii – European Society of Anaesthesiology, zachowujące dotychczasowy skrót ESA. Pierwszy Kongres zjednoczonej organizacji – Euroanaesthesia 2005 odbędzie się w Wiedniu.
Honorowe członkostwo European Society of Anaesthesiologists nadano jego poprzedniemu prezydentowi profesorowi Pierre Coriat, a honorowe członkostwo Europejskiej Akademii Anestezjologii otrzymali profesor Helena Damir z Rosji oraz profesor Dick A. Thomson. Profesor Damir wyraziła żal z powodu włączenia EAA do ESA, ale i nadzieję, że nowa organizacja będzie nadal dostrzegać wysiłki i rolę anestezjologów rosyjskich, których działalność napotyka znacznie więcej trudności niż kolegów z Zachodu. Profesor Thomson, energiczny przywódca EAA, a ostatnio jej wiceprezydent, miał niezwykle barwne dzieje: pracował jako lekarz na okrętach bojowych – niszczycielach, podwodnych i ratowniczych, działał naukowo w Szwecji i Szwajcarii; ostatnio jako emeryt nie bywał często zapraszany, ale niedawno zwrócono się do niego z prośbą o przyjęcie członkostwa w Szwedzkim Towarzystwie Kremacji. Stwierdził dowcipnie, że był to niejako wstęp do „kremacji” EAA.
Otwarcie uświetnił występ młodzieżowego zespołu muzycznego Portuguese Tuna Singers.
Zjazd zgromadził około 5300 delegatów z Europy oraz innych kontynentów, w tym 68-osobową reprezentację z Polski.
Tematyka Kongresu obejmowała, jak zawsze na zjazdach ogólnych, wszelkie zagadnienia związane z anestezjologią i intensywną terapią. Posiedzenia odbywały się równolegle w 14 audytoriach oraz w stoiskach firmowych. Sesje miały charakter sympozjów, wykładów, warsztatów, kursów przypominających, prezentacji firmowych, prezentacji plakatów oraz nieformalnych spotkań pod hasłem „ get together ”. Wiele posiedzeń prowadzono w systemie pro et contra.
Organizację sesji i dobór prelegentów powierzono ekspertom. Głównymi tematami były:
– medycyna poparta dowodami, zabezpieczenie jakości
Ann Moller,
– anestezja w ambulatorium
Ian Smith,
– wyposażenie, monitorowanie, komputeryzacja
Andreas Hoeft,
– układ krążenia w klinice i pracowniach doświadczalnych
Jan Poelaert,
– oddychanie
Jean François Brichant,
– przetaczanie krwi i hemostaza
Donat Spahn,
– neuroanestezja
Basil Matta,
– znieczulenie miejscowe i regionalne
Guido Fanelli,
– farmakologia
Claude Meistelmann,
– anestezja i intensywna terapia dzieci
Isabelle Murat,
– znieczulenie w położnictwie
Gordon Lyons,
– intensywna terapia
Konrad Reinhart,
– resuscytacja i „medycyna stanów nagłych”
Bernd Böttuinger,
– leczenie bólu ostrego i przewlekłego
Christoph Stein,
– bezpieczeństwo chorych
François Clergue,
– szkolenie, badania naukowe, publikacje
Hugo van Aken,
– etyka
Dag Lundberg.
Jednym z najważniejszych zagadnień, poruszanych w kilku sesjach, było monitorowanie i zapewnienie drożności dróg oddechowych. W większości powikłania okołooperacyjne są powikłaniami oddechowymi – w postaci depresji ośrodkowej lub obwodowej, niedrożności dróg oddechowych i ich następstw. Zapobieganie – to przede wszystkim umiejętność przewidywania. Podstawową rolę odgrywa wywiad przedoperacyjny z uwzględnieniem zakażeń, bezdechów sennych, chorób zaporowych układu oddechowego, alergii, palenia papierosów, rodzaju leczenia. Badanie fizykalne uzupełnia wywiad. Ocenę zagrożeń ułatwia właściwe monitorowanie (monitor jest to aparat regularnie pokazujący i sprawdzający określone parametry, ale jednocześnie jest to osoba nadzorująca otrzymywane sygnały). Współczesne monitory oddechowe rejestrują co najmniej 14 parametrów i 4 funkcje w postaci wykresów. Wiele wskazówek daje pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, końcowo-wydechowej prężności dwutlenku węgla oraz zapis ekg. Ale nadal podstawą, niestety niedocenianą, a często lekceważoną jest obserwacja kliniczna; niezbędna jest obecność wykwalifikowanego personelu, dobre oświetlenie by dostrzec zmiany zabarwienia powłok, osłuchiwanie płuc i serca stetoskopem, obserwacja ruchów klatki piersiowej itd.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2004

Pozostałe artykuły z numeru 3/2004: