Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2006, s. 80-82
*Dariusz Węgrzyn1, Andrzej Kolasa2, Agnieszka Kutwin-Chojnacka2, Wioletta Węgrzyn3, Wojciech Przybylski4
Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego powikłane wstrząsem neurogennym i anafilaktycznym – opis przypadku
Anaphylactic and neurogenic shock in the course of spinal block for caesarean section. Case report
1Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Łukasza w Końskich
ordynator: dr n. med. D. Węgrzyn
2Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
p.o. ordynatora: lek. med. A. Kutwin-Chojnacka
3Oddział Neonatologii Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
ordynator: lek. med. A. Bałkowska-Kopacz
4Oddział Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Łukasza w Końskich
ordynator: lek. med. H. Budkowska
Summary
Background.Severe anaphylaxis is a systemic reaction affecting two or more organs or systems and is due to the release of active mediators from mast cells and basophiles. General anaesthesia may make the diagnosis of anaphylaxis more difficult, and awake techniques may contribute to faster recognition and treatment.
Case report. A 31-yr-old multipara received spinal anaesthesia with 15 mg bupivacaine, for a caesarean section. Three minutes after injection, her blood pressure rapidly decreased and could not be measured. 50 mg ephedrine was administered intravenously, resulting in rapid recovery. Following the delivery of a male infant, Apgar score 10, the mother received 1g of ceftriaxone. Immediately after injection, she became restless, developed urticaria, and began coughing. She then lost consciousness and went into a severe anaphylactic shock. 1 mg adrenaline followed by a continuous infusion of noradrenaline and hydrocortisone resulted in rapid recovery.
Discussion. Anaphylaxis is a serious complication of anaesthesia and surgery. Vasodilatation and hypovolaemic shock during spinal anaesthesia and sympathetic blockade may be especially difficult to treat. Special attention should be paid to high risk patients who are known to be allergic to penicillin.Po raz pierwszy anafilaksję, jako nasiloną i szkodliwą reakcję immunologiczną po powtórnej ekspozycji na antygen opisali Portier i Richet [1] około sto lat temu. Określili oni również, że jest to przeciwieństwo ochrony immunologicznej, nabywanej wskutek wcześniejszej ekspozycji na antygen.
Wstrząs anafilaktyczny jest szczególnym rodzajem anafilaksji, reakcją typu I wg Gella i Coombsa [2], o gwałtownym przebiegu, często prowadzącym do zgonu chorego, pomimo natychmiast podjętych działań ratujących życie. Dominującymi objawami są hipotensja i zaburzenia stosunku DO2/VO2. Częstość anafilaksji ocenia się jako 3,2-9,8/100 tysięcy osób w Europie Zachodniej i prawie 30/100 tysięcy w USA [3, 4, 5].
Wstrząs neurogenny powstaje w następstwie czynnościowych lub organicznych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Objętość krwi nie zmniejsza się, dochodzi natomiast do znacznego upośledzenia regulacji nerwowej układu krążenia, wskutek czego zmniejsza się powrót krwi żylnej do serca, a przez to pojemność minutowa oraz kurczliwość mięśnia sercowego. W pracy przedstawiono przypadek chorej znieczulanej podpajęczynówkowo do cięcia cesarskiego, powikłany wystąpieniem wstrząsu neurogennego i anafilaktycznego.
Opis przypadku
U 33-letniej kobiety (wzrost 174 cm, masa ciała 91 kg, ciąża II, przebieg niepowikłany) wykonano znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego. Stosowano roztwór bupiwakainy w 20% glukozie. Nakłucie przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku L2-L3, wykonano igłą 25 G typu „pencil point”, po czym podano 3,5 ml 0,44% roztworu środka znieczulającego, uzyskując zakres znieczulenia do poziomu Th4. Wyjściowe ciśnienie tętnicze wynosiło120/70 mm Hg. Po około 3 min od wykonania iniekcji wystąpił gwałtowny spadek ciśnienia krwi do wartości nieoznaczalnych. Podano 50 mg efedryny uzyskując szybki wzrost ciśnienia skurczowego krwi do wartości 90-100 mm Hg. Nie obserwowano przy tym zaburzeń świadomości u rodzącej. Po wydobyciu dziecka podano oksytocynę a następnie 1 g ceftriaksonu. Zaobserwowano znaczny niepokój, kaszel, świąd oraz zmiany skórne o charakterze pokrzywki, silną duszność, kurcz oskrzeli i tachykardię 160 min-1. Ponownie wystąpił gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego do wartości nieoznaczalnych wraz z utratą świadomości. Chorą zaintubowano, prowadzono oddech zastępczy respiratorem. Podano 1 mg adrenaliny, a następnie noradrenalinę we wlewie kroplowym w dawce 4 mg przez okres 3 h. Z uwagi na utrzymujący się kurcz oskrzeli podano również hydrokortyzon. Ciśnienie tętnicze wzrosło do wartości 80/0 mm Hg. Po zabiegu chorą przewieziono do OIT, gdzie kontynuowano wentylację mechaniczną, w trybie SIMV przez 30 min, po czym chorą ekstubowano. Parametry krążeniowe ustabilizowały się, a zmiany skórne uległy cofnięciu. Nastąpił pełny powrót funkcji psychicznych i fizycznych, potwierdzony późniejszym badaniem neurologicznym. Po 24 h obserwacji chorą przeniesiono do oddziału położniczego.
Noworodek płci męskiej o masie ciała 3300 g został urodzony w stanie dobrym (Apgar 10/10). Od 2 doby obserwowano u niego żółtaczkę, w 3 dobie stężenie bilirubiny całkowitej wynosiło 259,2 ?mol l-1; wolnej 239,8 ?mol l-1 i związanej 19,3 ?mol l-1. W leczeniu zastosowano fototerapię i fenobarbital przez 2 dni. Przez pierwsze 2 doby był karmiony sztucznie ze względu na pobyt matki w OIT, od 3 doby karmiony naturalnie, ssał dobrze pierś matki. Został wypisany do domu w stanie dobrym w 8 dniu życia.
Dyskusja
W omawianym przypadku, w trakcie znieczulenia podpajęczynówkowego, wykonanego do cięcia cesarskiego w bardzo krótkim okresie wystąpiły dwa poważne powikłania: wstrząs neurogenny i wstrząs anafilaktyczny.
Prawdziwa reakcja anafilaktyczna jest reakcją ogólnoustrojową, spowodowaną przez wiązanie krzyżowe cząsteczek IgE na powierzchni tkankowych komórek tucznych i bazofilów, co prowadzi do uwolnienia swoistych mediatorów. Należy odróżnić reakcje anafilaktyczne od anafilaktoidalnych, w których odpowiedź komórkowa nie jest zależna od IgE [7]. Mechanizm reakcji anafilaktycznej przedstawia się następująco: antygen (alergen) dostaje się do cytoplazmy komórki, gdzie ulega przemianie do fragmentu białkowego, który jest następnie przedstawiany limfocytom T. Limfocyt T różnicuje się w limfocyt Th2 i wytwarza cytokiny IL-4, IL-5, IL-9, IL-13. Dwie z nich, IL-4 i IL-13 działają jako czynniki powodujące przemianę izotypów immunoglobulin limfocytów B do IgE. Krążące IgE wiążą się ze swoistymi receptorami na powierzchni komórek tucznych lub bazofilów. Antygen podobny do oryginalnego wiąże krzyżowo IgE związane z powierzchnią komórki tucznej, powodując jej degranulację i uwalnianie mediatorów reakcji immunologicznej [8].

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Portier P, Richet C:De l´action anaphylactique de certains venins. CR Soc Biol (Paris) 1902; 54: 170 – 173.
2. Berkow R, Fletcher A:Anafilaksja. Urban & Partner 1995: 373.
3. Sorensen HT, Nielsen B, Ostergaard Nielsen J:Anaphylactic shock occuring hospitals. Allergy 1989; 44: 288–290.
4. Bresser H, Sandner C, Rakoski J:Anaphylactic emergencies in Munich in 1992. J Allergy Clin Immunol 1995; 95: S 368.
5. Yocum MW, Butterfield JH, Klein JS: Epidemiology of anaphylaxis in Olmsted County: a population-based study. J Allergy Clin Immunol 1999; 104: 452–456.
6. Peebles RS Jr, Adkinson NF Jr:Hypersensitivity to antibiotics; in: Current therapy of infectious disease (Ed.: Schlossberg D), Mosby, St Louis; 2000: 740–744.
7. Task Force on Practice Parameters, American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology and the Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology: The diagnosis and manaement of anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1998; 101: S465-528.
8. Vanderbilt University School of Medicine, Nashville: Anaphylaxis. Postgraduate medicine 2002; 111: 101.
9. Starc BJ, Sullivan TJ:Biphasic and protracted anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1986; 78: 76-83.
otrzymano: 2005-09-13
zaakceptowano do druku: 2006-03-06

Adres do korespondencji:
*Dariusz Węgrzyn
Szpital Specjalistyczny Św. Łukasza w Końskich
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie
tel. 0-41 372-92-23, tel./fax. 0-41 372-24-39
e-mail: dariuszwegrzyn@poczta.onet.pl

Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2006