Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2012, s. 455-458
*Paweł Poluha, Tomasz Jargiełło, Maciej Szajner, Magdalena Jarząbek, Krzysztof Pyra, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą wewnątrznaczyniową
Endovascular treatment of varicocele
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Streszczenie
Cel pracy. Retrospektywna ocena skuteczności leczenia żylaków powrózka nasiennego metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej wolnymi spiralami z jednoczesnym zastosowaniem aetoxysclerorlu.
Materiał i metody. Dokonaliśmy retrospektywnej analizy 424 pacjentów w wieku od 18 do 40 lat z objawowymi żylakami powrózka nasiennego, leczonych w okresie od 2000 do 2010 roku metodą wewnątrznaczyniową. Zabiegi embolizacji były przeprowadzone z dostępu przez żyłę udową. Cewnik typu Cobra wprowadzany był do żyły jądrowej i po wykonaniu badania flebograficznego potwierdzającego obecność żylaków, przez jego światło podawany był środek obliterujący – 2% aetoxysklerol. Następnie wprowadzano 2-3 wolne spirale embolizacyjne uzyskując zamknięcie żyły, co potwierdzała flebografia kończąca zabieg. Skuteczność leczenia w czasie odległym oceniano w ultrasonograficznym badaniu Dopplerowskim.
Wyniki. U 95% chorych (403/424) uzyskano zamknięcie żyły jądrowej. Kontrolne badanie ultrasonograficzne (średnio po 24 miesiącach) przeprowadzono u 316 pacjentów. U 305 chorych odległy wynik leczenia był dobry. U 11 chorych (3,5%) stwierdzono o różnym nasileniu nawrót żylaków powrózka. Z 136 chorych, którzy poddali się zabiegowi z powodu niepłodności na badanie kontrolne zgłosiło się 72, a 42 z nich uzyskało potomstwo.
Wnioski. Embolizacja wewnątrznaczyniowa w połączeniu ze sklerotyzacją żyły jądrowej u chorych z żylakami powrózka nasiennego charakteryzuje się wysokim odsetkiem wyleczeń i niskim ryzykiem powikłań i nawrotów.
Summary
Aim. To evaluate effectiveness of treatment of male varicocele with endovascular embolisation with coils and sclerotheraphy with aetoxysclerol.
Material and methods. A retrospective study was conducted in 424 pacients (age range 18-40) with varicocele treated in our department between May 2000 and May 2010. Selective catheterization, phlebography and embolization of the testicular vein were performed from right femoral vein access. 2% aetoxysclerol was injected into the testicular vein and coils were introduced to the point where stasis of the blood flow was achieved. Follow-up evaluation was based on US Doppler examinations and a questionnaire assessing pain and pregnancy.
Results. Technical success was achieved in 95% patients (403/424). Follow-up examination (mean 24 months) was performed in 316 patients and showed good long term result of the treatment in 305 patients. Recurrence of varicocele was observed in 11 (3.5%) cases. Of 136 patients undergoing the procedure because of infertility, 72 came for the follow-up visit, 42 of them reported pregnancies in their partners.
Conclusions. Endovascular treatment of varicocele with coil embolization and sclerotisation is a successful procedure associated with low complication and recurrence rate.Wstęp
Żylaki powrózka nasiennego są nieprawidłowym poszerzeniem splotu wiciowatego. Występują u około 10-15% męskiej populacji i są stwierdzane u około 40% mężczyzn niepłodnych. Żylaki lewej żyły jądrowej są około 10 razy częstsze niż żylaki po stronie prawej. Wynika to z anatomicznych warunków naczyniowych: lewa żyła jądrowa drenuje do lewej żyły nerkowej, natomiast prawa żyła jądrowa drenuje zazwyczaj bezpośrednio do żyły głównej dolnej. Żylaki powrózka nasiennego stanowią jedną z przyczyn niepłodności u mężczyzn (1). Patofizjologia tego schorzenia nie jest poznana do końca. Brak zastawek w żyle jądrowej bądź ich niewydolność, jak też ucisk lewej żyły jądrowej poprzez aortę i tętnicę krezkową górną są czynnikami sprzyjającymi ich powstawaniu. Zastój krwi w obrębie żyły jądrowej prowadzi do powstania objawów klinicznych w postaci bólu i obrzęku worka mosznowego, a podwyższona temperatura jądra ma wpływ na obniżoną jakość nasienia manifestującą się zmniejszeniem ilości i ruchliwości plemników oraz zwiększeniem fragmentacji DNA i ilości nieprawidłowych form plemników. Z upływem czasu obserwuje się nasilenie objawów klinicznych, które mogą prowadzić do zmian nieodwracalnych i niepłodności, dlatego wczesne rozpoznanie i leczenie żylaków powrózka nasiennego jest ważne (2, 3). Współczesne badania dowodzą, że leczenie żylaków powrózka w okresie młodzieńczym zapobiega niepłodności u około 50% osób poddanych temu zabiegowi i zwiększa szansę na posiadanie potomstwa (4-6). Klasyczna metoda leczenia żylaków powrózka nasiennego, polegająca na chirurgicznym pozaotrzewnowym przecięciu lub przezpachwinowym podwiązaniu żyły jądrowej, obarczona jest wysokim odsetkiem niepowodzeń (do 30%) ze względu na częste współistnienie obocznych połączeń żylnych (7). Metody mikrochirurgiczne i laparoskopowe charakteryzuje niższa częstość nawrotów sięgająca 10% (8).
W poparciu o badanie fizykalne można wyróżnić 3 stopnie żylaków powrózka nasiennego:
I. żylaki wyczuwalne palpacyjnie tylko podczas próby Valsavy,
II. żylaki wyczuwalne palpacyjnie w pozycji stojącej,
III. żylaki widoczne.
Cel pracy
Celem naszej pracy była retrospektywna ocena skuteczności leczenia żylaków powrózka nasiennego za pomocą embolizacji wewnątrznaczyniowej żyły jądrowej wolnymi spiralmi w połączeniu ze sklerotyzacją aetoxysklerolem.
Materiały i metody
Badaniem objęto grupę 424 chorych w wieku od 18 do 40 lat z żylakami powrózka nasiennego, leczonych w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w okresie od 2000 do 2010 roku. Pacjenci byli kierowani do naszego zakładu przez poradnie urologiczne oraz kliniki leczenia niepłodności. Wskazaniem do zabiegu były dolegliwości w postaci bólu i obrzęku worka mosznowego u 288 (68%) pacjentów oraz niepłodność u 136 pacjentów (32%). U 51 (15%) chorych stwierdzono obustronne żylaki, z dominacją jednak żylaków powrózka po stronie lewej. Rozpoznanie i kwalifikacja pacjentów do zabiegu oparte były na badaniu fizykalnym, dopplerowskim badaniu ultrasonograficznym i badaniu nasienia. Blisko 2/3 chorych miało żylaki stopnia trzeciego. W przypadku pacjentów niepłodnych nie dysponowaliśmy danymi medycznymi dotyczącymi płodności ich partnerek.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Aziz N, Agarwal A, Nallella KP et al.: Relationship between epidemiological features and aetiology of male infertility as diagnosed by a comprehensive infertility service provider. Reprod Biomed Online 2006; 12: 209-214.
2. Takihara H, Sakatoku J, Cockett AT: The pathophysiology of varicocele in male infertility. Fertil Steril 1991; 55: 861-868.
3. Zorgniotti AW: Testis temperature, infertility, and the varicocele paradox. Urology 1980; 16: 7-10.
4. Schlesinger MH, Wilets IF, Nagler HM: Treatment outcome after varicocelectomy: acritical analysis. Urol Clin North Am 1994; 21: 517-529.
5. Onozawa M, Endo F, Suetomi T et al.: Clinical study of varicocele: statistical analysis and the results of long-term follow-up. Int J Urol 2002; 9: 455-461.
6. Dohle GR, Pierik F, Weber RF: Varicocele repair results in more spontaneous pregnancies? A randomized prospective trial. J Urol 2003; 169 (4): 408-4113.
7. Yavetz H, Levy R, Papo J et al.: Efficacy of varicocele embolization versus ligation of the left internal spermatic vein for improvement of sperm quality. Int J Androl 1992; 15: 338-344.
8. Kocvara R, DvoracekJ, Sedlacek J et al.: Lymphatic sparing laparoscopic varicocelectomy: a microsurgical repair. J Urol 2005; 173: 1751-1754.
9. Wunsch R, Efinger K: The interventional therapy of varicoceles amongst children, adolescents, and young men. Eur J Radiol 2005; 53: 46-56.
10. 2. Feneley MR, Pal MK, Nockler IB et al.: Retrograde embolization and causes of failure in the primary treatment of varicocele. Br J Urol 1997; 80: 642-6.
11. Ficarra V, Cerruto MA, Liguri G et al.: Treatment of varicocele in subfertile men: Cochrane review-a contrary opinion. Eur Radiol 2006; 49: 258-63.
12. Dewire DM, Thomas AJ, Falk RM et al.: Clinical outcome and cost comparison of percutaneous embolization and surgical ligation of varicocele. J Androl 1994; 15: 38S-42S.
13. Reyes BL, Trerotola SO, Venbrux AC et al.: Percutaneous embolotherapy of adolescent varicocele results and long term follow-up. J Vasc Interv Radiol 1995; 5: 131-4.
14. Cornud F, Belin X, Amar E et al.: Varicocele strategies in diagnosis and treatment. Eur Radiol 1999; 9: 536-45.
15. Gazzera C, Rampado O, Savio L et al.: Radiological treatment of male varicocele technical, clinical, seminal, and dosimetric aspects. Radiol Med (Torino) 2006; 111: 449-58.
16. Nabi G, Asterlings S, Greene DR et al.: Percutaneous embolization of varicoceles outcomes and correlation of semen improvement with pregnancy. Urology 2004; 63: 359-63.
17. Shlansky-Goldberg RD, VanArsdalen KN, Rutter CM et al.: Percutaneous varicocele embolization versus surgical ligation for the treatment on infertility changes in seminal parameters and pregnancy outcomes. J Vasc Interv Radiol 1997; 8: 759-67.
18. Alqahtani A, Yazbeck S, Dubois J et al.: Percutaneous embolization of varicocele in children a Canadian experience. J Pediatr Surg 2002; 37: 783-5.
19. Nieschlag E, Behre HM, Schlingheider A et al.: Surgical ligation vs. angiographic embolization of the vena spermatica a prospective randomized study for the treatment of varicocele-related infertility. Andrologia 1993; 25: 233-7.
20. Practice committee of the American Society for reproductive Medicine. Report on varicoceles and infertility. Fertil Steril 2006; 86: S93-5.
21. Chalmers N, Hufton AP, Jackson AW et al.: Radiation risk estimation in varicocele embolization. Br J Radiol 2000; 73: 293-7.
otrzymano: 2012-03-08
zaakceptowano do druku: 2012-04-14

Adres do korespondencji:
*Paweł Poluha
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel.: +48 (81) 724-41-54, fax: (81) 724-48-00
e-mail: ppoluha@yahoo.com

Postępy Nauk Medycznych 5/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych