Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2014, s. 714-717
*Katarzyna Domosławska-Żylińska, Beata Pyrżak
Poziom samooceny i poziom ogólnego zadowolenia z życia wśród młodzieży z nadwagą i otyłością
Self-esteem and life satisfaction in overweight and obese adolescents
Department of Pediatrics and Endocrinology, Medical University of Warsaw
Head of Department: Beata Pyrżak, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Otyłość wśród nastolatków to coraz poważniejszy problem na całym świecie. Nadmiar masy ciała prowadzi do licznych problemów fizjologicznych i psychicznych. Strefa psychiczna jest szczególnie istotna, ponieważ w czasie dorastania budowana jest tożsamość młodego człowieka.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie poziomu samooceny i poziomu ogólnego zadowolenia z życia wśród młodzieży z nadwagą i otyłością.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 149 osób (76 w grupie badanej – z nadwagą/otyłością, 73 w grupie kontrolnej – z prawidłową masą ciała), w wieku od 14 do 17 lat. Do zbadania poziomu samooceny wykorzystano skalę samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej, Lachowicz-Tabaczek i Łaguny. Do oceny ogólnego zadowolenia z życia użyto drabiny Cantrila.
Wyniki. Młodzież z nadwagą i otyłością charakteryzowała się obniżoną samooceną (p = 0,001) oraz obniżonym poziomem ogólnego zadowolenia z życia (p = 0,000) w porównaniu do młodzieży z prawidłową masą ciała.
Wnioski. Ze względu na fakt, iż nadmiar masy ciała oprócz problemów zdrowia fizycznego niesie ze sobą problemy natury psychologicznej, do leczenia otyłości należy podchodzić w sposób kompleksowy.
Summary
Introduction. Teenage obesity is a growing problem worldwide. Obesity leads to the numerous physiological and mental disorders and the problem is important because adolescence is the time of identity-building.
Aim. The goal of this study was to examine the level of self-esteem and overall life satisfaction in overweight and obese adolescents.
Material and methods. 149 adolescents aged 14-17 years (76 overweight/obese group and 73 normal weight in control group) completed self-report measures of self-esteem and overall life satisfaction. As a measure of self-esteem we used the Rosenberg self-esteem scale in Polish adaptation. The Cantril ladder was used for assessment of overall life satisfaction.
Results. Overweight or obese adolescents have a statistically significantly lower level of self-esteem (p = 0.001) and a reduced level of life satisfaction (p = 0.000) as compared to normal-weight adolescents.
Conclusions. Excess body weight is not only a physical problem but also a mental one. It is therefore important to approach obesity in a complex way.
Słowa kluczowe: samoocena, nadwaga, otyłość, młodzież.INTRODUCTION
Childhood and adulthood obesity is a growing problem in many parts of the world, especially in developing countries (1). Obesity leads to the many serious physiological complications such as: hypertension, diabetes, dyslipidaemia. It may also cause psychological disorders and social dysfunction (2-4).
Excess of fatty tissue significantly affects physical appearance, and therefore determines the way an obese persons are perceived in their social group. Each social group has its own beauty canons and body image standards (5). If someone’s appearance deviates from these norms he may become victim of discrimination, isolation and feel lack of understanding. He becomes „stigmatized” as defined by Erving Goffman, one of the leading sociologists of the late twentieth century (6).
Physical appearance and social acceptance are particularly important for young people. Adolescence is the time for building self-identity. Unpleasant experiences may have long-term consequences affecting adult life. Stigmatization experienced in the peer group may manifest in form of lower self-esteem and dissatisfaction with life. People with low self-esteem and low life satisfaction may become hypersensitive to criticism, they are non assertive, feel unwarranted guilt and are uncertain of their advantages (7-10).
AIM
The focus of this study was to examine the effect of adolescent obesity on self-esteem and life satisfaction.
MATERIAL AND METHODS
Participants
The study included 149 participants aged 14 to 17 years; the study group consisted of 76 overweight or obese Polish adolescents, patients of Endocrinology and Pediatry Clinic in Warsaw. The control group comprised 73 normal weight adolescents. There were more girls than boys in each group (64% and 36% respectively). The majority of the study population were inhabitants of the city. In obese group the mean Body Mass Index (BMI) was 32.5; in the control group – 21.03. Characteristics of the participants are presented in tables 1 and 2.
Table 1. Characteristics of the participants in terms of age, gender, place of live and parents’ education.
 Control group
(n = 73)
Overweight/obese group
(n = 76)
Age14-17 (M = 15.3; SD = 1.10)14-17 (M = 15.2; SD = 1.1)
GenderGirls47 (64%)49 (64%)
Boys26 (36%)27 (36%)
Place of liveCity54 (74%)55 (72%)
Countryside19 (26%)21 (28%)
Mothers educationPrimary1 (1%)7 (9%)
Secondary26 (36%)37 (49%)
University46 (63%)31 (41%)*
Fathers educationPrimary8 (11%)10 (14%)
Secondary30 (41%)34 (47%)
University35 (48%)28 (39%)**
*n = 75, **n = 72
Table 2. Characteristics of the overweight/obese group (n = 76) in terms of overweight and obesity.
 85-94 centile95-96 centile≥ 97 centile
Total (n = 76)5 (7%)11 (14%)60 (79%)
Gender
Girls (n = 49)1 (2%)7 (14%)41 (84%)
Boys (n = 27)4 (15%)4 (15%)19 (70%)
Self-esteem and overall life satisfaction
The Rosenberg self-esteem scale in the Polish adaptation of Dzwonkowska, Lachowicz-Tabaczek and Łaguna was used for measurement of adolescent self-esteem. The scale has 10 items rated on a 4-point scale from: „strongly disagree” to „strongly agree”. The minimum number of points to obtain is 10 and the maximum is 40. If values within the 0-24 range mean high self-esteem, the result of 25-32 means average and 33-40 very low self-esteem.
To assess overall life satisfaction we used the Cantril ladder which has steps from zero (bottom) to 10 (top). The top of the ladder represents the best possible life and the bottom of the ladder the worst possible life. Participants were to choose on which step of the ladder they feel they currently stand. Values < 6 mean lack of life satisfaction and ≥ 6 mean satisfaction with life.
RESULTS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Obuchowicz A: Epidemiologia nadwagi i otyłości – narastającego problemu zdrowotnego w populacji dzieci i młodzieży. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005; 1(3): 9-12.
2. Jaruć A, Bogdański P: Otyłość i co dalej? O psychospołecznych konsekwencjach nadmiernej masy ciała. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2010; 1(4): 210-219.
3. Zanndli R, Rebeggiani A, Chiarelli F, Morgese G: Hiperinsulinism as a marker in obese children. AJDC 1993; 147: 837-841.
4. Chen Y, Rennie DC, Reeder BA: Age-related associated between body mass index and blood pressure. The Humboldt Study. Int J Obes 1995; 19: 825-831.
5. Puhl RM, Heuer CA: The Stigma of Obesity: A Review and Update. Obesity 2009; 17: 941-964.
6. Goffman E: Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. GWP, Gdańsk 2005.
7. Franklin J, Denyer G, Katharine S, Steinbeck KS: Obesity and Risk of Low Self-esteem: A Statewide Survey of Australian Children. Pediatrics 2006; 118: 2481-2487.
8. Strauss RS: Childhood Obesity and Self-Esteem. Pediatrics 2000: http://pediatrics.aappublications.org/content/105/1/e15.full.html (28.05.2014).
9. Australian Government. Body Image Information Paper. Consultation on a National Strategy on Body Image between 6 May-5 June 2009.
10. Schwartz MB, Brownell KD: Obesity and body image. Body Image 2004; 1: 43-56.
11. Keating CL, Moodie ML, Swinburn BA: The health-related quality of life of overweight and obese adolescents – a study measuring body mass index and adolescent-reported perceptions. Int J Pediatr Obes 2011; 6: 434-441.
12. Whitlock EP, O’Connor EA, Williams SB et al.: Screening and interventions for childhood overweight: a summary of evidence for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics 2005; 116: 125-144.
13. Dietz W: Health consequences of obesity in youth: Childhood predictors of adult disease. Pediatrics 1998; 101: 518-525.
14. Swartz MB, Puhl R: Childhood obesity: a societal problem to solve. Obesity Reviews 2003; 4: 57-71.
15. Harper KU, Sanders KM: The effect of adult’s eating on young children’s acceptance of unfamiliar foods. J Exper Child Psych 1975; 20: 206-214.
16. Story M, Brown JE: Do young children instinctively know what to eat? The studies of Clara Davis revisited. New Eng J Medical 1987; 316: 103-105.
17. Centrum Badania Opinii Publicznej. Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. BS/110/2012. Warszawa 2012.
18. Przewłocka J: Zaangażowanie społeczne Polaków w 2010 roku. Badania aktywności obywatelskiej. Warszawa 2011.
19. Simons RL, Whitbeck LB, Conger RD, Melby JN: Husband and wife differences in determinants of parenting: A social learning and exchange model of parental behavior. Journal of Marriage and Family 1990; 52: 375-392.
20. Kancelaria Senatu. Rola ojca i postawy Polaków wobec ojcostwa w świetle badań społecznych. Opinie i ekspertyzy (OE-211) 2013.
21. Cole D, McPherson AE: Relation of family subsystems to adolescent depression: Implementing a new family assessment strategy. Journal of Family Psychology 1993; 7: 119-133.
22. Chen X, Liu M, Li D: Parental warmth, control, and indulgence and their relations to adjustment in Chinese children: A longitudinal study. Journal of Family Psychology 2000; 14: 401-419.
23. Amato PR: Father-child relations, mother-child relations and offspring psychological well-being in adulthood. Journal of Marriage and the Family 1994; 56: 1031-1042.
24. Mallers MH: Fathers and Sons: Importance of Paternal Affection for Adult Well-Being, APA Symposium: „Social Relationships and Well-Being – A Life Span”, San Diego 2010.
25. Dominy N, Johnson WB, Koch C: Perception of parental acceptance in women with binge eating disorder. Journal of Psychology 2000; 134: 23-36.
26. The Washington County Rural Living Handbook. Benefits and Challenges of Rural Living: http://www.swcd.net/wp-content/uploads/2011/05/RLH-What-to-Expect.pdf (28.05.2014).
otrzymano: 2014-07-02
zaakceptowano do druku: 2014-09-19

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Domosławska-Żylińska
Department of Pediatrics and Endocrinology Medical University of Warsaw
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel. +48 (22) 522-74-35
katarzyna.domoslawska@wum.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych